• Nema rezultata za traženu pretragu

Eurizon Asset Management Croatia

Ulaganje u investicijske fondove.

Eurizon Asset Management Croatia

Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (skraćeno ime: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.) do 29.11.2021. poslovalo je pod imenom PBZ Invest d.o.o.

Društvo u Hrvatskoj uspješno posluje dulje od dva desetljeća, a od 2013. godine dio je Eurizon obitelji koju predvodi Eurizon Capital SGR, društvo koje sa svojim supsidijarima predstavlja diviziju za upravljanje imovinom Intesa Sanpaolo Grupe, jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi.

Društvo Eurizon je kontinuiranim rastom kroz inovacije u više od 35 godina poslovanja zauzeo poziciju jednog od europskih lidera u području upravljanja imovinom, a posluje kroz 10 upravljačkih centara i globalno je prisutan u 24 zemlje putem svojih lokalnih supsidijara, prodajnih ureda, vanjske distribucije i suradnji s partnerima. Eurizon je lider na talijanskom tržištu upravljanja imovinom, s 432 milijarde eura vrijednom imovinom pod upravljanjem*, a Hrvatska je također među značajnim tržištima na kojima Eurizon posluje i na kojima ostvaruje značajne tržišne udjele.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., drugo je najveće društvo za upravljanje UCITS investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj s tržišnim udjelom većim od 24%**. Društvo u ovom trenutku upravlja s više od 5,4 milijardi kuna imovine** kroz 25 fonda i 173 pojedinačnih portfelja, a dobitnik je i brojnih nagrada struke, Udruženja investicijskih fondova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Privredna banka Zagreb d.d., također članica Intesa Sanpaolo Grupe, ostat će i nadalje najznačajniji distributer investicijskih fondova kojima upravlja društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Klijenti Društva i dalje će moći trgovati udjelima kroz postojeće distribucijske kanale Privredne banke Zagreb.

*Izvor: Eurizon, na dan 30.9.2021.

**Izvor: HANFA, na dan 30.9.2021.

Društvo posluje na adresi Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, broj telefona: + 385 1 6363 699, adresa elektroničke pošte:
eurizonam@eurizonam.hr .

Dodatne informacije možete potražiti na stranici Društva:https://eurizonam.hr/ 

Investicijski fondovi

Investicijski fondovi specifična su mogućnost ulaganja sredstava, prilikom čega ulagatelj ovisno o svojim financijskim ciljevima, trajanju ulaganja i potencijalnom prinosu ili riziku odabire fondove čiji su investicijski ciljevi u skladu s investicijskim ciljevima ulagatelja. Saznajte više

Društvo trenutno upravlja s 25 otvorena investicijska fonda s javnom ponudom, a to su:

 • Eurizon HR Start fond
 • Eurizon HR D-Start fond
 • Eurizon HR Bond fond
 • Eurizon HR Global fond
 • Eurizon HR Equity fond
 • Eurizon HR Conservative 10 fond
 • Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
 • Eurizon HR Flexible 30 fond
 • Eurizon HR International Multi Asset fond
 • Eurizon HR Moderate 30 fond
 • Eurizon HR Dollar Progressive fond
 • Eurizon HR Equity World fond  
 • Eurizon HR Active Defensive fond
 • Eurizon HR Target 2027 fond
 • Eurizon HR Active Defensive 2 fond
 • Eurizon HR Target 2027 II fond
 • Eurizon HR Target 2027 III fond
 • Eurizon HR Dollar Bond 3 fond
 • Eurizon HR Target 2025 fond
 • Eurizon HR Target 2025 II fond
 • Eurizon HR Target 2025 III fond
 • Eurizon HR Target 2025 IV fond
 • Eurizon HR Target 2026 fond
 • Eurizon HR Cash fond
 • Eurizon HR Target 2026 II fond

 

Usluge Eurizon Asset Management Croatia

Pored osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, Eurizon Asset Management Croatia pruža specijaliziranu uslugu upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za fizičke i pravne osobe, čija je osnovna karakteristika ulaganja povjeravanje dijela osobne imovine na upravljanje profesionalnom menadžeru.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije:

Povezani dokumenti

Opće informacije (Eurizon HR Bond fond)
Opće inf. (Eurizon HR Conservative 10 fond)
Opće informacije (Eurizon HR D-START fond)
Opće informacije (Eurizon HR Equity fond)
Opće informacije (Eurizon HR Flexible 30 fond)
Opće informacije (Eurizon HR Global fond)
Opće inf. (Eurizon HR Intern. Multi Asset fond)
Opće informacije (Investicijski fondovi)
Opće informacije (Eurizon HR START fond)
Opće informacije (usl. distr. UCITS fondova)
Opće inf. (Eurizon HR Euro Short Term Bond fond)
Opće informacije (Eurizon HR Moderate 30 fond)
Opće inf. (Eurizon HR Dollar Progressive fond)
Opće informacije (Eurizon HR Equity World Fond
Opće inf. (Eurizon HR Active Defensive fond)
Opće inf. (OI Eurizon HR Target 2027 fond)
Opće informacije (Eurizon HR Active Defensive 2)
Opće inf. (Eurizon HR Target 2027 II fond)
Opće inf. (Eurizon HR Dollar Bond 3 fond)
Opće inf. (OI Eurizon HR Target 2027 III fond)
Opće inf. (Eurizon HR Target 2025 fond)
Opće informacije (Eurizon HR Target 2025 II)
Opće inf. (OI Eurizon HR Target 2025 III fond)
Opće inf. (OI Eurizon HR Target 2025 IV fond)
Opće inf. (OI Eurizon HR Target 2026 fond)
Opće informacije (Eurizon HR Cash)
Opće inf. (OI Eurizon HR Target 2026 II fond)
Kontakti

informacije o uslugama