• Nema rezultata za traženu pretragu

EURO

Informacije o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
UVOĐENJE EURA USPJEŠNO PROVEDENO

Poštovani klijenti,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da smo u Privrednoj banci Zagreb d.d. uspješno proveli uvođenje eura. Kao što je i planirano PBZ poslovnice otvorene su 2. siječnja sukladno redovnom radnom vremenu. Naši klijenti, građani i poslovni subjekti mogu nesmetano koristiti sve kartične usluge i plaćanja putem svojih debitnih i kreditnih kartica kao i usluge bankomata i PBZ digitalno bankarstvo.

2022. godine je 20. godišnjica od puštanja u promet euronovčanica i eurokovanica. Naime, 1. siječnja 2002. u 12 zemalja Europske unije (EU) izvršena je najveća zamjena valuta u povijesti (tri godine ranije euro je uveden kao obračunska novčana jedinica). Euro je danas valuta 20 država Europske unije i više od 340 milijuna Europljana. Jedna je od najvažnijih valuta na svijetu i Europskoj središnjoj banci povjerena je zadaća zaštite njegove vrijednosti. 

 

Dana 1. siječnja 2023. Republika Hrvatska postala je 20. država Europske unije u kojoj je euro službena valuta.

Motivi

Euro je jedan od glavnih simbola europske integracije i svaka zemlja članica eurozone ima mogućnost stavljanja motiva na nacionalnu stranu eurokovanica, pa su tako i na hrvatskim eurokovanicama sljedeći motivi:

 • geografska karta Hrvatske,
 • kuna,
 • Nikola Tesla, i
 • glagoljica sa šahovnicom u pozadini svih motiva.

VAŽNE INFORMACIJE O UVOĐENJU EURA

S ciljem što bolje obaviještenosti naših klijenata - fizičkih osoba (potrošača) i poslovnih subjekata u nastavku je kratak pregled informacija i aktivnosti Privredne banke Zagreb d.d. vezano za uvođenje eura.

 

                                           1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj!

 

Banka će na dan uvođenja eura automatski i bez naknade provesti konverziju kunskih sredstava na računima, depozitima, kreditima i drugom novčanom iskazu vrijednosti po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi

 

1 euro = 7,53450 kuna.

 

Preračunavanje će se provesti primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Također, prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora o kreditu, depozitu i štednji u kunama i dr. tako da ne treba sklapati nove ugovore. Cilj je proces uvođenja eura i aktivnosti koje iz toga proizlaze provesti na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje.

 


euro kalkulator - euro.hr
(poveznica na euro.hr tečajni kalkulator)


 

RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA

RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA

Razdoblje obveze dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) prema potrošačima započinje najkasnije 5. rujna 2022. i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura.

Banka će u navedenom razdoblju dvojno iskazivati bitne informacije za klijente - potrošače:

 • Tarifa naknada;
 • Naknade Banke u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama;
 • izvješća o stanju i prometu na kunskom transakcijskom računu - početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja;
 • stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja u prikazu o računu putem usluge On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva];
 • na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na zaslonu te kod upita u stanje računa;
 • za kredite u kunama koji su u ponudi prije dana uvođenja eura - ukupan iznos kredita i iznos mjesečnog obroka  u otplatnom planu;
 • za postojeće kredite u kunama - stanje nedospjelog i dospjelog neplaćenog dugovanja u godišnjoj obavijesti o stanju kredita;
 • kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama - stanje depozita.

 

Dodatno, Banka će prilikom pružanja investicijske i/ili pomoćne usluge, kada je to primjenjivo, u navedenom razdoblju dvojno iskazivati sljedeće bitne informacije za klijente - potrošače:

 • Tarifu naknada (Cjenik investicijskih usluga - vrijedi od 11.9.23.
 • iznose početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta
 • novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu financijskih instrumenata klijenta
 • agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu kako je propisano člankom 50. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31. 3. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/565)
 • na glavnom izborniku/ekranu digitalnog kanala putem kojeg se pruža investicijska ili pomoćna usluga, iznos završnog stanja na novčanom računu klijenta.
RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA KUNE I EURA

RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA KUNE I EURA

U prva dva tjedna od dana uvođenja eura moći će se plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura.

