Vi ste ovdje

VIZIJA - jedinstveni proizvod na tržištu osiguranja života

Zagreb, 16. travnja 2008.  – Privredna banka Zagreb i Generali osiguranje predstavili su jedinstveni paket životnog osiguranja – VIZIJA, novitet na hrvatskom tržištu. VIZIJA je paket za dodatna primanja u mirovini koji korisnicima garantira dodatne prihode u mirovini i omogućuje dugoročno ulaganje polica životnog osiguranja i investicijske fondove PBZ Investa.

Naime, razumijevanjem potreba građana za prikladnim životnim standardom po umirovljenju, dugogodišnji suradnici Generali osiguranja i Privredna banka Zagreb odlučili su ponuditi VIZIJU – jedinstveni paket za dodatna primanja u mirovini koji kombinacijom ulaganja pruža razne dugoročne prednosti. Jamstvo ulaganja u VIZIJU pruža financijsku neovisnost u trećoj životnoj dobi uz prikladnu zaštitu obitelji u slučaju nepredvidivog događaja, dok se dio sredstava uloženih u investicijske fondove dugoročno oplemenjuje s mogućnošću ostvarenja viših prinosa.

Ulaganjem u VIZIJU korisniku se pruža mogućnost fleksibilnog ulaganja, što se prvenstveno odnosi na mogućnost promjene strategije ulaganja između garantiranog ulaganja i ulaganja u fondove, promjenu visine premije i garantiranog osiguranog iznosa, mogućnost jednokratnih uplata u fondove, prilagodljivu dinamika plaćanja, prekid osiguranja uz povrat uloženih sredstava umanjenih za pokriće troškova osiguranja i ulaganja.

Posebnost VIZIJE je da ugovaratelj odabire vlastiti model ulaganja; odlučuje o udjelu premije za koju želi garantirani prinos i o omjeru ulaganja u pojedine investicijski fondove. A može birati između nekoliko investicijskih fondova PBZ investa: PBZ Equity (dionički fond), PBZ I-Stock (dionički fond), PBZ Global (uravnotežen fond) i PBZ Bond (obveznički fond). Korist za korisnika VIZIJE predstavlja mogućnost da samostalno barata vlastitim novcem u svakom trenutku. Po isteku ugovorenog osiguranja također samostalno odlučuje što će učiniti naknadno s tim novcem: podići ga u cijelosti ili primati u obliku doživotne rente, koja može biti čak i garantirana za određeno razdoblje.

Korisniku VIZIJE omogućena je, među ostalim, djelomična jednokratna isplata ušteđenog iznosa, korištenje porezne olakšice maksimalno do iznosa od 1.000, 00 kn mjesečno, te odabir dodatnih osiguranja: za slučaj smrti uslijed nezgode, za slučaj smrti uslijed prometne nezgode, trajna invalidnost ovisna o postotku invaliditeta.