• Nema rezultata za traženu pretragu

Platni promet

Platni promet

Platni promet u Privrednoj banci Zagreb d.d. možete obavljati putem razgranate mreže više kanala:

 • PBZ Sinergo desk 
 • PBZ poslovnice 
 • PBZ bankomati
 • PBZ dnevno – noćni trezor (DNT)

Za više informacija kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima, nazovite naš besplatni info telefon 0800 PBZ COM (0800 729 266) ili nam se obratite na e-mail adresu: com@pbz.hr

 

Gdje možete obavljati platni promet

Gdje možete obavljati platni promet

Bezgotovinski platni promet možete obavljati:

 • u PBZ poslovnicama
 • putem PBZCOM@NET ili Digitalnog bankarstva – usluge internetskog bankarstva za poslovne subjekte


Gotovinski platni promet možete obavljati:

 • u PBZ poslovnicama
 • na PBZ bankomatima
 • pologom gotovine PBZ dnevno – noćni trezor (DNT)
 • putem VISA Business debitne kartice za poslovne subjekte
Otvaram transakcijski račun

Otvaram transakcijski račun

Otvorite transakcijski račun brzo i jednostavno - ispunite obrasce, priložite potrebne dokumente i dostavite ih u vama najbliži PBZ Sinergo desk. 

Popis s detaljnim informacijama PBZ Sinergo deskova pogledajte ovdje.

PBZ transakcijski račun Vam omogućava:

 • primitak kunskih i deviznih uplata na račun (Kada su vidljivi primitci?)
 • zadavanja kunskih i deviznih naloga za plaćanje (Kada će biti izvršen nalog?)
 • isplatu i uplatu sredstava na bankomatima i trezorima s VISA business debitnom karticom u Hrvatskoj i inozemstvu
 • plaćanje na POS uređajima s VISA business debitnom karticom u Hrvatskoj i inozemstvu
 • 24/365 dana pristup putem internet bankarstva PBZCOM@NET 
 • korištenje najveće mreže bankarskih poslovnica u RH
 • izvadak po računu
 • brojne druge mogućnosti Privredne banke Zagreb

Potrebni dokumenti za otvaranje računa za redovno poslovanje (tip računa "11" ili "18")

Pravne osobe:

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan – akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona, izvod iz zakona ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona)
 • obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži i OIB
 • preslika identifikacijske isprave i potvrde o OIB-u osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu.

Obrtnici:

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u Obrtni registar)
 • ovjereni Ugovor o ortakluku (ako se radi o zajedničkom obrtu)
 • ovjerena preslika obrtnice ili povlastice (ili preslika uz predočenje originalne obrtnice/povlastice)
 • preslika identifikacijske isprave i potvrde o OIB-u vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu

Slobodna zanimanja (medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici i sl.):

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela)
 • preslika identifikacijske isprave i potvrde o OIB-u vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu

Predstavnici nacionalnih manjina:

 • dokaz o pravnom subjektivitetu (potvrda o izboru predstavnika nacionalne manjine izdana od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave)
 • preslika identifikacijske isprave vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na potpisnom kartonu
 • Potrebni dokumenti za otvaranje računa za poslovanje organizacijskog dijela poslovnog subjekta (tip računa "14") dokaz o pravnom subjektivitetu (Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno registar nadležnog tijela, ili akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati podračun)
 • Potrebni dokumenti za otvaranje računa za posebne namjene (tip računa "13" ili "15")

Dokaz o osnovi za otvaranje računa:

 • za vrstu računa "13" potrebno je dostaviti izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva na tom računu izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje
 • za vrstu računa "15" nije potrebno prilagati nikakav dodatni dokument

Obrasci za otvaranje računa

Obrasci - engleski

Uvjeti poslovanja  (kliknite na link za dokumente)

Naknade za usluge u platnom prometu

Naknade za usluge u platnom prometu

Obavijest

Poštovani,

obavještavamo vas da od 15.srpnja 2022. godine na snagu stupa novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu i po poslovima s čekovima za poslovne subjekte dostupan na našim internetskim stranicama na sljedećem linku
https://www.pbz.hr/velika-poduzeca/vel-poduz-opci-uvjeti-dokumenti.html

