• Nema rezultata za traženu pretragu

PBZ digitalno bankarstvo

Internetska i mobilna aplikacija za poslovne subjekte u jednoj usluzi!
Usluga mPBZCOM 1. srpnja 2022. prestaje s radom!

Prestankom rada mPBZCOM usluge ujedno se ukidaju i svi poslovni paketi koji sadrže mPBZCOM uslugu: Sinergo Standard, Sinergo Plus i Sinergo Premium.

Nastavite svoje online poslovanje uz PBZ digitalno bankarstvo!

Inovativna rješenja koja prate vaše želje i potrebe - to su usluga PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte i novi poslovni paketi: Sinergo Obrtnik 2.0, Sinergo Standard 2.0, Sinergo Plus 2.0 i Sinergo Premium 2.0!

 

Usluga PBZ digitalno bankarstvo za poslovne subjekte objedinjava dvije aplikacije: aplikaciju mobilnog i aplikaciju internetskog bankarstva, a omogućuje:

 • prihvaćanje i korištenje bankarskih i financijskih usluga uz komunikacijske kanale na daljinu,
 • pregled salda računa i transakcija,
 • provođenje platnih transakcija,
 • prihvaćanje usluga certificiranja
 • sklapanje ugovora o bankarskim i financijskim uslugama elektroničkim putem.

U nove Sinergo 2.0 pakete, osim korištenja transakcijskog računa, digitalnog bankarstva i debitne poslovne kartice, uključene su i dodatne korisne pogodnosti, ovisno o vrsti paketa, poput:

 • police osiguranja u slučaju gubitka kartice, dodatnog zdravstvenog osigiranja, nezgode ili financijskog gubitka
 • popusti na pojedine naknade, VISA Business kreditne kartice ili proizvode PBZ Leasinga

Posebna pogodnost!


Ako se odlučite za neki od novih Sinergo 2.0 paketa, sve proizvode i pogodnosti unutar pojedinog paketa dobit ćete po cijenama koje su povoljnije nego kada se proizvodi ugovaraju pojedinačno. 

UGOVORITE PBZ DIGITALNO BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE I JEDAN OD NOVIH SINERGO 2.0 PAKETA:
 • na najbližem Sinergo Desku uz prethodno dogovoreni termin sastanka putem e-mail adrese poduzeca.sastanci@pbz.hr, ili
 • kontaktirajte svog Menadžera za odnose s klijentima, koji će predložiti odgovarajući termin

 

Važno:

Da bi nakon prestanka pružanja mPBZCOM usluge mogli nesmetano i dalje koristiti mobilno online bankarstvo za poslovne subjekte, u razdoblju do 1. srpnja 2022. g. možete ugovoriti korištenje nove usluge PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte i jedan od unaprijed navedenih poslovnih paketa, uz istovremeno ugovaranje prestanka korištenja svih ugovorenih usluga elektroničkog bankarstva (mPBZCOM i/ili PBZCOM@NET i/ili eUred i/ili PBZCOM-SMS) i poslovnih paketa (Sinergi Obrtnik, Sinergo Standard, Sinergo Plus i Sinergo Premium).

PBZ digitalno bankarstvo za poslovne subjekte

Online ugovaranje

Ako ste ujedno i korisnik PBZCOM@NET usluge, provjerite preduvjete za online ugovaranje PBZ digitalnog bankarstva za posl. subjekte.

Novi PBZ Sinergo 2.0 paketi!

Za učinkovitije poslovanje odaberite jedan od novih poboljšanih SINERGO 2.0 paketa sukladno svojim potrebama poslovanja. 

Paketi Sinergo 2.0 sadrže proizvode i pogodnosti koje u paketu imaju povoljniju cijenu u odnosu na pojedinačno ugovaranje proizvoda.

PROVJERITE KOJI SINERGO 2.0 PAKET NAJBOLJE ODGOVARA VAŠEM POSLOVANJU.

Sinergo Standard 2.0

Sinergo Standard 2.0

Namijenjen je malim poduzetnicima koji trebaju pouzdanu uslugu vođenja platnog prometa, debitnu VISA Business karticu, digitalno bankarstvo, pogodnost izdavanja BON-2 dokumenta unutar paketa, dodatno zdravstveno osiguranje, dodatno osiguranje od gubitka kartice, popust za proizvode PBZ Leasinga d.o.o. te popuste na članarinu za VISA Business kartice i za krajnje korisnike VISA Business kartica.

