• Nema rezultata za traženu pretragu

Obavijesti

Obavijest klijentima

 

Obavještavamo Vas da od 1. siječnja 2023. stupaju na snagu izmjene i dopune sljedeće dokumentacije Privredne banke Zagreb d.d. (dalje: Banka) u poslovanju s poslovnim subjektima: 

  • Opći uvjeti poslovanja Privedene banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače 
  • Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Cjenik) 
  • Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa 
  • Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privedene banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte 
  • Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za izdavanje i korištenje debitnih kartica za poslovne subjekte 
  • Opći uvjeti korištenja PBZ Digitalnog bankarstva za poslovne subjekte. 

Gore navedena dokumentacija mijenja se radi usklađivanja poslovnih procesa s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj što će se dogoditi 1. siječnja 2023. 
Kako bi Vam olakšali snalaženje u novim okolnostima pripremili smo, na poveznici, pregled najvažnijih promjena i  prilagodbi u poslovanju s transakcijskim računima.

Obavijest klijentima

Poštovani,

obavještavamo vas da od 15.srpnja 2022. godine na snagu stupa novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu i po poslovima s čekovima za poslovne subjekte dostupan na našim internetskim stranicama na sljedećem linku
https://www.pbz.hr/velika-poduzeca/vel-poduz-opci-uvjeti-dokumenti.html

Od značajnijih promjena izdvajamo sljedeće:
•    1.7.2.1 Izvadak – elektronički kanali – Izmjena visine naknade za Izvatke na elektroničkim kanalima sa 0,10 kn po stavci na 0,12 kn po stavci
•    1.8.1 Informacije o solventnosti i bonitetu – stavljaju se van snage točke: 1.8.1.2, 1.8.1.4, 1.8.1.5, 1.8.1.7  zbog prestanka pružanja usluga
•    1.10.2 mPBZCOM – promjena naziva u PBZm Token zbog prestanka pružanja usluge mPBZCOM
•    1.10.2 mPBZCOM – stavljaju se van snage točke: 1.10.2.1, 1.10.2.2, 1.10.2.5 zbog prestanka pružanja usluge mPBZCOM
•    1.8.2 PBZ Info servisi – stavljaju se van snage točke: 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3  zbog prestanka pružanja usluge PBZ Info servisa

Još jednom Vas podsjećamo da od 1.srpnja 2022. usluge mPBZCOM (mobilno bankarstvo) i PBZINFO servisi prestaju s radom te iste neće biti moguće ugovoriti.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.


Poštovani, 

Obavještavamo vas da od 1. srpnja 2022. godine. neće više biti dostupna usluga PBZ Info servisa koja se sastoji od:

•    Glasovne informacije o stanju računa i transakcijama na poslovnom računu
•    Primanje izvadaka faksom o stanju računa i transakcijama u istom pozivu
•    Primanje izvadaka faksom o stanju na računu i transakcijama u povratnom pozivu
•    Primanje izvadaka faksom o stanju na računu i transakcijama – planirani proces

Kako se radi o zastarjelim kanalima komuniciranja o stanju i prometima po Vašim transakcijskim računima PBZ d.d. je donijela odluku o njihovom ukidanju. Međutim, izvatke i informacije o stanjima i prometima po svojim transakcijskim računima možete i dalje dobivati korištenjem naših standardnih elektroničkih kanala od kojih izdvajamo: 
•    Elektroničko bankarstvo za poslovne subjekte Com@net
•    Digitalno bankarstvo za poslovne subjekte
•    Elektronička pošta
Pozivamo Vas, ako već nemate ugovoren neki od gore ponuđenih kanala, da se javite svom menadžeru za odnose s klijentima, na mail com@pbz.hr.

S poštovanjem. 
Privredna banka Zagreb d.d.


Poštovani,

Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila je Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama), u dijelu obračuna naknade na depozite poslovnih subjekata u EUR. Predmetna izmjena, uz već ranije uveden obračun naknade na transakcijske račune velikih i srednjih poduzeća odnosi se na male poslovne subjekte čiji transakcijski računi i novi nenamjenski oročeni depoziti ročnosti kraće od 36 mjeseci prelaze 0,5 mln EUR, s primjenom od 1.6.2022. Odluka se ne odnosi na fizičke osobe.
Visina navedene naknade utvrđena je u iznosu 0,50% godišnje, s mjesečnim obračunom zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem dnevnih stanja računa iznad navedenog iznosa. Dnevna stanja na računima ispod navedenog iznosa neće ulaziti u osnovicu za obračun. Obračunate naknade naplatit će se direktnim (izravnim) terećenjem transakcijskog računa u EUR, 10. dan nakon obračuna, a obavijest o obračunu naknade bit će dostavljena uobičajenim načinom komunikacije. U slučaju da na EUR komponenti računa ne bude dostatno pokriće za naplatu, ista će se izvršiti terećenjem transakcijskog računa u HRK ili odgovarajućoj protuvrijednosti druge raspoložive valute.
Tarife naknada:

  • Naknada na depozite po viđenju u valuti EUR iznad 0,5 mln EUR - 0,5% godišnje,  mjesečni obračun i naplata
  • Naknada na nenamjenski oročene depozite u EUR ročnosti kraće od 36 mjeseci iznad 0,5 mln EUR - 0,5% godišnje,  mjesečni obračun i naplata

Banka uvodi navedenu naknadu s obzirom na troškove koje snosi s osnove držanja deviznih sredstava na računima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s ustaljenom praksom u zemljama članicama Eurozone.
Navedene promjene, kao i ostale naknade vidljive na službenim stranicama Banke koje možete pogledati na linku

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Kontakti

informacije o uslugama

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva www.pbz.hr koristi kolačiće (cookies). Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Klikom na "Postavke kolačića" možete postaviti njihova ograničenja.