Vi ste ovdje

Dobri rezultati omogučit će nesmetano kreditiranje i poslovanje Banke

4. ožujka 2009. - Prema nerevidiranim financijskim podacima za 2008. godinu, PBZ Grupa i Banka ostvarili su dobre poslovne rezultate. Dobit PBZ Grupe prije oporezivanja iznosi 1.568 milijuna kuna dok neto dobit iznosi 1.248 milijuna kuna i bilježi porast od 9 posto.

Dobit same Privredne banke Zagreb prije oporezivanja iznosi 1.332 milijuna kuna, a nakon oporezivanja 1.100 milijuna kuna. Zadržavanjem dobiti proteklih godina i neisplaćivanjem dividende dioničarima, Banka je zadržala visoku razinu dioničkog kapitala, koji nakon uvećanja za dobit 2008. godine iznosi 8.870 milijuna kuna. Kao rezultat navedenog, sadašnja stopa adekvatnosti kapitala od 13,46 posto povećat će se za 2 postotna poena što će omogućiti nesmetano kreditiranje i poslovanje Banke.

Porez na dobit PBZ Grupe iznosi 320 milijuna kuna što je povećanje za 5,6 posto u odnosu na 2007. Pored toga, ukupan iznos svih plaćenih poreza i javnih davanja PBZ Grupe, što uključuje porez na dobit, porez na dohodak, prireze i doprinose te ostala javna davanja iznosi 651.4 milijuna kuna.

Ukupna aktiva PBZ Grupe iznosi 71 milijardu kuna. Rastu aktive PBZ Grupe najviše pridonosi povećanje zajmova i predujmova klijentima, posebice krediti malom i srednjem poduzetništvu koji su rasli 10 posto te krediti državi i velikim poduzećima koji su rasli 28 posto u odnosu na prethodnu godinu. Sve članice PBZ Grupe u potpunom odnosno većinskom vlasništvu Privredne banke Zagreb također su ostvarile dobre financijske rezultate.