SINERGO STANDARD 2.0 paket za mjesečnu naknadu od 75 kunu uključuje sljedeće pogodnosti:

 • mjesečna naknada za održavanje računa
 • mjesečna članarina za debitnu karticu za poslovne subjekte /1 dodatna kartica/
 • mjesečna naknada za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte po korisniku / do 2 korisnika
 • 100 % popusta na godišnju članarinu za poslovne subjekte za VISA poslovne kartice izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 50 % popusta na godišnju članarinu za sve Korisnike VISA poslovnih kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 0,3 p.p. niža kamatna stopa za jedan proizvod financijskog ili operativnog leasinga
 • besplatno izdavanje BON-2 dokumenta / do 3 izdavanja godišnje
 • osiguranje od zlouporabe i gubitka kartice / za do 2 korisnika debitne kartice
 • dodatno zdravstveno osiguranje – 3 laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji / za do 2 korisnika debitne kartice
Sinergo Plus 2.0

Sinergo Plus 2.0

Namijenjen je iskusnijim poduzetnicima koji, uz sve pogodnosti Sinergo Standard  2.0 paketa, zbog opsega poslovanja uključuje i dodatnog korisnika digitalnog bankarstva te dodatno osiguranje od cyber kriminala, specijalistički pregled preko dodatnog zdravstvenog osiguranja i popust na uslugu FINA e-Račun.

SINERGO PLUS 2.0 paket za mjesečnu naknadu od 90 kuna uključuje sljedeće pogodnosti:

 • mjesečna naknada za održavanje računa
 • mjesečna članarina za debitnu karticu za poslovne subjekte /1 dodatna kartica/
 • mjesečna naknada za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte po korisniku / do 3 korisnika
 • 100 % popusta na godišnju članarinu za poslovne subjekte za VISA poslovne kartice izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 50 % popusta na godišnju članarinu za sve Korisnike VISA poslovnih kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 0,3 p.p. niža kamatna stopa za jedan proizvod financijskog ili operativnog leasinga
 • besplatno izdavanje BON-2 dokumenta / do 4 izdavanja godišnje
 • 30 % popusta na iznos mjesečne naknade za korištenje usluge FINA e-Račun i 30 % popusta na pojedinačne transakcije obavljene preko usluge FINA e-Račun
 • osiguranje od zlouporabe i gubitka kartice / za do 2 korisnika debitne kartice
 • dodatno zdravstveno osiguranje – 3 laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji / za do 2 korisnika debitne kartice za poslovne subjekte
 • dodatno zdravstveno osiguranje – 1 specijalistički pregled na medicinsku indikaciju / za do 2 korisnika debitne kartice za poslovne subjekte
 • osiguranje od protupravnog napada na usluge digitalnog bankarstva na mobilnom uređaju ili računalu korisnika usluge / za do 2 korisnika PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte i debitne kartice za poslovne subjekte
Sinergo Premium 2.0

Sinergo Premium 2.0

Namijenjen je iskusnim poduzetnicima koji kontinuirano šire svoje poslovanje i koji, uz sve pogodnosti Sinergo Plus 2.0 paketa, imaju dodatne pogodnosti koje uključuju uslugu priority line za ubrzanu komunikaciju s Bankom, 100 % popusta na uslugu #withMYBANKS, određene dijagnostičke pretrage i drugo liječničko mišljenje preko dodatnog zdravstvenog osiguranja, oslobađanje mjesečne naknade za POS uređaje kod PBZ Carda d.o.o., dodatno osiguranje od nezgode te popust na naknadu za obradu kredita.

SINERGO PREMIUM 2.0 paket za mjesečnu naknadu od 150 kuna uključuje sljedeće pogodnosti:

