Promidžba na tržištima trećih zemalja

Cilj: povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina

Rok za prijavu: 31. svibnja 2017. g.

“Vinska omotnica”: bespovratna sredstava EU kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina

Prihvatljivi korisnici:

 • proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna);
 • udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina)

Prihvatljive aktivnosti:

 • objavljivanje reklama u medijima trećih zemalja (tisak, televizija, radio, internet)
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku
 • promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
 • ulaganje u provođenje istraživanja na tržišta trećih zemalja

Intenzitet potpore: do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu: 200.000,00 EUR

Krajnji rok prijave: 31. svibnja 2017.g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com