Uvjeti poslovanja za fizičke osobe

Naknade Banke za fizičke osobe

Tarifa Banke - Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima kojom su definirane visine naknada u poslovanju s fizičkim osobama-potrošačima. 

Fizička osoba - potrošač može na zahtjev i bez naknade dobiti presliku Tarifa Banke koje se odnose na konkretan ugovorni odnos s Bankom. Banka će fizičkoj osobi – potrošaču, na njegov zahtjev i bez naknade, učiniti dostupnim presliku Tarifa Banke (na snazi i prethodno važećih unatrag pet godina) u roku od 15 dana od upućenog zahtjeva.


 

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja