Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Cilj: pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Rok: 18. svibnja 2017. g.

Cilj: pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola
 • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
 • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
 • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

Prihvatljive aktivnosti su građenje i/ili opremanje:

 • vatrogasnog doma
 • društvenog doma/ kulturnog centra
 • planinarskog doma i skloništa
 • turističkog informativnog centra
 • dječjeg igrališta
 • sportske građevine
 • objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)
 • rekreacijske zone na rijekama i jezerima
 • biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 • tematskog puta i parka
 • građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 • javne zelene površine (park i slično)
 • pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 • pješačke zone
 • otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
 • groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 • tržnice
 • javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)

Ukupan iznos sredstava: 50.000.000,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:

 • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u IV. i V. skupinu
 • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u III. skupinu
 • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. i II. skupinu

Rok: do 18. svibnja 2017. g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com