Uvjeti poslovanja za pravne osobe

Opći uvjeti poslovanja

OBAVIJEST

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače te Opći uvjeti poslovanja PBZ d.d. za izdavanje i korištenje debitnih kartica za poslovne subjekte su ažurirani s datumom 1.1.2023.

_____________________________________________________________________________________

Općim uvjetima Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, uređuje osnove obveznih, ugovornih i izvanugovornih odnosa između Banke, kao kreditne institucije i klijenata - potrošača kojima ona trajno ili povremeno pruža bankovne i ostale financijske usluge. 


Opći uvjeti poslovanja sadrže osnovne informacije o uvjetima pružanja bankovnih i/ili financijskih usluga, te su dostupni potrošačima u poslovnim prostorijama Banke u kojima se pružaju usluge potrošačima i na internetskim stranicama Banke.


Klijent - potrošač može na zahtjev i bez naknade dobiti presliku Općih uvjeta poslovanja koji se odnose na konkretan ugovorni odnos s Bankom. Banka će klijentu – potrošaču, na njegov zahtjev i bez naknade, učiniti dostupnim presliku Općih uvjeta poslovanja (na snazi i prethodno važećih unatrag pet godina) u roku od 15 dana od upućenog zahtjeva.

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja