Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Cilj: povećati učinkovito korištenje energije

Krajnji rok prijave: 30. 11. 2018.g.

Cilj: povećati učinkovito korištenje energije

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljivi partneri: moguća je prijava zajedničkog projekta više partnera, a svi moraju zadovoljavati kriterije prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu
  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 110.150,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.948.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 30.11. 2018.g.

 

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com