Od značajnijih promjena izdvajamo sljedeće:
•    1.7.2.1 Izvadak – elektronički kanali – Izmjena visine naknade za Izvatke na elektroničkim kanalima sa 0,10 kn po stavci na 0,12 kn po stavci
•    1.8.1 Informacije o solventnosti i bonitetu – stavljaju se van snage točke: 1.8.1.2, 1.8.1.4, 1.8.1.5, 1.8.1.7  zbog prestanka pružanja usluga
•    1.10.2 mPBZCOM – promjena naziva u PBZm Token zbog prestanka pružanja usluge mPBZCOM
•    1.10.2 mPBZCOM – stavljaju se van snage točke: 1.10.2.1, 1.10.2.2, 1.10.2.5 zbog prestanka pružanja usluge mPBZCOM
•    1.8.2 PBZ Info servisi – stavljaju se van snage točke: 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3  zbog prestanka pružanja usluge PBZ Info servisa

Još jednom Vas podsjećamo da od 1.srpnja 2022. usluge mPBZCOM (mobilno bankarstvo) i PBZINFO servisi prestaju s radom te iste neće biti moguće ugovoriti.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.


Poštovani,

Od 15. siječnja 2022. stupa na snagu novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte.
Promjene se odnose na slijedeće naknade:

 • Naknada 1.1.2. Održavanje računa naplaćivat će se 35 kn mjesečno.
 • Ukida se tarifni stavak 1.2.1.2.1.2. Elektronički nalozi za uplatu plaća interni te se zamjenjuje tarifnim stavkom 1.2.1.2.1.1 Elektronički nalozi za plaćanje interni uz cijenu od 2 kn po nalogu.


S poštovanjem
Privredna banka Zagreb d.d.
 

___________________________________________________________________________

 

Privredna banka Zagreb d.d., kao jedna od prvih banaka na tržištu u RH, uvodi novu uslugu SEPA Instant kreditnog transfera (Instant plaćanje) u kunama koja počinje s radom 29. listopada 2020. godine. Uvođenjem nove usluge, omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama zadavanje i izvršenje naloga za Instant plaćanja u kunama na svim kanalima Banke. Specifičnosti Instant plaćanja u odnosu ostale slične usluge na tržištu su:

 • banka primatelja i banka platitelja moraju biti sudionici HRK SCT Instant sheme
 • moguće je zadavati naloge za Instant plaćanja do iznosa od 100.000 kn po transakciji
 • dostupnost usluge 24x7x365 - bit će moguće izvršenje transakcije bilo koji dan u godini, 24 sata na dan, neovisno radi li se o radnom ili neradnom danu
 • očekivano izvršenje transakcije je 10 sekundi od provjere ispravnosti zaprimljenog naloga za Instant plaćanje, bez obzira nalaze li se računi platitelja i primatelja u istoj banci ili ne.

Ukratko, novom uslugom Instant plaćanja u kunama omogućit će se, za sve korisnike Banke, brza i efikasna usluga plaćanja za iznose do 100.000 kn gdje će se, unutar očekivanih 10 sekundi, sredstva doznačiti primatelju bez obzira u kojoj banci u RH imao otvoren transakcijski račun, uz preduvjet da su i banka platitelja i primatelja plaćanja sudionice novo uspostavljene platne sheme. Očekujemo da će uvođenje nove usluge poboljšati dinamiku plaćanja na hrvatskom tržištu ali i otvoriti značajan prostora za uvođenje novih proizvoda i usluga u području Transakcijskog bankarstva.

Uz uvođenje nove usluge, u primjeni je i novi Cjenik usluga Transakcijskog bankarstva koji se može pronaći na web stranicama Banke koji stupa na snagu 1. travnja 2021. godine
Od značajnijih promjena izdvajamo:

 • naknadu za Instant plaćanje u iznosu od 3 kn po nalogu
 • naknadu za eksterne elektroničke naloge za plaćanje, na kanalima Banke, 3 kn po nalogu
 • naknadu za interne elektroničke naloge za plaćanje, na kanalima Banke, 2 kn po nalogu
 • usklađenje naknada za SEPA izravna terećenja u kunama sa eksternim i internim elektroničkim nalozima za plaćanje
 • usklađenje naknada za SEPA plaćanja sa eksternim i internim elektroničkim nalozima za plaćanje
 • naknadu za održavanje transakcijskog računa na od 30 kn mjesečno
 • naknadu za izradu naloga za plaćanje ili prijenos sredstava, 150 kn po nalogu

Promjene u cjeniku usluga Transakcijskog bankarstva bile su nužne zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesima razvoja novih proizvoda, usklađivanja sa regulatornim zahtjevima i izvršenja predmetnih transakcija

