Vi ste ovdje

Obavijest o promjeni u sastavu Uprave PBZ-a

19. svibnja 2010. - U sastavu Uprave PBZ d.d. došlo je do promjene tako da je odlukom Nadzornog odbora Banke broj članova povećan sa sedam na osam, te su za članove Uprave imenovani:

  • gđa Andrea Pavlović, nadležna za Grupu poslova za upravljanje i kontrolu rizika, te koordiniranje društava Grupe PBZ u dijelu upravljanja i kontrole rizika - na mandat od tri godine počevši od 12. svibnja 2010. i 
  • g. Gabriele Pace, nadležan za Grupu poslova računovodstva, poreza, kontrolinga i općih poslova, te koordiniranje društava Grupe PBZ u dijelu poslova računovodstva, poreza, kontrolinga i općih poslova - na novi mandat od tri godine počevši od 17. srpnja 2010.