RAZDOBLJE OPSKRBE POČETNIM PAKETIMA EUROKOVANICA

RAZDOBLJE OPSKRBE POČETNIM PAKETIMA EUROKOVANICA

Opskrba potrošača i poslovnih subjekata početnim paketima eurokovanica započinje najranije mjesec dana prije dana uvođenja eura.

 • Početnim paketom za potrošače Banka opskrbljuje sve potrošače neovisno o tome jesu li klijenti Banke. Jedan početni paket potrošač plaća 100 kuna, a sadrži 33 eurokovanice svih apoena u vrijednosti od 13,28 eura.
 • Početni paket za poslovne subjekte sadrži 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145,50 eura (prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 1.096,27 kuna). Vrijednost početnog paketa preračunana prema fiksnom tečaju konverzije naplatit će se terećenjem kunskog transakcijskog računa poslovnog subjekta kod Banke na dan preuzimanja početnih paketa. Za kupnju početnog paketa za poslovne subjekte potrebno je prethodno unijeti narudžbu u aplikaciju Banke za narudžbu gotovog novca eura iz predopskrbe. Poveznica za pristup aplikaciji: https://csp.pbz.hr

 Za kupnju početnih paketa neće se naplaćivati naknada.       

PREDOPSKRBA POSLOVNIH SUBJEKATA

PREDOPSKRBA POSLOVNIH SUBJEKATA

Kako bi se prilagodilo poslovanje u novoj službenoj valuti, svaki klijent – poslovni subjekt utvrđuje vlastite potrebe vezano za predopskrbu gotovim novcem eura sukladno planiranim poslovnim aktivnostima. (aktivnost je ugašena 30.12. 2022.)

VAŠI RAČUNI

VAŠI RAČUNI

Sva vaša kunska sredstva na transakcijskim računima na dan uvođenja eura bit će konvertirana u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te ćete nakon konverzije moći nastaviti svoje uobičajeno poslovanje po svim svojim računima u Banci.

Svi postojeći računi zadržat će svoj jedinstveni broj računa (IBAN), a dosadašnji transakcijski računi u kunama postaju transakcijski računi u eurima.

Banka će na dan uvođenja eura konvertirati i postojeće stanje prekoračenja koje će se i nadalje moći koristiti na neizmijenjeni način.

Transakcijski računi u stranoj valuti nisu predmet konverzije i u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro, pa time postati transakcijski računi u eurima i stranoj valuti. Stoga radi samog uvođenja eura nije potrebno poduzimati nikakve aktivnosti vezano za postojeće transakcijske račune.

 • Fizičke osobe – potrošači koji prije dana uvođenja eura imaju otvoren račun u Banci i u kunama i u eurima, sukladno Zakonu, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura imaju pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svojem izboru u Banci.
 • Poslovni subjekti koji u Banci imaju otvoren  multivalutni  transakcijski  račun,  sredstva  na  kunskoj  komponenti  transakcijskog  računa bit će konvertirana u euro, po fiksnom tečaju  konverzije  i  u skladu s pravilima preračunavanja i zaokruživanja. Tim sredstvima automatski bit će pribrojeno stanje na postojećoj euro komponenti multivalutnog transakcijskog računa. Nakon konverzije ostat će  samo  jedna, objedinjena euro komponenta, kao i nepromijenjene komponente računa u stranoj  valuti.  Jedinstveni  broj  transakcijskog  računa (IBAN) također ostaje  nepromijenjen  i  poslovanje  po  računu  bit će omogućeno bez ikakvih dodatnih aktivnosti poslovnih subjekata.
VAŠI KREDITI

VAŠI KREDITI

Svi vaši krediti realizirani u kunama na dan uvođenja eura bit će konvertirani u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te se nadalje sve obveze po kreditu plaćaju u eurima.

 • Ako je prije uvođenja eura kredit realiziran uz valutnu klauzulu u eurima, od 1. siječnja 2023. nastavlja se plaćati sukladno iskazanom iznosu u eurima bez preračunavanja.
 • Obavijest s informacijama o bitnim elementima preračunavanja, parametru, marži (fiksni dio) i visini kamatne stope vezano za vaš kredit nakon uvođenja eura kao službene valute, Banka će korisnicima kredita - potrošačima dostaviti na ugovoreni način najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.
   
KAMATNE STOPE

KAMATNE STOPE

Kamatne stope bit će prilagođene sukladno odredbama Zakona u kojem su opisana pravila za ugovore u kojima je ugovorena fiksna kamatna stopa odnosno promjenjiva kamatna stopa.