Ovdje možete preuzeti naknade za usluge u domaćem i deviznom platnom prometu:

Naknade u platnom prometu​​​​​​​

SEPA

SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) je jedinstveni platni sustav za plaćanja u EUR-ima, unutar i između zemalja članica EU/EEZ.  Na vrijeme saznajte koje sve izmjene donosi SEPA sustav platnog prometa, kada nova pravila platnog prometa stupaju na snagu, koje su te čije odgovornosti na tržištu transakcija, kako sve navedeno utječe na poslovanje Vaše tvrtke i slično, pristupom web stranici SEPA.hr - gdje možete pronaći KONVERTER zbrojnog naloga u pain.001. i uputu za korištenje istog.

U  primjeni od 6. lipnja 2016. godine je i Jedinstveni pregled osnovnih modela “poziva na broj” s novostima: 

 • sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače nalog za plaćanje neće biti izvršen
 • uvođenje modela HR69 s P3 (treći podatak poziva na broj) iz Šifarnika vrsti osobnih primanja u svrhu isplate plaća i ostalih osobnih primanja
 • obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj poziva na broj nije pod kontrolom
 • obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj u pozivu na broj
 • dopuna teksta uz model HR34 (dodatno pojašnjenje upotrebe ovog modela).
 • Pojedine informacije možete provjeriti i na informativnom letku: SEPA 2016.

SEPA IZRAVNA TEREĆENJA 
Od 5. lipnja 2017. godine u Republici Hrvatskoj započela je primjena SEPA izravnih terećenja po pravilima Osnovne i Poslovne HRK SDD sheme.

 Izravno terećenje je platna usluga za terećenje računa platitelja kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja prema svom pružatelju platnih usluga.   

 Prednosti izravnih terećenja omogućit će vam:

 • olakšano poslovanje
 • sigurnije izvršenje i efikasniji način naplate u prethodno definiranom rokuefikasnije upravljanje likvidnošću i naplatom potraživanja
 • standardizirani format datoteka za naplatu
 • mogućnost slanja datoteka za naplatu putem samo jedne banke

 Tehničke prilagodbe kod primatelja plaćanja:

 • kreiranje baze suglasnosti platitelja
 • prilagoditi datoteku plaćanja XML formatu prema ISO20022 standardu – pain.008;
 • prilagoditi svoju podršku za zaprimanje informacija o statusu naloga i propisanih kodova – pain.002;

 Potrebna dokumentacija i konačni formati dostupni su na službenoj stranici SEPA-e http://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/.

Detaljna pravila i uvjeti definirani su Pravilima Osnovne i Poslovne SDD HRK sheme, a iste možete pronaći na službenoj stranici http://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/sheme-za-sepa-izravno-terecenje/

Postanite i vi inicijator naloga za izravno terećenje i sklopite s nama Ugovor o pružanju usluge SEPA izravnog terećenja.

Za sve potrebne informacije kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima. 

Nerezidenti

Nerezidenti

Privredna banka Zagreb d.d. u poslovanju sa stranim poslovnim subjektima obavlja poslove otvaranja i vođenja računa, te pružanje svih bankarskih i savjetodavnih usluga klijentima.

Obrasce Banke potrebne za otvaranje računa na engleskom i hrvatskom jeziku potražite na linku

Uvjeti poslovne suradnje s stranim pravnim o osobama-nerezidentima potražite na linku 

Nerezidenti – klijenti Banke mogu biti:

pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu, predstavništva stranih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u inozemstvu koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju su registrirani, strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj, druge organizacije i tijela čije je sjedište izvan teritorija RH, koja na osnovi dvostranih ili mnogostranih međunarodnih ugovora koje je ratificirala Republika Hrvatska djeluju na teritoriju RH, strane udruge te druge strane organizacije, fizičke osobe s prebivalištem u inozemstvu i podružnice rezidentnih trgovačkih društava koje posluju u inozemstvu.

Banka otvara račun temeljem Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa nerezidenta-nepotrošača uz koji je priložena sva zakonom ili drugim propisima utvrđena dokumentacija i Ugovora o otvaranju i vođenju trensakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga potpisanog od strane ovlaštene osobe nerezidenta.

