• Nema rezultata za traženu pretragu

Sindicirani krediti

Obavijest

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama). Istom se uvodi naknada na depozite poslovnih subjekata u EUR za iznose iznad 1 milijun EUR (stanja na EUR a vista / transakcijskim računima). Predmetna izmjena se primjenjuje od 01.05.2021.g. za EUR račune financijskih institucija.
 
Visina navedene naknade utvrđena je u iznosu 0,50% godišnje, s mjesečnim obračunom zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem dnevnih stanja računa iznad navedenog iznosa. Dnevna stanja na računima ispod navedenog iznosa neće ulaziti u osnovicu za obračun. Obračunate naknade naplatit će se sukladno ugovorenim uvjetima, direktnim (izravnim) terećenjem transakcijskog računa u EUR, 10. dan nakon obračuna, a obavijest o obračunu naknade bit će dostavljena uobičajenim načinom komunikacije.
 
Banka uvodi navedenu naknadu s obzirom na troškove koje ista snosi s osnove držanja deviznih sredstava na računima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s ustaljenom praksom u zemljama članicama Eurozone. Tako je primjerice, Europska centralna banka (dalje u tekstu: ECB) uvela negativnu kamatnu stopu na depozite još u lipnju 2014. godine, te ona iznosi – 0,50% od rujna 2019. do danas.
 
S poštovanjem,
 
Privredna banka Zagreb d.d.

Sindicirani krediti

PBZ je nekoliko godina uzastopno vodeća banka na hrvatskom tržištu sindiciranih kredita. PBZ je u protekle dvije godine povećao svoje aktivnosti na međunarodnom tržištu sindiciranih kredita gdje, zajedno s poznatim stranim bankama, dogovara i organizira sindikate za hrvatske i strane klijente u svojstvu glavnog organizatora pod mandatom.
PBZ je 2005. primio uglednu nagradu „The Best Debt House in Croatia” za svoje aktivnosti na tržištu sindiciranih kredita, a 2007. nagradu „Euromoney Award for Excellence” za najveći ikad organizirani sindicirani kredit u Republici Hrvatskoj (INA d. d. u iznosu od jedne milijarde USD).

Sindicirani krediti

Sindicirani krediti posebna su vrsta kredita koja obuhvaća dvije ili više prvorazrednih banaka kao kreditora, svaka s udjelom u kreditu, a jedna djeluje kao agent. Agent je odgovoran za koordinaciju odnosa između Kreditoprimca i svih sudjelujućih banaka, a obuhvaća prikupljanje, uplatu i otplatu sredstava Kreditorima. Kreditoprimci mogu jednostavnije i brže dobiti veći iznos kredita jednostavnim procesom posudbe, a uvjeti i odredbe financiranja obuhvaćeni su objedinjenim nizom dokumenata. Isto tako, Kreditoprimci imaju korist od komuniciranja sa samo jednom bankom umjesto posebno sa svakom bankom iz niza banaka. Sindicirani krediti obično se daju prvorazrednim klijentima koju su zbog svojih izvrsnih poslovnih rezultata privlačni partneri stranim i domaćim ulagačima.

Sindicirano financiranje projekta:

PBZ je jedna od vodećih banaka na području sindiciranog financiranja projekata u Republici Hrvatskoj i spremna je podržati takve projekte kreditima u kojima je Kreditoprimac novoosnovano društvo. Takvi krediti daju se iz budućih dobiti koje su dobivene iz projekta. Takvo financiranje može biti povezano s, primjerice, proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora energije, izgradnjom trgovačkih centara itd.

Dodatne informacije:

Kontakt

Strukturirano financiranje
Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb 
Tel: 01/6360 567
Faks: 01/ 63 60 743
E-mail: pkb-strukturirano@pbz.hr

 

Kontakti

informacije o uslugama