Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti za proizvodnju ulja

Cilj: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjem u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Cilj: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjem u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od maslina , tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa
  • opći troškovi poput: a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata; b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 110.700,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.952.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com