Prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT“

Cilj: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz poslovnu suradnju sa susjednim mađarskim poduzećima i stvaranje dodane vrijednosti poslovne suradnje

Rok za prijavu: 15. rujna 2017. g.

Cilj: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz poslovnu suradnju sa susjednim mađarskim poduzećima i stvaranje dodane vrijednosti poslovne suradnje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2.550.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će se odabrati putem dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15. rujna 2017.g. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.

Popunjeni obrazac Light Concept učitava elektronski se preko B Light web platforme.

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com