Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Cilj: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kod objekata malog kapaciteta za preradu mlijeka kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Cilj: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kod objekata malog kapaciteta za preradu mlijeka kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljive aktivnosti:

  • gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • gradnja, rekonstrukcije i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina
  • gradnja, rekonstrukcije i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • gradnja, rekonstrukcije i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima i infrastrukturom
  • gradnja i/ili rekonstrukcija objekata za spremanje gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva, nabava gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 110.700,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.380.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g. 

 

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com