Vi ste ovdje

PBZ Dollar Bond fond 2

PBZ Invest nastavlja uspješnu priču započetu u lipnju ove godine kada je osnovan PBZ Dollar Bond fond. Interes ulagača za fondom sličnih karakteristika postoji i dalje, pa je stoga PBZ Invest  osnovao PBZ Dollar Bond fond 2, otvoreni investicijski fond s dospijećem od 4,4 godine s unaprijed definiranim rasponom prinosa.

PBZ Dollar Bond fond 2 denominiran je u USD s investicijskim ciljem koji strukturom imovine štiti početnu vrijednost ulaganja i ostvaruje ciljane minimalne prinose, ulaganjem, pretežno u državne obveznice RH. Minimalna je vrijednost ulaganja 100 USD, a uplate se mogu izvršiti  isključivo u USD, u PBZ poslovnicama i putem internetskog bankarstva PBZ365@NET, isključivo u razdoblju trajanja početne ponude udjela od 30. rujna do 29. listopada 2016. godine.

 Raspon ciljanog prinosa Fonda ovisi o visini uplaćenih sredstava:

  • za uplate od 100,00 USD do 5.000,00 USD iznosi 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,06% godišnje)
  • za uplate od 5.000,01 USD do 25.000,00 USD iznosi 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% godišnje)
  • za uplate veće od 25.000,01 USD iznosi 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% godišnje).

 Ulazne naknade nema, a izlazna naknada naplaćuje se u slučaju otkupa udjela prije dospijeća Fonda te iznosi 5% iznosa koji se povlači iz Fonda. Po dospijeću Fonda izlazna naknada se ne naplaćuje.

 U slučaju da nakon završetka razdoblja početne ponude trenutni tržišni uvjeti neće omogućavati ispunjenje investicijskog cilja, Fond neće niti krenuti s radom, a uplaćena sredstva bit će vraćena na račun s kojeg je uplata zaprimljena, u roku od 7 radnih dana.

 Ulaganje u Fond izloženo je djelovanju niza rizika koji su detaljno objašnjeni u Prospektu. Detaljnije informacije o novom Fondu, kao i Prospekt i Pravila Fonda te Ključne informacije za ulagatelje koje je svaki ulagatelj dužan pročitati prije ulaganja, dostupni su u PBZ poslovnicama, prostorijama PBZ Investa te na www.pbzinvest.hr. PBZ je prodajni zastupnik društva PBZ Invest d.o.o.