• Nema rezultata za traženu pretragu

Financiranje

Financiranje

Za unapređenje Vašeg poslovanja nudimo Vam veliki izbor programa za financiranje. Zahvaljujući snažnoj podršci cijele bankarske grupe Intesa Sanpaolo i relevantnih svjetskih financijskih institucija, u mogućnosti smo ponuditi Vam veliki spektar različitih oblika financiranja.

Više informacija potražite u nastavku ili na PBZ Sinergo desku.

Kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima ili nazovite naš besplatni info telefon 0800 PBZ COM (0800 729 266) ili nam se obratite na e-mail adresu: com@pbz.hr

Zahtjev za kredit

Moratorij otplate kredita

Mjera 1 - mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza do 6 mjeseci

Mjera 1 moratorij

U svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19, te u skladu s mjerama Vlade RH od 17. ožujka 2020. godine te smjernicama HNB-a, pripremili smo prvi paket Mjera za pravne osobe i obrtnike koji se odnosi na mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza (Mjera 1 – moratorij).

Mjera 1 - odgoda plaćanja kreditnih obveza podrazumijeva:

 • odgoda plaćanja rata kredita i kamata na 6 mjeseci
 • prolongacija prekoračenja i revolvinga za 3 mjeseca
 • u periodu moratorija kreditne obveze, kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje
 • ugovorena kamatna stopa se ne mijenja 
 • banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij
 • proces predaje Zahtjeva za moratorij u potpunosti podržan našim online kanalima komunikacije

Podnošenje zahtjeva:

 • PBZ klijenti, korisnici PBZCom@net internet bankarstva, ugovaraju Zahtjev putem PBZCom@neta, dok ostali klijenti, dostavljaju Zahtjev putem emaila 
 • rok predaje Zahtjeva do 20.04.2020.godine
 • Prije odobrenja Zahtjeva potrebno se registrirati  na FINA on-line portal MJERE, uspostavljen za sve gospodarske subjekte u svrhu prijave ugroženosti poslovanja uslijed COVID-19 pandemije. Prijava je omogućena preko poveznice, a svi ostali detalji o Mjerama su na ovoj poveznici.
 • po završetku cijelog procesa o provedbi moratorija, primit ćete obavijest o provedenom Zahtjevu i o novom otplatnom planu

Zahtjev za Moratorij i Upute za ugovaranje moratorija (putem PBZCom@net e-bankarstva ili emaila) pronađite ovdje: 

1. Zahtjev za moratorij
2. Uputa za Zahtjev putem PBZCom@net-a
3. Uputa za Zahtjev –putem email-a
4. Mjera 1-dodatne informacije

Zaštita je važna, komunicirajmo online

Privredna banka Zagreb d.d. kontinuirano poduzima sve potrebne radnje i preventivne mjere te vjerujemo da ćemo na taj način zajednički osigurati nesmetan rad i dostupnost usluga kroz alternativne kanale komunikacije. 

Krediti

Krediti

Kratkoročni krediti

Spremni smo ponuditi vam u kratkom roku po povoljnim uvjetima sljedeće vrste kratkoročnih kredita: 

 • Prekoračenje po kunskom poslovnom računu
  Odobrava se na 12 mjeseci i ovo rješenje Vam olakšava upravljanje likvidnošću te su Vam sredstva raspoloživa u svakom trenutku, bez prethodne najave 
 • Kratkoročni kredit za obrtna sredstva
  Ovom vrstom kredita financirate nabavu zaliha, podmiruje dobavljače, financirate izvoz i sl. 
 • Okvirni revolving kredit
  Omogućuje Vam višekratno korištenje i vraćanje kredita unutar definiranog razdoblja, određujete visinu  

Zdrave investicije su osnova uspjeha svakog poduzeća. Dugoročnim kreditima pružamo podršku Vašoj firmi, investicijama i ulaganjima te Vam nudimo mogućnost odabira kredita kojima ćete to sve ostvariti.

Dugoročni krediti i investicije

 • kupnja poslovnog prostora ili ostalih nekretnina
 • proširenje postojećih kapaciteta
 • financiranje opreme
 • financiranje trajnih obrtnih sredstava
 • kupnju poslovnih udjela
 • refinanciranje

Projektno i strukturirano financiranje

Projektno financiranje:

Usluge Projektnog financiranja usmjerene su na analizu i strukturiranje financiranja projekata (analiza strukture investicije, modeliranje novčanih tokova, strukturiranje otplate, razvoj scenarija, itd.).

