Vi ste ovdje

Obavijest klijentima koji koriste investicijske i pomoćne usluge PBZ-a

Obavještavamo vas da smo sukladno članku 20. stavku 8. točki 5. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva na stranici 11. dokumenta Podaci o investicijskim i pomoćnim uslugama dodali informaciju da treća strana Deutsche bank AG ima pravo prijeboja i zaloga u odnosu na financijske instrumente Klijenata koji se nalaze na zbirnom skrbničkom računu isključivo do iznosa troškova vođenja, administriranja i pohrane financijskih instrumenta na računu kao i u slučaju kada financijski instrumenti potrebni za namiru nisu osigurani.