• Nema rezultata za traženu pretragu

Zamjena hrvatske kune eurom

Informacije o nadolazećem procesu predopskrbe gotovim novcem eura

Sukladno Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom (dalje u tekstu: Nacionalni plan), koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 23. prosinca 2020. g., radi pravovremene pripreme za najavljenu zamjenu nacionalne valute eurom, u nastavku dostavljamo informaciju o procesu konverzije s naglaskom na dio koji će se odvijati između Vas kao klijenta i Privredne banke Zagreb d. d. (dalje u tekstu: Banka), sve kako bismo osigurali neometano poslovanje.
Planirani datum kada će euro postati službena valuta je 1. siječnja 2023. godine. Pripremno razdoblje započinje otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura, točnije od dana kada Vijeće Europske unije donese odluku da Hrvatska uvodi euro i utvrdi službeni fiksni tečaj konverzije, i traje do dana uvođenja eura. 
Za konverziju nacionalne valute eurom Banka neće naplaćivati naknade.

Koordinacijski odbor za zamjenu gotovog novca (dalje u tekstu: Koordinacijski odbor) pod vodstvom Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB) je tijelo koje je propisalo Akcijski plan za zamjenu gotovog novca (dalje u tekstu: Akcijski plan). 
Kako bi se prilagodilo poslovanje u novoj službenoj valuti, svaki poslovni subjekt utvrđuje vlastite potrebe i prilagodbe u pogledu zamjene valuta. 
Predopskrba gotovim novcem potrebna je kako bi se poslovne subjekte osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura svojim klijentima vraćaju isključivo eure.
Sukladno Akcijskom planu razlikujemo dva procesa: posredna predopskrba i pojednostavljena posredna predopskrba. 

Posredna predopskrba (engl. sub-frontloading) isporuka je kojom banke unaprijed opskrbljuju profesionalne treće strane euronovčanicama i eurokovanicama tijekom razdoblja predopskrbe. Profesionalne su treće strane poslovni subjekti, uključujući i društva za prijevoz gotovog novca. Preduvjet je za početak posredne predopskrbe poslovnih subjekata u iznosu većem od 10.000 eura sklapanje odgovarajućeg ugovora između poslovnih subjekata i Banke. 

Pojednostavljeni postupak posredne predopskrbe, za razliku od posredne predopskrbe, može se primijeniti na poslovne subjekte / mikropoduzeća koja zapošljavaju manje od deset osoba i čiji godišnji promet i/ili čija ukupna godišnja bilanca ne prelazi iznos od dva milijuna eura. Nominalna vrijednost euronovčanica i eurokovanica kojima poslovni subjekt u ovom procesu može biti unaprijed posredno opskrbljen ne prelazi ukupan iznos od 10.000 eura. Prilikom preuzimanja gotovine poslovni mikrosubjekt morat će potpisati izjavu o pojednostavljenoj predopskrbi čiji bi sadržaj HNB trebala propisati do 30. lipnja 2022. g.

Poslovni subjekti moći će pribaviti u Banci mjesec dana prije službenog prelaska na euro početne paketiće (tzv. starter kompleti) kovanog novca eura i centa s nacionalnim simbolima na naličju. Pritom se neće naplaćivati naknada, a vrijednost početnog paketića bit će preračunana prema fiksnom tečaju konverzije. Tako pribavljenim kovanim novcem poslovni subjekti moći će se koristiti za plaćanja u zemlji i u inozemstvu tek od dana uvođenja eura. 

Početni paketići su uz posrednu predopskrbu i pojednostavljenu posrednu predopskrbu treći segment predopskrbe za poslovne subjekte.   
U okviru Koordinacijskog odbora odredit će se kriteriji za opskrbu poslovnih subjekata / mikropoduzeća početnim paketićima (primjerice, broj paketića po jednoj kupnji za poslovne subjekte te način plaćanja). 

  • Predviđeni je datum početka posredne predopskrbe poslovnih subjekata 1. listopada 2022. g.
  • Predviđeni je datum početka predopskrbe početnim paketićima 1. prosinca 2022. g.
  • Predviđeni je datum početka pojednostavljene posredne predopskrbe mikro poduzeća 27. prosinca 2022. g.
  • Predopskrba će trajati do 31. prosinca 2022. g. 

Pribavljenim gotovim i kovanim novcem eura moći ćete se koristiti tek od dana kada euro postane službena valuta plaćanja u Republici Hrvatskoj.
Više informacija o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj dostupno je na https://euro.hnb.hr/

S obzirom na okolnost da će 1. siječnja 2023. godine stupiti na snagu razdoblje dvojnog optjecaja eura i kune, u kojem će potrošači i nepotrošači moći plaćati robe i usluge objema valutama, ali će se ostatak od prodajne cijene morati vraćati u valuti euro, molimo da prilikom planiranja svojih potreba za gotovinom eura uzmete u obzir najmanje 5 do 7 radnih dana nakon 1. siječnja 2023. g. kako bismo izbjegli velik pritisak na naše gotovinske centre, poslovnice Banke i Fine te poduzeća za prijevoz gotovog novca radi stalne opskrbe poslovnih subjekata novom valutom. 
Pritom savjetujemo da vodite računa o svojim smještajnim kapacitetima za gotovinu jer ćete, sukladno najavama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, za vrijeme trajanja predopskrbe, gotov novac iz predopskrbe trebati čuvati odvojeno od svih ostalih kunskih novčanica i kovanica, kao i euronovčanica i eurokovanica, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije datuma uvođenja eura.
Također, savjetujemo, gdje god je to moguće, da se pojačaju kapaciteti za plaćanje kreditnim i debitnim karticama. Za ovakve oblike plaćanja neće se primjenjivati razdoblje dvojnog optjecaja valuta, nego će se sve transakcije nakon 1. siječnja 2023. provoditi u valuti euro. Time će se značajno smanjiti pritisak na opskrbu gotovinom u razdoblju nakon uvođenja eura.
O daljnjim koracima samog provođenja posredne i pojednostavljene posredne predopskrbe kao i opskrbe početnim paketićima pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.
 

PODNOŠENJE NARUDŽBE ZA PREDOPSKRBU GOTOVIM NOVCEM EURA

U srpnju 2022. godine očekuje se Odluka Vijeća Europske unije o postupku uvođenja eura u Republici Hrvatskoj. Od dana kada Vijeće Europske unije donese odluku o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i utvrdi službeni fiksni tečaj konverzije, započinje pripremno razdoblje prije uvođenja eura koje traje do dana uvođenja eura. Planirani datum kada će euro postati službena valuta je 1. siječnja 2023. godine.

Kako bi se prilagodilo poslovanje u novoj službenoj valuti, svaki klijent utvrđuje vlastite potrebe i prilagodbe u pogledu zamjene valuta. Za konverziju nacionalne valute eurom Privredna banka Zagreb d.d. (dalje: Banka) neće naplaćivati naknade.

Predopskrba gotovim novcem potrebna je kako bi se klijente osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od dana uvođenja eura svojim kupcima vraćaju isključivo eure.

U tu je svrhu Banka kreirala aplikaciju putem koje klijenti mogu evidentirati jesu li zainteresirani za predopskrbu te podnijeti narudžbu za predopskrbu gotovim novcem eura, sve radi pravovremenog planiranja svih potrebnih aktivnosti od strane klijenta i Banke koja će pružati uslugu predopskrbe.

U aplikaciju se klijenti mogu prijaviti sigurnosnim vjerodajnicama koje koriste za prijavu na internetsko i/ili digitalno bankarstvo (mToken/FINA certifikat/#withKEY). Narudžbu može podnijeti osoba koja raspolaže sigurnosnim vjerodajnicama.

Kako bi Banka osigurala maksimalnu učinkovitost i pružila uslugu u potrebnom obujmu, klijenti trebaju  narudžbu za predopskrbu gotovim novcem eura podnijeti najkasnije do 30. rujna 2022.

S obzirom na okolnost da će 1. siječnja 2023. godine stupiti na snagu razdoblje dvojnog optjecaja eura i kune, koje će trajati 14 dana od dana uvođenja eura, i u kojem će potrošači i nepotrošači moći plaćati robe i usluge objema valutama, ali će se ostatak od prodajne cijene morati vraćati u valuti euro, prilikom planiranja svojih potreba za gotovim novcem eura klijenti trebaju uzeti u obzir najmanje 5 do 7 radnih dana nakon 1. siječnja 2023. g.

Također, savjetujemo, gdje god je to moguće, koristiti plaćanje kreditnim i debitnim karticama. Za ovakve oblike plaćanja neće se primjenjivati razdoblje dvojnog optjecaja valuta, nego će se sve transakcije nakon 1. siječnja 2023. provoditi u valuti euro. Time će se značajno smanjiti pritisak na opskrbu gotovim novcem eura u razdoblju nakon uvođenja eura.

 

Detaljne informacije o predopskrbi gotovim novcem eura i upute o načinu podnošenja narudžbe dostupne su u aplikaciji za podnošenje narudžbi u izborniku „Informacije-upute“.

Više informacija o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj dostupno je na:  https://euro.hnb.hr/.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html.

Aplikacija za podnošenje narudžbi dostupna je na: https://csp.pbz.hr/cspeur/login

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva www.pbz.hr koristi kolačiće (cookies). Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Klikom na "Postavke kolačića" možete postaviti njihova ograničenja.