Fokus poslovnih aktivnosti je prije svega usmjeren na analizu i financiranje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije, uključujući vjetar, biomasu, bioplin, vodu i sl. te na projekte iz sektora turizma i maloprodaje.

Aktivnosti: 

 • Osmišljavanje i provođenje transakcija projektnog financiranja
 • Potpora klijentima prilikom formiranja optimalne financijske konstrukcije projekta
 • Priprema financijskih projekcija planiranih projekata
 • Provedba scenario analize i analize osjetljivosti
 • Identifikacija rizika vezanih uz pojedini projekt i predlaganje mjera za smanjenje istih

Organizacija i upravljanje postupcima dubinskog pregleda u svrhu provedbe transakcija

Strukturirano financiranje: 

Usluge strukturiranog financiranja usmjerene su na strukturiranje financiranja, kako projektnog tako i korporativnog, na domaćem i/ili inozemnom tržištu kada je u pitanju financiranje od strane dvije ili više banaka.

Dodana vrijednost strukturiranog financiranja je u poslovima agenture u kojima PBZ prednjači na domaćem tržištu, gdje banka Agent može ponuditi spektar svojih proizvoda i usluga, što je naročito potrebno kod financiranja velikih projekata (platni promet u zemlji i inozemstvu, FX, kartično poslovanje, hedging i sl.).

Za više informacija kontaktirajte pkb-strukturirano@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima

Aktivnosti: 

 • Pregovori s klijentom oko uvjeta kredita; strukturiranje transakcije; izrada indikativnog Term Sheet-a
 • Aktivnosti na tržištu oko zatvaranja financijske konstrukcije; pregovori s drugim bankama domaćim i/ili inozemnim potencijalnim sudionicama u klupskom/strukturiranom kreditu; formiranje kluba/sindikata banaka
 • Aktivnosti oko ishođenja internih odobrenja za odobrenje plasmana; rad na kreditnom prijedlogu
 • Izrada dokumentacijskog paketa (ugovor o kreditu; instrumenti osiguranja; uknjiživanje u registrima gruntovnica, FINA) u suradnji s vanjskom konzultantima (pravnim, tehničkim); usuglašavanje dokumentacije s klubom banaka i klijentom
 • Priprema za puštanje kredita; prikupljanje CPs (preduvjeti za puštanje)
 • Praćenje korištenja kredita, koordinacija s tehničkim konzultantom ukoliko je financiranje gradnje, praćenje projekta i koordinacija između klijenta i kluba banaka u operativnoj fazi projekta i distribuciji ostvarenog CF

Posebni kreditni programi

Privredna banka Zagreb d.d. je za vas pripremila posebne kreditne programe za velika poduzeća - provjerite sve mogućnosti unapređenja svog poslovanja.

HBOR programi kreditiranja - aktualni (dokument za preuzimanje)

HBOR krediti iz sredstava EIB-a

Europska investicijska banka (EIB) je banka Europske unije koja odobrava dugoročna financijska sredstva za investicijske projekte kojima pruža potporu ostvarivanju ciljeva politika Europske unije.

HBOR sredstva EIB-a plasira i u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d. kroz programe kreditiranja za financiranje malog i srednjeg poduzetništva, srednje kapitaliziranih poduzeća, te javnih i privatnih poduzeća.

Više o pogodnostima kreditiranja te aktivnostima i kriterijima EIB-a za financiranje vaših investicija saznajte na linku.

Okvirne linije

Okvirne linije

Kratkoročne okvirne linije mogu obuhvaćati garancije, dokumentarne akreditive, pisma namjere i kredite koji omogućuju fleksibilno i brzo rješavanje potreba poslovanja klijenata. Okvirne linije posebno su značajne ako imate učestale potrebe za spomenutim proizvodima, a koje zahtijevaju realizaciju u vrlo kratkom roku.

