Vi ste ovdje

Novosti iz PBZ Investa

Mogućnost uplata i isplata u EUR i USD

Od 1. srpnja 2016. godine u PBZ poslovnicama sve zaprimljene uplate temeljem izdavanja udjela te zaprimljene isplate temeljem zahtjeva za otkup udjela klijenti mogu obavljati i u valuti denominacije fonda: u EUR (za PBZ Euro novčani fond, PBZ Bond fond, PBZ Conservative 10 fond, PBZ Flexible 30 fond, PBZ Global fond i PBZ Equity fond) te u USD za PBZ Dollar fond.

Navedena funkcionalnost naknadno će biti klijentima dostupna i putem internetskog bankarstva PBZ365@NET i mobilnog bankarstva mPBZ, o čemu će klijenti biti pravovremeno obaviješteni putem spomenutih kanala.

 Nova pravila za uplate i isplate u HRK

Od 1. srpnja 2016. godine za investicijske fondove PBZ Investa koji su denominirani u stranoj valuti (PBZ Euro novčani fond, PBZ Bond fond, PBZ Conservative 10 fond, PBZ Flexible 30 fond, PBZ Global fond, PBZ Equity fond i PBZ Dollar fond) vrijede nova pravila za uplate i isplate u kunama.

Ako se uplate temeljem izdavanja udjela obavljaju u kunama, u valutu denominacije fonda preračunavat će se po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na datum podnošenja zahtjeva za izdavanje udjela.

Također, sve isplate temeljem zahtjeva za otkup udjela koje će se obavljati u kunama iz valute denominacije fonda preračunavat će se po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na datum podnošenja zahtjeva za otkup udjela.

 Nova pravila za zamjenu udjela

Od 1. srpnja 2016. godine za sve investicijske fondove PBZ Investa vrijede nova pravila za zamjenu udjela. U slučaju zamjene udjela jednog fonda udjelima drugog fonda, izdavanje udjela u fondu u koji se sredstva prenose, obračunavat će se po cijeni na datum uplate sredstava na račun fonda u koji se sredstva prenose. 

 Dodatne informacije o izmjenama možete potražiti telefonskim putem na broj telefona 01 6363 699, e-mailom na adresu pbz.invest@pbz.hr  ili u PBZ poslovnicama. Ažurirani Prospekti i Pravila fondova te Ključne informacije za ulagatelje koje je svaki ulagatelj dužan pročitati prije ulaganja, dostupni su u PBZ poslovnicama, prostorijama PBZ Investa te na www.pbzinvest.hr. PBZ je prodajni zastupnik društva PBZ Invest d.o.o.