Vi ste ovdje

Informacija o promjeni vlasnicke strukture i smanjenju udjela PBZ d.d. u društvu Intesa Sanpaolo Card d.o.o. Zagreb

Obavještavamo Vas da je u sklopu provedbe reorganizacije kartičnog poslovanja na razini INTESA SANPAOLO GRUPE, dana 26. veljače 2010. održana Skupština društva INTESA SANPAOLO CARD d.o.o. Zagreb (ISP CARD), sa sjedištem u Zagrebu, Lastovska 23, s temeljnim kapitalom od 27.336.200,00 kuna i vlasničkom strukturom:

  • Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg – 57,94%;
  • Privredna banka Zagreb d.d. – 37,64% i Banka Koper d.d. – 4,42%.

Na navedenoj Skupštini Društva, između ostalog je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva ISP CARD u iznosu od 3.527.200,00 kuna, gotovinskom uplatom od strane Banke Koper d.d. i uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih članova Društva na povećanje temeljnog kapitala Društva razmjerno udjelu kojeg drže u temeljnom kapitalu Društva. Gotovinska uplata u temeljni kapital ISP CARD-a od strane Banke Koper d.d. izvršena je dana 12. ožujka 2010.

Time je temeljni kapital Društva povećan sa iznosa od 27.336.200,00 kuna na iznos od 30.863.400,00 kuna, te je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 24. ožujka 2010. izvršen upis promjene temeljnog kapitala ISP CARD-a, sa sljedećom novom vlasničkom strukturom:

  • Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg (53,46%),
  • Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb, RH (smanjenje sa 37,64% na 31,20%),
  • Banka Koper d.d. Koper, Slovenija (15,34%).

Osim uplate u temeljni kapital ISP CARD-a, Banka Koper d.d. izvršila je i ulaganje u neupisani kapital (rezerve) Društva u iznosu od 33.793.200,00 kuna.