Vi ste ovdje

Obavijest o stupanju na snagu novih INTERNIH AKATA PBZ-a

Uprava Privredne banke Zagreb d.d. na sjednici održanoj 7. svibnja 2012. godine, zbog potrebe daljnjeg usklađivanja internih akata Banke s odredbama Zakona o platnom prometu, Odluke o nalozima za plaćanje i Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (kojom je reguliran početak primjene IBAN konstrukcije u nacionalnom platnom prometu od 4. lipnja 2012. godine), donijela je odluke o stupanju na snagu novih internih akata Banke:

  • odluku o prihvaćanju novih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i
  • odluku o prihvaćanju izmjene Odluke o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama (u daljnjem tekstu: Odluka o naknadama). 

Prethodno navedene Odluke stupaju na snagu 4. lipnja 2012. godine.

Novi Opći uvjeti i izvadak iz Odluke o naknadama (u dijelu u kojem se odnosi na usluge obavljanja platnog prometa) dostupni su Vam na web stranicama Banke (www.pbz.hr) te kod Vašeg menadžera za odnose s klijentima u Banci.

Kao što smo Vas prethodno obavijestili, u prijelaznom ćete razdoblju (od 04.06.2012. do 31.05.2013. godine) moći zadavati naloge i na postojećim obrascima (HUB 1, HUB 1-1), ali uz korištenje aktualne konstrukcije broja transakcijskog računa (VBDI + broj transakcijskog računa).

Posebno želimo napomenuti da će Banka, od 04.06.2012. početi slati izvatke po transakcijskom računu u novom formatu. Klijenti koji žele MN izvadak i dalje zaprimati u starom formatu moraju Banci dostaviti zahtjev potpisan od ovlaštene osobe na temelju kojeg će Banka klijentu dostavljati MN izvadak do kraja tekuće godine. Uz novi format zbrojnog naloga Banka će, do kraja tekuće godine, prihvaćati i njegov stari format.

Za sve dodatne informacije i pitanja molimo Vas kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima, nazovite besplatni info telefon 0800 729 266 ili nam se obratite na e-mail adresu: com@pbz.hr