Vi ste ovdje

Stanje i vrijednost udjela i na bankomatima

Zagreb, 10. ožujka 2008. - Stanje i vrijednost udjela od sada i na bankomatima Privredna banka Zagreb kontinuirano razvija nove usluge i funkcionalnosti elektroničkih distribucijskih kanala tako od sada pruža novu uslugu svojim klijentima - pregled stanja i vrijednosti udjela investicijskih fondova PBZ Investa.

Ova usluga dostupna je svim korisnicima bilo koje PBZ kartice, a koji su ujedno i vlasnici udjela u PBZ investicijskim fondovima. Korištenje bankomata kao informativnog kanala za investicijske fondove jedinstvena je usluga u Hrvatskoj.

Broj bankomata koji omogućuje ovu uslugu svakodnevno raste, a s razgranatom mrežom od preko 550 bankomata PBZ pokriva teritorij cijele zemlje