Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Predmet: dodjela sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Rok: do 17. listopada 2016. godine

Predmet: dodjela sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Prihvatljivi korisnici:

 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
 • udruge civilnog društva
 • pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

 • uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i
 • izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

Ukupni iznos sredstava javne potpore: 2.500.000,00 HRK

Najniži iznos javne potpore: 5.000,00 EUR

Najviši iznos javne potpore: 100.000,00 EUR

Rok: do 17. listopada 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com