Vi ste ovdje

Potpisan ugovor o cash poolingu između Grada Labina i PBZ

27. veljače 2009. - Potpisavši ugovor o cash poolingu, gradsko poglavarstvo grada Labina danas je prihvatilo prijedlog Privredne banke Zagreb o objedinjenom vođenju računa za tvrtke u većinskom vlasništvu Grada. Tvrtke iz Labina koje su ušle u cash pooling kod Privredne banke Zagreb su: Grad Labin, Labin 2000 d.o.o., Vodovod d.o.o. Labin, Pučko otvoreno učilište Labin, Gradska knjižnica Labin, Savez sportova grada Labina, Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Centar za odgoj i obrazovanje Liče Faraguna Labin. Ugovor su u ime Banke potpisali gđa Zdravka Cukon, direktorica Podružnice Pula i g. Nediljko Rojnica, direktor za odnose s klijentima i prodaju, a u ime grada Labina gradonačelnik g. Tulio Demetlika te predstavnici navedenih tvrtki. Ovim ugovorom regulirati će se međusobna prava i obveze oko provođenja Programa objedinjenog vođenja računa. Gradsko poglavarstvo grada Labina prihvatilo je da tvrtke u većinskom vlasništvu Grada uđu u strukturu objedinjenog vođenja računa – cash pooling - kod Privredne banke Zagreb s ciljem modernoga upravljanja novčanim tokovima koje omogućuje niže bankarske troškove te bolje upravljanje likvidnošću i sve to uz veću kontrolu i transparentnost informacija. Ovakvim načinom vođenja računa dolazi do smanjenja bankarskih troškova i ostvarenja većih kamatnih prihoda, te efikasnijeg upravljanja likvidnošću uz povećanu kontrolu. U sustavu cash poolinga svi računi Grada i gradskih tvrtki i ustanova promatraju se kao jedan, što u konačnici Gradu donosi povećanje kamata na novac u banci. Cash Pooling omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Pool-a bez stvarnog transfera sredstava, manje troškove za sve članove Pool-a, jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana Pool-a te bolje upravljanje sredstvima Pool-a.