Vi ste ovdje

Novi fond PBZ Investa

PBZ Dollar bond fond novi je obveznički fond PBZ Investa denominiran u USD čiji je investicijski cilj da strukturom imovine zaštiti početnu vrijednost ulaganja i ostvari ciljane minimalne prinose ulaganjem pretežno u državne obveznice RH, osnovan na određeni rok od 4,8 godina. Raspon ciljanog prinosa Fonda ovisi o visini uplaćenih sredstava:

a)    Uplate 100,00 USD - 5.000,00 USD; ciljani prinos 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% godišnje)

b)    Uplate 5.000,01 USD - 25.000,00 USD; ciljani prinos 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% godišnje)

c)    Uplate veće od 25.000,01 USD; ciljani prinos 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% godišnje)

Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude u trajanju od 20.05. - 18.06.2016. isključivo u USD u poslovnicama PBZ.

Ulazna naknada od 1% na uplaćeni iznos ne utječe na ciljani prinos (npr. za uplatu od 15.000,00 USD i ostvarenje ciljanog prinosa od 6,5%, ulagatelju će se isplatiti 15.978,00 USD).

Izlazna naknada naplaćuje se kod otkupa udjela prije dospijeća Fonda i iznosi 5%. Po dospijeću Fonda izlazna naknada se ne naplaćuje.

U slučaju da nakon završetka razdoblja početne ponude trenutni tržišni uvjeti ne budu omogućavali ispunjenje investicijskog cilja, Fond neće niti krenuti s radom, a uplaćena sredstva bit će vraćena u roku od 7 radnih dana.

Ulaganje u Fond izloženo je djelovanju niza rizika koji su detaljno objašnjeni u Prospektu.

Za detaljne informacije o investicijskim ciljevima, troškovima, profilu rizičnosti i uspješnosti fonda, svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i Pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje koji su dostupni u poslovnicama Banke ili na internetskoj stranici PBZ Investa www.pbzinvest.hr.