Vi ste ovdje

Nova zakonska regulativa vezano uz provedbu plaćanja doprinosa

Zagreb, 1. svibnja 2012. – Vlada RH donijela je Uredbu o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa.

UREDBA O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA PREMA PLAĆI, PRIMICIMA UZ PLAĆU, ODNOSNO MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA TEMELJEM RADNOG ODNOSA

Obavještavamo Vas da, prema Zakonu o doprinosima, od 1. svibnja 2012. godine stupa na snagu Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa .

Sukladno ovoj Uredbi, Porezna uprava će od 1. svibnja 2012. godine putem Agencije (FINA-e) dostavljati bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.

Ukoliko poslodavac ne uplaćuje doprinose i nije predao naloge za uplatu doprinosa iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe ili se isti nalozi ne mogu u cijelosti provesti ili nalog ne sadrži sve elemente koji su propisani Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju Banka je dužna odbiti provesti nalog za plaćanje za isplatu plaće.

Poslodavac će isplatu neto plaće moći izvršiti samo ako je uplatio doprinose koji su uvjet za isplatu neto plaće.

Molimo Vas da se za sve dodatne informacije i pitanja o primjeni ove Uredbe obratite svom menadžeru za odnose s klijentima ili nazovete besplatni info telefon 0800 729 266.