Garancije

Vaši domaći i inozemni partneri cijene, a često i izričito traže garanciju vaše banke - Privredne banke Zagreb.Možemo vam ponuditi, temeljem vašeg naloga, garancije različitih vrsta i rokova važnosti, koje se odnose na poslovanje u zemlji i inozemstvu:

 • platežne - koje služe kao instrument osiguranja plaćanja robnih i financijskih kredita
 • činidbene - koje služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za sudjelovanje na natječaju, za povrat avansa, za privremeni uvoz, za dobro i pravodobno izvršenje posla, za kvalitetu u garantnom roku i sve ostale kojima se jamči ispunjenje neke radnje)
 • carinske garancije
 • kontragarancije u korist inozemnih banaka
 • okvirne revolving linije za korištenje garantnih proizvoda i pisama namjere

Za odobrenje izdavanja garancije potrebno je uz zahtjev dostaviti svu pripadajuću relevantnu dokumentaciju:

 • ugovor o poslu, objavu javnog nadmetanja i sl.
 • osim navedene dokumentacije, uz zahtjev je potrebno dostaviti i svu statusnu i financijsku dokumentaciju. 

Garancije primljene iz inozemstva

Ako želite osigurati naplatu vaših potraživanja iz inozemstva ili uredno izvršenje usluge po bilo kojoj osnovi putem garancije poslovne banke vašeg poslovnog partnera izdane u vašu korist, PBZ vam u vezi s tim pruža sljedeće usluge:

 • prosljeđivanje garancije banke vašeg poslovnog partnera primljene putem SWIFT-a uz potvrdu vjerodostojnosti garancije
 • potvrdu autentičnosti garancija koje ste primili izravno od poslovne banke vašeg inozemnog partnera
 • davanje stručnog mišljenja o primljenoj garanciji
 • aktiviranje primljenih garancija
 • izdavanje garancije u vašu korist na zahtjev poslovne banke vašeg inozemnog partnera.

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je instrument platnog prometa s inozemstvom preko kojeg akreditivna banka na zahtjev svog klijenta nalaže banci u inozemstvu isplatu određene svote korisniku akreditiva (izvozniku/uvozniku) uz uvjet uručenja akreditivom uvjetovanih dokumenata unutar utvrđenog roka (iz kojih je vidljivo da je ugovorena količina robe i kvalitete otpremljena na adresu kupca).

Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja, koji maksimalno štiti kako kupca, tako i prodavatelja.

Ako ste KUPAC/UVOZNIK, korištenjem dokumentarnog akreditiva vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga izvršena/roba otpremljena u dogovorenoj količini i kakvoći te u ugovorenom roku.

Vi ste kao kupac osigurani da će komercijalni posao biti realiziran prema ugovoru te da ćete dobiti upravo onu robu koju ste naručili (količinu i kvalitetu) i u dogovorenom roku.
S druge strane, mi, Privredna banka Zagreb, jamčimo vam da plaćanje neće biti izvršeno ako dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva.

Ako ste PRODAVATELJ/IZVOZNIK, korištenje dokumentarnog akreditiva vam osigurava sigurnu naplatu vašeg potraživanja pod uvjetom da isporučite robu odnosno izvršite uslugu te prezentirate Privrednoj banci Zagreb uredne dokumente u skladu s uvjetima iz akreditiva.

Financiranje izvoznih poslova (Export Finance)

Financiranje izvoznih poslova (Export Finance)

Poslovi financiranja izvoza obuhvaćaju:

 • kredit Vašem kupcu - buyer's kredit
  Kredit namijenjen za potporu i unapređenje izvoza, kojim PBZ kao izvoznikova banka odobrava kredit uvoznikovoj banci/uvozniku uz osiguranje policom osiguranja od komercijalnih i političkih rizika koju izdaje HBOR kao hrvatska izvozno kreditna agencija u korist PBZ-a. Kreditom se isključivo financira izvoz robe i usluga hrvatskog podrijetla.
 • izvozni forfaiting
  predstavlja otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja bez prava regresa prema prethodnom vjerovniku. Na taj način izvoznik u najkraćem roku dolazi do novčanih sredstava prije stvarne naplate ostvarenog izvoza te prebacuje na PBZ kao forfaitera kreditni, tečajni i sve ostale rizike u poslovanju s inozemstvom. Riječ je o najbržem načinu financiranja izvoznika putem otkupa prenosivih instrumenata osiguranja plaćanja.
 • izvozni faktoring
  Izvozni faktoring je financijski posao kod kojega se obavlja otkup potraživanja između poslovnih subjekata iz Republike Hrvatske i inozemstva uz primjenu dvo-faktorskog sustava putem suradnje i komunikacije s Factors Chain International (FCI). 