 • Ako je ugovorena fiksna kamatna stopa, ostaje nepromijenjena.
 • Kod promjenjivih kamatnih stopa referentne stope u kunama bit će zamijenjene odgovarajućim referentnim stopama u eurskoj nominaciji (umjesto NRS za kunu koristit će se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti, odnosno umjesto parametra prinosa na trezorske zapise u kuni, nakon dana uvođenja eura kao parametar će se koristiti prinos na trezorski zapis u euru, s početkom primjene tako izračunane kamatne stope pri prvom redovitom obračunu kamate počevši od dana uvođenja eura).
VAŠI DEPOZITI

VAŠI DEPOZITI

Sva vaša kunska sredstva na depozitnim računima i štednim ulozima po viđenju na dan uvođenja eura bit će konvertirana u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

 • Svi postojeći kunski depoziti i štedni ulozi po viđenju zadržat će svoj jedinstveni broj računa te će nakon konverzije postati depozitni računi i štedni ulozi po viđenju u eurima.
 • Štedni ulozi po viđenju u stranoj valuti u trenutku konverzije zadržat će sve svoje valute i stanja neizmijenjene, uključujući i valutu euro, pa time postati štedni ulozi po viđenju u eurima i stranoj valuti.

 

VAŠE KARTICE

VAŠE KARTICE

Nakon uvođenja eura kartice Banke ostaju vrijediti do datuma označenog na kartici i možete ih nastaviti koristiti za sva plaćanja i podizanje gotovine na uobičajeni način.

Kartične transakcije koje ste obavili u kunama do 31. prosinca 2022., a dospijevaju na naplatu nakon 1. siječnja 2023., bit će konvertirane u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Dnevni limiti po karticama

Dnevni limiti po karticama - od 1.1.2023.

USLUGE DIGITALNOG I ELEKTRONIČKOG BANKARSTVA

USLUGE DIGITALNOG I ELEKTRONIČKOG BANKARSTVA

Korisnici usluga On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva], kao i PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte, i elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte moći će upravljati svojim financijama unutar postojeće internetske i mobilne aplikacije odmah nakon konverzije kunskih iznosa imovine i obveza u euro.

 • Nalozi za plaćanje od 1. siječnja 2023. koji se ručno unose u digitalno i elektroničko bankarstvo ili se učitavaju putem datoteka zbrojnih naloga trebaju biti zadani u eurima (ako se plaćanje provodi prema računu ili fakturi zadanoj u kunama, klijent nakon 1. siječnja takav iznos treba konvertirati u euro korištenjem fiksnog tečaja konverzije i pravila zaokruživanja).
 • Nalozi u korist transakcijskog računa u drugoj banci u RH u valuti HRK, autorizirani i poslani na izvršenje 30. i 31. prosinca 2022. s valutom izvršenja u 2023. godini automatski će se konvertirati u euro po fiksnom tečaju konverzije.
 • Nalozi u najavi zadani u 2022. godini s datumom izvršenja u 2023. godini automatski će se konvertirati u euro po fiksnom tečaju konverzije.
PLAĆANJE UPLATNICA S 2D BAR KODOM NA PROD. MJESTU

PLAĆANJE UPLATNICA S 2D BAR KODOM NA PROD. MJESTU

Uplatnice na kojima je iznos plaćanja naveden u kunama, a koje ste na prodajnim mjestima naših 2D bar kod agenata podnijeli na izvršenje nakon datuma uvođenja eura, Banka će iznos u kunama konvertirati u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Banka će zaprimati naloge u kunama, a nakon konverzije po fiksnom tečaju, izvršavati u eurima u razdoblju od šest mjeseci od dana uvođenja eura.

PBZ BANKOMATI

PBZ BANKOMATI

S obzirom na to da je potrebno cijelu mrežu bankomata prilagoditi novoj valuti i napuniti gotovinom u eurima za redovan rad od 1. siječnja 2023., tijekom prosinca 2022. godine provodit će se postupna prilagodba određenog broja bankomata.

Bankomati će od 1. siječnja 2023. započeti s isplatom eura, prvo s manjim apoenima od 10 i 20 eura, a kasnije će se postupno i prema potrebi uvoditi veći apoeni.