Statusna dokumentacija klijenta za otvaranje računa ako ste:

Nerezident - strana pravna osoba, trgovac pojedinac, obrtnik, druga fizička osoba koja samostalnim radom obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu za koju je registrirana ili podružnica rezidentnoga trgovačkog društva koja posluje u inozemstvu:

 • izvod iz registra u kojem je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, drugu valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenta iz koje se vidi pravni oblik nerezidenta i vrijeme osnivanja. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca, odnosno duže kada je to nužno zbog propisanog postupka zemlje sjedišta nerezidenta, uz obvezno dokumentiranje istog. Isprava treba biti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena preslika isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela ovjeren od javnog bilježnika. U tom slučaju, u ovjeri javnog bilježnika mora biti naznačen dan uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra.
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obvezu izrađivanja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Strano diplomatsko i konzularno predstavništvo, predstavništvo organizacije Ujedinjenih naroda i predstavništvo međunarodne organizacije:

 • potvrda Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da je predstavništvo upisano u evidenciju Ministarstva, s priloženim popisom notificiranih osoba; ne starija od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Međunarodna misija koja djeluje na temelju međunarodnog akta:

 • potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj iz koje je vidljiv puni naziv misije i naziv međunarodnog akta na temelju kojeg misija djeluje; ne starija od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava. 

Predstavništvo strane pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu:

 • izvod iz registra predstavništva koji se vodi pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj; ne starija od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Strane udruge, predstavništva stranih zaklada i fundacija i druge strane neprofitne organizacije koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske:

 • izvod iz registra što ga vodi nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, ne stariji od tri mjeseca;
 • ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta ovlaštenih osoba, ukoliko fizičke osobe ovlaštene za poslovanje s nerezidentnim računom osobno ne dolaze u Banku;
 • potvrda o osobnom identifikacijskom broju koju izdaje Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

 

Kontakt

Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb

Tel: 01/ 63 60 774
Tel: 01/ 63 61 089
E-mail: pbz.nonresidents@pbz.hr

 

Naplate iz inozemstva

Naplate iz inozemstva

Za devizne naplate iz inozemstva obavezno dostavite svojim partnerima sljedeće podatke:

 • puni naziv i adresu korisnika naplate
 • IBAN ili broj računa
 • BIC (SWIFT adresu) svoje poslovne banke
 • BIC(SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X

Podatak o IBAN-u i BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje efikasniju obradu naloga i brže odobrenje vašeg računa.

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka/adresa banke.

BIC (SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X i nju ste, pored ostalih podataka, dužni dostaviti svojim partnerima za devizne naplate iz inozemstva.

Podatak o BIC kodu (SWIFT adresi) omogućuje efikasniju obradu naloga i brže odobrenje vašeg računa.

IBAN – International Bank Account Number je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci, određen u skladu s međunarodnim standardima Europske komisije za bankovne standarde ISO 13616.

IBAN je uveden 01. srpnja 2003. godine sporazumom između država članica EU te predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u bankama Europske unije.

IBAN je sastavljen od najviše 34 alfanumerička znaka koji precizno identificiraju državu, banku te klijentov račun u banci. takvo određenje računa omogućuje automatsko procesuiranje i obradu naloga do računa korisnika.

Ako IBAN nije naveden na nalogu za plaćanje inozemne banke naknadno naplaćuju troškove obrade.

Dostavljate li platni nalog elektronski, IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka, a na platnom nalogu u papiru, svaki od četiri znaka mora biti odijeljen jednim praznim poljem.

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente na temelju kojih uvoznik može raspolagati s robom, ali samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate (uz plaćanje, akcept mjenice ili ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta).
Prednost dokumentarne naplate su jednostavna procedura, mali troškovi te podjednak rizik za poslovne partnere.
Međutim, da biste se odlučili na korištenje dokumentarne naplate moraju biti ispunjena dva osnovna preduvjeta:

 •  subjekti u vanjskotrgovinskom poslovanju moraju se međusobno poznavati kao pouzdani poslovni partneri, a
 • ekonomsko, političko i pravno okruženje u zemlji kupca mora biti stabilno i bez posebnih uvoznih i deviznih ograničenja.
 • Ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama, na raspolaganju su vam sljedeće vrste dokumentarne naplate:
 • Documents against Payment (D/P) - izručenje dokumenata uz plaćanje;
 • Documents against Acceptance (D/A) - izručenje dokumenata uz akcept mjenice;
 • Acceptance Documents against Payment (Acceptance D/P) - naplata s akceptom - izručenje dokumenata uz plaćanje
Kontakti

informacije o uslugama

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva www.pbz.hr koristi kolačiće (cookies). Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Klikom na "Postavke kolačića" možete postaviti njihova ograničenja.