Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo - Rezultati u prvom kvartalu iznad očekivanja.

14. svibnja 2009. - Na sjednici Uprave Intese Sanpaolo, kojom je predsjedavao Enrico Salza, odobreno je privremeno konsolidirano izvješće od 31. ožujka 2009.

Grupa Intesa Sanpaolo je i u prvom kvartalu 2009. godine nastavila poduzimati korake koji su obilježili njezinu upravljačku politiku – naročito za vrijeme međunarodne financijske krize koja je započela u drugoj polovici 2007. g. – pri čemu je stavila naglasak na likvidnost, stabilnost, nisku razinu rizika i održivu profitabilnost.

Rezultati ostvareni u ovom kvartalu se stoga temelje na srednjoročnim upravljačkim politikama čiji su glavni ciljevi: - uspješno obraniti neto kamatni prihod od pritiska koji proizlazi od pada kamatnih stopa; - postići daljnja značajna smanjenja operativnih troškova; - zadržati profil niske razine rizika i ograničiti ispravke vrijednosti kredita.

Ostvaren je vrlo snažan rast neto dobiti i operativne marže u odnosu na 4. kvartal prošle godine a isto tako je zabilježen pad troškova u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sukladno navedenom, prvi kvartal 2009. je zaključen s konsolidiranom neto dobiti u iznosu od 1.075 milijuna eura. U prvom kvartalu 2008. godine je ista iznosila 1.749 milijuna eura (-38.5%), dok je u četvrtom kvartalu 2008. zabilježen minus od 1.228 milijuna eura.

Konsolidirana neto dobit nakon usklađivanja je iznosila 644 milijuna eura, što znači da je zabilježen pad od 48.4% u odnosu na 1.248 milijuna eura ostvarenih u prvom kvartalu 2008., ali je isto tako zabilježen i gotovo dvostruki rast u odnosu na 353 milijuna eura iz četvrtog kvartala 2008. U prvom kvartalu 2009. godine je operativna dobit Sektora za inozemne banke supsidijare iznosila ukupno 541 milijuna eura s povećanjem od 3,8% u odnosu na 521 milijun ostvaren u istom razdoblju prošle godine, što predstavlja 13% konsolidirane operativne dobiti Grupe (11% u prvom kvartalu 2008. godini). Dio ovog sektora je i Privredna banka Zagreb uz ostale banke iz regije srednje i istočne Europe.