 • mjesečna naknada za održavanje računa
 • mjesečna članarina za debitnu karticu za poslovne subjekte /1 dodatna kartica/
 • mjesečna naknada za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte po korisniku / do 4 korisnika
 • 100 % popusta na godišnju članarinu za poslovne subjekte za VISA poslovne kartice izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 50 % popusta na godišnju članarinu za sve Korisnike VISA poslovnih kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 0,3 p.p. niža kamatna stopa za jedan proizvod financijskog ili operativnog leasinga
 • besplatno izdavanje BON-2 dokumenta / do 4 izdavanja godišnje
 • 30 % popusta na iznos mjesečne naknade za korištenje usluge FINA e-Račun i 30 % popusta na pojedinačne transakcije obavljene preko usluge FINA e-Račun
 • 100 % popusta na iznos mjesečne naknade za korištenje usluge #withMYBANKS i oslobođenje naknade za aktivaciju usluge
 • oslobađanje mjesečne naknade – za POS uređaje PBZ Carda d.o.o.
 • popust na naknadu za obradu zahtjeva za sve kredite (osim prekoračenje na temelju prometa, brzog minusa te specijalnih linija) u visini do 1.000,00 HRK
 • osiguranje od zlouporabe i gubitka kartice / za do 2 korisnika debitne kartice
 • dodatno zdravstveno osiguranje – 3 laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji / za do 2 korisnika debitne kartice za poslovne subjekte
 • dodatno zdravstveno osiguranje – određene dijagnostičke pretrage i drugo liječničko mišljenje / za do 2 korisnika debitne kartice za poslovne subjekte
 • osiguranje od protupravnog napada na usluge digitalnog bankarstva na mobilnom uređaju ili računalu korisnika usluge / za do 2 korisnika PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte i debitne kartice za poslovne subjekte
 • osiguranje od nezgode: osiguranje za smrt zbog nezgode – 10.000 HRK za dva osiguranika ili 20.000 HRK za jednog osiguranika, trajni invaliditet zbog nezgode - 10.000 HRK za dva osiguranika ili 20.000 HRK za jednog osiguranika
 • usluga prioritetnog preuzimanja poziva od specijaliziranih agenata centrale Banke
Sinergo Obrtnik 2.0

Sinergo Obrtnik 2.0

Namijenjen je obrtnicima koji trebaju pouzdanu uslugu vođenja platnog prometa, debitnu VISA Business karticu, digitalno bankarstvo, popust za proizvode PBZ Leasinga d.o.o, dodatno zdravstveno osiguranje, dodatno osiguranje od gubitka kartice te popust za članarinu za VISA obrtničke kartice i popust za krajnje korisnike VISA obrtničkih kartica.

SINERGO OBRTNIK 2.0 paket za mjesečnu naknadu od 65 kn uključuje slijedeće pogodnosti:

 • mjesečna naknada za održavanje računa
 • mjesečna članarina za debitnu karticu za poslovne subjekte /1 dodatna kartica/
 • mjesečna naknada za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte po korisniku / jedan korisnik
 • 100 % popusta na godišnju članarinu za poslovne subjekte za VISA poslovne kartice izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 50 % popusta na godišnju članarinu za sve Korisnike VISA poslovnih kartica izdavatelja PBZ Carda d.o.o. (Visa kartica za obrtnike, Visa Business Gold i Visa Business Platinum)
 • 0,3 p.p. niža kamatna stopa za jedan proizvod financijskog ili operativnog leasinga
 • osiguranje od zlouporabe i gubitka kartice / za do 2 korisnika debitne kartice
 • dodatno zdravstveno osiguranje – 3 laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji / za do 2 korisnika debitne kartice
U nekoliko koraka do novog PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte
Korak 1
Dogovorite sastanak putem e-mail adrese poduzeca.sastanci@pbz.hr ili kontaktirajte svog Menadžera za odnose s klijentima

Korak 2
Pripremite potrebnu dokumentaciju za ugovaranje usluge

Korak 3
Posjetite Sinergo Desk u dogovorenom terminu za ugovaranje usluge PBZ digitalno bankarstvo za poslovne subjekte

Minimalni tehnički preduvjeti za korištenje PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte

Za korištenje mobilne aplikacije potreban je mobilni uređaj s operativnim sustavom:

 • Android: verzija 8.0 ili viša 
 • iOS: verzija 11.0 ili viša

Za korištenje internetske aplikacije potrebno je imati pristup internetu i koristiti sljedeće verzije internetskog preglednika:

 • Google Chrome 80.0.3987 (ili noviji),
 • Mozilla Firefox 68.4 (ili noviji),
 • Safari 14 (ili noviji)

Internetskoj aplikaciji pristupa se autentifikacijskim/autorizacijskim sustavom #withKEY koji je integriran u mobilnu aplikaciju usluge te je prilagođen i za potvrdu autentičnosti u procesu kupnje i plaćanja na internetskome prodajnome mjestu u modelu sigurne internetske kupnje (3-D Secure).

Digitalno bankarstvo za poslovne subjekte

Internetska i mobilna aplikacija u jednoj usluzi

Saznajte više o PBZ digitalnom bankarstvu za poslovne subjekte.
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva www.pbz.hr koristi kolačiće (cookies). Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Klikom na "Postavke kolačića" možete postaviti njihova ograničenja.