• Nema rezultata za traženu pretragu

Platni promet

Platni promet

Platni promet u Privrednoj banci Zagreb d.d. možete obavljati putem razgranate mreže više kanala:

 • PBZ Sinergo desk 
 • PBZ poslovnice 
 • PBZ bankomati
 • PBZ dnevno – noćni trezor (DNT)

Za više informacija kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima, nazovite naš besplatni info telefon 0800 PBZ COM (0800 729 266) ili nam se obratite na e-mail adresu: com@pbz.hr

 

Gdje možete obavljati platni promet

Gdje možete obavljati platni promet

Bezgotovinski platni promet možete obavljati:

 • u PBZ poslovnicama
 • putem PBZCOM@NET ili Digitalnog bankarstva – usluge internetskog bankarstva za poslovne subjekte


Gotovinski platni promet možete obavljati:

 • u PBZ poslovnicama
 • na PBZ bankomatima
 • pologom gotovine PBZ dnevno – noćni trezor (DNT)
 • putem VISA Business debitne kartice za poslovne subjekte
Otvaranje računa

Otvaranje računa

Otvorite poslovni račun brzo i jednostavno, ispunite obrasce, priložite potrebne dokumente i dostavite ih svom menadžeru za odnose s klijentima.

Statusna dokumentacija

PRAVNA OSOBA :

 • Rješenje/Akt/Izvod/Izvornik o osnivanju (ne stariji od 90 dana)
 • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS)
 • Preslike identifikacijskih isprava osoba ovlaštenih za zastupanje/vlasnika i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na transakcijskom računu 
 • Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ako isti nije naveden na Rješenju/NKD-u
 • Izvadak iz registra stvarnih vlasnika (ne stariji od 30 dana)
 • Preslika Osnivačkog akta pravne osobe

RAČUN POSEBNE NAMJENE:
Izvod iz zakona na temelju kojeg je vidljivo da se sredstva izuzimaju od Ovrhe 
Odluka temeljem koje se otvara račun posebne namjene

Uvjeti poslovanja i obrasci za otvaranje transakcijskog računa nalaze se na linku

 

SEPA

SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) je jedinstveni platni sustav za plaćanja u EUR-ima, unutar i između zemalja članica EU/EEZ.  Na vrijeme saznajte koje sve izmjene donosi SEPA sustav platnog prometa, kada nova pravila platnog prometa stupaju na snagu, koje su te čije odgovornosti na tržištu transakcija, kako sve navedeno utječe na poslovanje Vaše tvrtke i slično, pristupom web stranici SEPA.hr - gdje možete pronaći KONVERTER zbrojnog naloga u pain.001. i uputu za korištenje istog.

Nova dokumentacija kao i formati poruka za primjenu od 1.1.2023. dostupni su na sljedećoj stranici

SEPA IZRAVNA TEREĆENJA 
 Izravno terećenje je platna usluga za terećenje računa platitelja kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja prema svom pružatelju platnih usluga.   

 Prednosti izravnih terećenja omogućit će vam:

 • olakšano poslovanje
 • sigurnije izvršenje i efikasniji način naplate u prethodno definiranom rokuefikasnije upravljanje likvidnošću i naplatom potraživanja
 • standardizirani format datoteka za naplatu
 • mogućnost slanja datoteka za naplatu putem samo jedne banke

 Tehničke prilagodbe kod primatelja plaćanja:

 • kreiranje baze suglasnosti platitelja
 • prilagoditi datoteku plaćanja XML formatu prema ISO20022 standardu – pain.008;
 • prilagoditi svoju podršku za zaprimanje informacija o statusu naloga i propisanih kodova – pain.002;

 Potrebna dokumentacija i konačni formati u primjeni od 1.1. 2023. dostupni su na službenoj stranici SEPA-e

Detaljna pravila i uvjeti definirani su Pravilima Osnovne i Poslovne SDD sheme, a iste možete pronaći na službenoj stranici 

Postanite i vi inicijator naloga za izravno terećenje i sklopite s nama Ugovor o pružanju usluge SEPA izravnog terećenja.

Za sve potrebne informacije kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima. 

Naplate iz inozemstva

Naplate iz inozemstva

Za devizne naplate iz inozemstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu korisnika naplate
 • IBAN ili broj računa
 • BIC (SWIFT adresu) svoje poslovne banke
 • BIC(SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X

Podatak o IBAN-u i BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje efikasniju obradu naloga i brže odobrenje vašeg računa.

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka/adresa banke.

BIC (SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X i nju ste, pored ostalih podataka, dužni dostaviti svojim partnerima za devizne naplate iz inozemstva.

Podatak o BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje efikasniju obradu naloga i brže odobrenje vašeg računa.

IBAN – International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci, određen u skladu s međunarodnim standardima Europske komisije za bankovne standarde ISO 13616.

IBAN je uveden 01. srpnja 2003. godine sporazumom između država članica EU te predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije.

IBAN je sastavljen od najviše 34 alfanumerička znaka koji precizno identificiraju državu, banku te klijentov račun u banci. takvo određenje računa omogućuje automatsko procesuiranje i obradu naloga do računa korisnika.

Ako IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade.

Dostavljate li platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaki od četiri znaka mora biti odijeljen jednim praznim poljem.

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente na temelju kojih uvoznik može raspolagati s robom, ali samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate (uz plaćanje, akcept mjenice ili ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta).
Prednost dokumentarne naplate su jednostavna procedura, mali troškovi te podjednak rizik za poslovne partnere.
Međutim, da biste se odlučili na korištenje dokumentarne naplate moraju biti ispunjena dva osnovna preduvjeta:

 •  subjekti u vanjskotrgovinskom poslovanju moraju se međusobno poznavati kao pouzdani poslovni partneri, a
 • ekonomsko, političko i pravno okruženje u zemlji kupca mora biti stabilno i bez posebnih uvoznih i deviznih ograničenja.
 • Ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama, na raspolaganju su vam sljedeće vrste dokumentarne naplate:
 • Documents against Payment (D/P) - izručenje dokumenata uz plaćanje;
 • Documents against Acceptance (D/A) - izručenje dokumenata uz akcept mjenice;
 • Acceptance Documents against Payment (Acceptance D/P) - naplata s akceptom - izručenje dokumenata uz plaćanje
Izvadak iz odluke o kamatnim stopama

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama

Imate oročen novac u PBZ-u? Kretanje i iznos kamatnih stopa za kunske i devizne depozite po viđenju možete i sami pratiti.

Aktualni izvadak

Arhiva izvadaka 2024

Arhiva izvadaka 2022 - 2023

Arhiva izvadaka 2021

Kontakti

informacije o uslugama