• Nema rezultata za traženu pretragu

Garancije, akreditivi i dokumentarna naplata

Iskoristite pogodnosti

Garancija

Instrument osiguranja plaćanja

Akreditiv

Osiguranje i naplata na domaćem i inozemnom tržištu

Sigurnost

Osigurajte se od ne naplate

Osigurajte se na domaćem i inozemnom tržištu

Privredna banka Zagreb d.d. vam omogućava  da se osigurate od ne naplate poslova na domaćem i inozemnom tržištu.

Garancije

Garancije

Vaši domaći i inozemni partneri cijene, a često i izričito traže garanciju vaše banke - Privredne banke Zagreb.

Možemo vam ponuditi, garancije različitih vrsta i rokova važnosti, koje se odnose na poslovanje u zemlji i inozemstvu:

 • činidbene - koje služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za sudjelovanje na natječaju, za povrat avansa, za privremeni uvoz, za dobro i pravodobno izvršenje posla, za kvalitetu u garantnom roku i sve ostale kojima se jamči ispunjenje neke radnje)
 • platežne - koje služe kao instrument osiguranja plaćanja robnih i financijskih kredita
 • carinske garancije
 • kontragarancije u korist inozemnih banaka
 • ostale (sukladno vašim potrebama)

Za odobrenje izdavanja garancije potrebno je uz zahtjev dostaviti svu pripadajuću relevantnu dokumentaciju:

 • ugovor o poslu, objavu javnog nadmetanja i sl.
 • osim navedene dokumentacije, uz zahtjev je potrebno dostaviti i svu statusnu i financijsku dokumentaciju
Garancije primljene iz inozemstva

Garancije primljene iz inozemstva

Ako želite osigurati naplatu vaših potraživanja iz inozemstva ili uredno izvršenje usluge po bilo kojoj osnovi putem garancije poslovne banke vašeg poslovnog partnera izdane u vašu korist, PBZ vam u vezi s tim pruža sljedeće usluge:

 • prosljeđivanje garancije banke vašeg poslovnog partnera primljene putem SWIFT-a uz potvrdu vjerodostojnosti garancije
 • potvrdu autentičnosti garancija koje ste primili izravno od poslovne banke vašeg inozemnog partnera
 • davanje stručnog mišljenja o primljenoj garanciji
 • aktiviranje primljenih garancija
 • izdavanje garancije u vašu korist na zahtjev poslovne banke vašeg inozemnog partnera
Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je instrument platnog prometa s inozemstvom preko kojeg akreditivna banka na zahtjev svog klijenta nalaže banci u inozemstvu isplatu određene svote korisniku akreditiva (izvozniku/uvozniku) uz uvjet uručenja akreditivom uvjetovanih dokumenata unutar utvrđenog roka (iz kojih je vidljivo da je ugovorena količina robe i kvalitete otpremljena na adresu kupca).

Ako ste kupac/uvoznik, korištenjem dokumentarnog akreditiva vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga izvršena/roba otpremljena u dogovorenoj količini i kakvoći te u ugovorenom roku.

Vi ste kao kupac osigurani da će komercijalni posao biti realiziran prema ugovoru te da ćete dobiti upravo onu robu koju ste naručili (količinu i kvalitetu) i u dogovorenom roku.

S druge strane, mi, Privredna banka Zagreb, jamčimo vam da plaćanje neće biti izvršeno ako dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva.

Ako ste prodavatelj/izvoznik, korištenje dokumentarnog akreditiva vam osigurava sigurnu naplatu vašeg potraživanja pod uvjetom da isporučite robu odnosno izvršite uslugu te prezentirate Privrednoj banci Zagreb uredne dokumente u skladu s uvjetima iz akreditiva.

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate (uz plaćanje, akcept mjenice ili ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta). Prednosti dokumentarne naplate su jednostavna procedura, mali troškovi te podjednak rizik za poslovne partnere. Vrste dokumentarne naplate ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama mogu biti:

 • documents against Payment (D/P), izručenje dokumenata uz plaćanje
 • documents against Acceptance (D/A), izručenje dokumenata uz akcept mjenice
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja