Vi ste ovdje

IPA natječaj za projekte povećanja konkurentnosti Hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva

19. siječnja 2012. -  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPA komponente IIIC za malo i srednje poduzetništvo vezano uz projekte povećanja konkurentnosti.

IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je jedinstveni instrument pretpristupne pomoći kojemu su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova. Komponenta IPA IIIC namijenjena je financiranju projekata iz područja regionalne konkurentnosti. Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti te poticanja razvoja i rasta poduzetništva, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima.

Rok za prijavu na natječaj je 09. ožujka 2012. godine, a raspoloživo je ukupno 3 milijuna eura. Do navedenog se roka dostavljaju kratki opisi projekata, nakon čega će Ministarstvo razmotriti sve dostavljene projektne ideje te odlučiti od kojih podnositelja zahtjeva će zatražiti dodatnu dokumentaciju (investicijska studija, statusna dokumentacija, financijski izvještaji i sl.).

Također, od klijenata će se tražiti da dostave i neobvezujuće pismo poslovne banke kojim potvrđuju da su osigurali svoje učešće. U financiranju projekta podnositelji prijava moraju sudjelovati sa 15% vlastitih sredstava.

Opći cilj ovog natječaja je povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, a njegove temeljne stavke su sljedeće:

Specifični ciljevi

investicije u tehnologije i proizvodne metode i/ili poboljšanje poslovnih sposobnosti malih i srednjih poduzeća
promoviranje zelene ekonomije, energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodnim procesima te povećanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i ostalim međunarodnim standardima.

Prioriteti natječaja

 • ulaganje u tehnologije i proizvodne metode povezane s uvođenjem/provođenjem energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodnim procesima 
 • uspostava i uvođenje procedura za testiranje i certificiranje proizvoda kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim standardima kvalitete uključujući investicije u know-how, licence, uvođenje eko etikete, priprema tehničkih specifikacija za eko proizvode i sl.

Iznos poticaja

 • iznos pojedinačno dodijeljenih poticaja bespovratnih sredstava EU po ovom natječaju ograničen je na 85% prihvatljivih troškova te iznosi minimalno 50.000 eura i maksimalno 200.000 eura

Sufinanciranje projekta osigurava podnositelj (s partnerima)

 • 15% osigurava krajnji korisnik (najmanje) i to iz vlastitih izvora ili nekih drugih (osim proračuna EU i ERDF) 
 • 85% IPA (maksimalni iznos sredstava EU u ukupnim prihvatljivim troškovima).

Prihvatljive vrste projekata

 • uvođenje novih proizvodnih metoda i/ili novih tehnologija (učinkovita uporaba energije, uvođenje eko standarda) i specijalizirana obuka o korištenju novih tehnologija 
 • jačanje zaštite okoliša u proizvodnim pogonima 
 • unapređenje kvalitete proizvoda/usluga kupnjom ili instalacijom opreme i/ili rješenja informacijskih tehnologija za analizu ili testiranje 
 • poboljšanje kvalitete proizvoda pomoću certificiranja proizvoda i procesa u poduzeću.

Ostali uvjeti

 • podnositelj prijave može dostaviti više od jedne prijave (projektne ideje) po ovom pozivu 
 • podnositelj prijave ne može dobiti više od jednog poticaja po ovom pozivu 
 • podnositelj prijave ne može biti u isto vrijeme partner u drugoj prijavi.

Više informacija potražite na:

http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/341/potpora-jacanje-konkurentnos...