Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu

Cilj: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Cilj: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Prihvatljive aktivnosti po kategorijama potpora:
Regionalne potpore:
• ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
• ulaganje u nematerijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
De minimis potpore:
• ulaganje u materijalnu imovinu
• ulaganje u nematerijalnu imovinu
• vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
• ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
• ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
• priprema prijave
• provedba nabave za potrebe projekta
• revizija projekta
• informiranje i vidljivost
• upravljanje projektom
• promicanje horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 11.900.000,00 HRK
• Regionalne potpore – 5.000.000,00 HRK
• De minimis potpore – 6.900.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
• Regionalne potpore – 500.000,00 HRK
• De minimis potpore – 30.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
• Regionalne potpore – 3.000.000,00 HRK
• De minimis potpore – 500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Dodatne informacije potražite:
  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
 Konzultantske usluge i edukacija:

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com