Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Cilj: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme

Krajnji rok prijave: 14. prosinca 2018.g.

Cilj: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme

Prihvatljivi prijavitelji: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Prihvatljive aktivnosti:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološkuM mrežu i slično
 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa
 • instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcimaM predindustrijske prerade drva
 • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda
 • kupnja računalnih programa
 • razvoj računalnih programa

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 73.700,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.370.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Krajnji rok prijave: 31. listopada 2018.g.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com