Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća (KK.03.2.1.02)

Cilj: razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.

Rok: do 8. travnja 2016. godine.

Cilj: razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.

Namjena: poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje[1], umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupan iznos sredstava na raspolaganju za razdoblje od 2014. - 2020. godine: 357.200.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore: 500.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:5.000.000,00 HRK

Stopa sufinanciranja: 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. 

Najviša vrijednost javne potpore:

 • za savjetodavne usluge po projektu je 2.000.000,00 HRK pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova;
 • za sudjelovanje na sajmovima je 1.000.000,00 HRK pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova;
 • za usavršavanje je 2.000.000,00 HRK pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.

Prihvatljivi troškovi:

 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon;
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti;
 • nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja;
 • zakup materijalne imovine;
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti;
 • sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja. 

Rok: do 31. prosinca 2020. godine.

Provjerite prihvatljivost Vašeg ulaganja ili projekta.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com