Kako bismo olakšali ovo tranzicijsko razdoblje, u danima prilagodbe bankomatske mreže preporučujemo da se više koriste bezgotovinski kanali plaćanja poput kartičnog plaćanja te digitalnog i elektroničkog bankarstva.

Kako bi omogućila veću dostupnost gotovine u kunama i eurima na bankomatima, Banka će za potrošače privremeno ukinuti naknadu za podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023.

 

Informacije o radu bankomata

ROKOVI ZAMJENE GOTOVOG NOVCA KUNE

ROKOVI ZAMJENE GOTOVOG NOVCA KUNE

Ukupno 12 mjeseci od dana uvođenja eura Banka će zamjenu gotovog novca kune za eure obavljati u svim svojim poslovnicama bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima preračunavanja i zaokruživanja.

Osim banaka, u prvih 12 mjeseci uslugu zamjene gotovog novca kune za eure bez naknade pružat će i Fina i Hrvatska pošta.

Nakon isteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura Banka više neće pružati uslugu zamjene valute te će se od tog dana nadalje gotov novac kune moći zamijeniti za eure isključivo kod Hrvatske narodne banke, bez naknade, i to za novčanice kune bez vremenskog ograničenja, a kovanice kune do proteka tri godine od dana uvođenja eura.

Preporuka je klijentima da prije uvođenja eura polože kunska sredstva na svoj račun u Banci koja će tako automatski biti konvertirana u eure, a što je u konačnici najjednostavnije i za klijente i za Banku.

PBZ TEČAJNA LISTA

PBZ TEČAJNA LISTA

Od dana uvođenja eura kao službene valute prilagodit će se tečajna lista, Banka će objavljivati tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute.

OBAVJEŠTAVANJE KLIJENATA

OBAVJEŠTAVANJE KLIJENATA

Sukladno Zakonu klijenti Banke - potrošači i poslovni subjekti bit će obaviješteni putem općenite obavijesti koja će sadržavati najavu predstojećeg preračunavanja najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura, putem minimalno jednog kanala komunikacije pisanim ili elektroničkim putem.

Individualnu obavijest s informacijama o promjenama na kunskim kreditima/oročenim depozitima ili kreditima/oročenim depozitima u valutnoj klauzuli u eurima, koja će sadržavati bitne elemente preračunavanja, parametru, marži (fiksni dio) i visini kamatne stope, Banka će potrošačima dostaviti na ugovoreni način najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura,  a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

Klijenti - korisnici financijskih usluga (brokerskih usluga i usluga skrbništva) bit će obaviješteni o elementima preračunavanja najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura putem internetske stranice i oglasa u tiskanim javnim glasilima te o provedbi preračunavanja najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura putem individualne obavijesti ugovorenim načinom komunikacije.

OBAVIJEST O BITNIM ELEMENTIMA PRERAČUNAVANJA U KONVERZIJI VALUTE HRVATSKE KUNE U EURO

 

Obavijest klijentima

Obavještavamo Vas da od 1. siječnja 2023. stupaju na snagu izmjene i dopune sljedeće dokumentacije Privredne banke Zagreb d.d. (dalje: Banka) u poslovanju s poslovnim subjektima: 

 • Opći uvjeti poslovanja Privedene banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače 
 • Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Cjenik) 
 • Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa 
 • Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privedene banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte 
 • Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za izdavanje i korištenje debitnih kartica za poslovne subjekte 
 • Opći uvjeti korištenja PBZ Digitalnog bankarstva za poslovne subjekte. 

Gore navedena dokumentacija mijenja se radi usklađivanja poslovnih procesa s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj što će se dogoditi 1. siječnja 2023. 
Kako bi Vam olakšali snalaženje u novim okolnostima pripremili smo, na poveznici, pregled najvažnijih promjena i  prilagodbi u poslovanju s transakcijskim računima.
 

KONTAKTI:


Za sve dodatne informacije i pitanja možete nas kontaktirati:

 • za fizičke osobe (potrošače): besplatni info telefon 0800 365 365, e-mail pbz365@pbz.hr ili posjetite najbližu PBZ poslovnicu
 • za poslovne subjekte: besplatni  info telefon 0800 729 266, e-mail com@pbz.hr  te Sinergo desk u poslovnici ili kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

 

Etički kodeks

Privredna banka Zagreb d.d. potpisnica je Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Dodatne informacije

Ostale korisne informacije o uvođenju eura:

 (besplatni info telefon 0800 2023)