Za više informacija kontaktirajte export.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade finance

Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade finance

Garancije

Vaši domaći i inozemni partneri cijene, a često i izričito traže garanciju vaše poslovne banke - Privredne banke Zagreb d.d..

Možemo vam ponuditi, temeljem vašeg naloga a na temelju domaćih i međunarodnih komercijalnih ugovora ili druge  dokumentacije, izdavanje svih vrsta  garancija u zemlji i inozemstvu:

 • platežne - koje služe kao instrument osiguranja plaćanja robnih i financijskih kredita
 • činidbene - koje služe kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza (za sudjelovanje na natječaju, za povrat avansa, za privremeni uvoz, za dobro i pravodobno izvršenje posla, za kvalitetu u garantnom roku i sve ostale kojima se jamči ispunjenje neke radnje)
 • carinske garancije
 • kontragarancije u korist inozemnih banaka
 • okvirne revolving linije za korištenje garantnih proizvoda i pisama namjere

Za odobrenje izdavanja garancije potrebno je uz zahtjev dostaviti svu pripadajuću relevantnu dokumentaciju:

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je instrument osiguranja plaćanja kojim banka izdavatelj (akreditivna banka) po nalogu svojeg klijenta stvara čvrstu obvezu   isplate određene svote korisniku akreditiva  ) uz uvjet prezentacije akreditivom uvjetovanih dokumenata unutar utvrđenog roka  

Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja, koji maksimalno štiti kako kupca, tako i prodavatelja., a moguće ga je koristiti ko instrument osiguranja plaćanja kako po međunarodnim tako i po domaćim komercijalnim transakcijama.

Ako ste KUPAC/UVOZNIK, korištenjem dokumentarnog akreditiva vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga izvršena/roba otpremljena u dogovorenoj količini i kakvoći te u ugovorenom roku. Vi ste kao kupac osigurani da će komercijalni posao biti realiziran prema ugovoru te da ćete dobiti upravo onu robu koju ste naručili (količinu i kvalitetu) i u dogovoreno roku. S druge strane, mi, Privredna banka Zagreb, jamčimo vam da plaćanje neće biti izvršeno ako dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva.

Ako ste PRODAVATELJ/IZVOZNIK, korištenje dokumentarnog akreditiva vam osigurava sigurnu naplatu vašeg potraživanja pod uvjetom da isporučite robu odnosno izvršite uslugu te prezentirate Privrednoj banci Zagreb uredne dokumente u skladu s uvjetima iz akreditiva.

Za više informacija kontaktirajte svog managera za odnose s klijentima.

Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva

Prilog uz nalog

Dokumentrarna naplata

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika Banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate (uz plaćanje, akcept mjenice ili ispunjenje drugih dogovorenih uvjeta). Prednosti dokumentarne naplate su jednostavna procedura, mali troškovi te podjednak rizik za poslovne partnere. Vrste dokumentarne naplate ovisno o Vašim zahtjevima i potrebama mogu biti:

 • Documents against Payment (D/P), izručenje dokumenata uz plaćanje
 • Documents against Acceptance (D/A), izručenje dokumenata uz akcept mjenice.

Za više informacija kontaktirajte trade.finance@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima.

Escrow račun

Escrow račun

Escrow račun je račun na koji jedna ugovorna strana u nekom trgovačkom ugovoru (nalogodavac u odnosu prema Banci), preda escrow banci (banka agent) novac, vrijednosnice ili dokumente u polog na čuvanje, s tim da je ta banka ovlaštena položeni novac isplatiti ili dokumente izručiti njegovoj drugoj ugovornoj strani (korisniku), pod uvjetima koji su utvrđeni escrow ugovorom između banke - escrow agenta, nalogodavca i korisnika.

To je založni/uvjetni račun, koji služi za namirenje potraživanja sa kojeg se radi isplata tek nakon ispunjenja određenih uvjeta. Služi za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem određenih radnji, koje se dokazuju prezentacijom ugovorenih dokumenata.

Dodatne informacije:

Faktoring

Faktoring

Privredna banka Zagreb d.d. obavlja sve vrste otkupa potraživanja na domaćem i međunarodnom tržištu. Poduzetnicima pružamo usluge financiranja, osiguranja naplate i upravljanja potraživanjima, uz primjenu vrhunskih profesionalnih standarda za domaći i međunarodni faktoring.

Za više informacija kontaktirajte Faktoring@pbz.hr ili svog managera za odnose s klijentima

Kontakti

informacije o uslugama