• Nema rezultata za traženu pretragu

Prodaja

Prodaja

PBZ je važan i jedan od vodećih sudionika na hrvatskom tržištu sa širokim spektrom financijskih rješenja za korporativne klijente. Direkcija prodaje zadužena je za trgovanje s korporativnim klijentima. Nastojimo kroz osobni kontakt sa klijentima ponuditi najbolje tržišne kotacije svih proizvoda Riznice kao i informacije o našem viđenju kretanja tečaja, kamatnih stopa i vrijednosnih papira na tržištu. Kroz direkciju prodaje klijenti imaju direktan pristup deviznom, novčanom te tržištu vrijednosnih papira. Aktivnom suradnjom s Riznicom PBZ-a moguće je ostvariti značajne uštede te veće prinose u smislu zaštite od tečajnog rizika, trgovanje devizama po povlaštenom tečaju, upravljanje viškovima likvidnosti, ulaganja u obveznice, trezorske zapise te ostale vrijednosne papire. Također, moguće je zatražiti prijedlog rješenja individualnog poslovnog slučaja.

Politika izvršavanja naloga klijenata

Politika izvršavanja naloga klijenata

Devizno tržište

Devizno tržište

Devizno tržište

Proizvodi

Nudimo raznovrsnu paletu jednostavnih proizvoda ( terminskih i promptnih) kojima možete uvelike pospješiti upravljanje deviznim rizikom. Prednosti ovih proizvoda su brzina i jednostavnost ugovaranja te činjenica da se ne naplaćuju nikakve naknade.

FX Spot (povlašteni tečaj) – klasična kupoprodaja deviza po povlaštenom tečaju s valutom namire unutar dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije. Ovisno imate li devizne priljeve ili odljeve kupoprodaju deviza po povlaštenom tečaju možete dogovoriti pozivom na broj Direkcije prodaje te postići značajne uštede u odnosu na tečajnu listu.

FX Forward (terminska kupoprodaja deviza) – FX FWD spada u skupinu terminskih transakcija jer podrazumijeva datum izvršenja transakcije dalje od dva radna dana ( spot). FX FWD je ugovaranje kupoprodaje deviza na neki datum u budućnosti po unaprijed dogovorenom i fiksiranom tečaju. Uvelike se korist kao instrument zaštite od tečajnog rizika (hedging), odnosno budućih novčanih tokova. Tečaj u budućnosti je produkt trenutnog tržišnog tečaja te razlike u visini tržišnih kamatnih stopa na dvije valute, te ne predstavlja špekulaciju ili predviđanje. Ugovaranje FWD transakcija vrlo je jednostavno i odvija se putem telefona te se ne naplaćuju nikakve naknade kao ni za jedan proizvod riznice.

Ključne informacije o proizvodu

FX Swap (proizvod za prevladavanje "kratkotrajne nelikvidnosti" u nekoj valuti) – FX Swap je proizvod koji  predstavlja kombinaciju jedne spot i fwd transakcije. U stvarnosti predstavlja dvije međusobno povezane transakcije, promptnu (spot) kupnju (prodaju) valute te terminsku (forward) prodaju (kupnju ) iste valute. U principu predstavlja kratkoročni pozajmicu jedne valute uz zalog druge. Tečaj kupoprodaje  u budućnosti računa se na identičan način kao i za FX FWD.

Navedene proizvode kotiramo u svim valutama koje se nalaze na našoj tečajnoj listi.

Kamatno tržište

Kamatno tržište

Putem Direkcije prodaje korporativni klijenti banke imaju pristup novčanom tržištu na koje mogu plasirati viškove svoje likvidnosti po tržišnim kamatnim stopama. Promjene kunskih kamatnih stopa moguće je pratiti putem ZIBOR (Zagreb interbank offer rate) kotacija koje su svakodnevno dostupne financijskom servisu riznice pod nazovom Dnevni izvještaj financijskih tržišta.

Tržišne kamatne stope ovise isključivo o likvidnosti tržišta.

Proizvodi:

Depoziti ( prekonoćno do mjesec dana) - Viškove svoje likvidnosti vrlo jednostavno i brzo plasirate po tržišnim kamatnim stopama na rokove od prekonoćnog oročenja do mjesec dana. Pozivom na broj Direkcije prodaje u kratkom roku moguće je dogovoriti transakciju te na taj način pospješiti upravljanje vlastitom likvidnosti i temeljem kamata ostvariti dodatne prihode.

Repo poslovi – Repo posao (Repurchase agreement) predstavlja prodaju vrijednosnice za cash uz simultano ugovarnje kupnje te iste vrijednosnice nazad kroz određeni period. Ukratko rečeno repo posao predstavlja kratkoročnu pozajmicu novčanih sredstava uz zalog određenog vrijednosnog papira. Prednosti ovoga posla su vrlo brzo i jednostavno ugovaranje te u skladu sa kvalitetom kolaterala i jeftinije zaduživanje, direktno na novčanom tržištu. Zajmodavac kao kolateral dobiva visoko kvalitetan vrijednosni papir. Koristeći repo poslove omogućeno vam je da premostite situacije smanjene likvidnosti davajući u zalog vrijednosne papire.

Interest Rate Swap (Kamatni swap) - je ugovor između dvije strane o razmijeni periodičnih novčanih tijekova u budućnosti, a za obračunsku osnovu se uzima unaprijed dogovorena glavnica (koja u pravilu nije predmet razmjene).
Jedna strana se obvezuje plaćati fiksnu kamatnu stopu, a druga varijabilnu kamatnu stopu koja se temelji na nekom od indeksa novčanog tržišta (6M LIBOR, 6M EURIBOR, 6M ZIBOR).

Primjena kamatnih swapova:

  • u svrhu povoljnijeg financiranja, hedgiranje (zaštita) izloženosti riziku kamatnih stopa, plasiranje sredstava uz viši prinos.

Mogućnosti koje pruža kamatni swap:

  • zamjena promijenjive u fiksnu kamatnu stopu – poduzeće fiksira svoju obavezu u budućnosti na poznati iznos, zaštićuje se ukoliko kamatne stope porastu.
  • zamjena fiksne kamatne stope u promjenjivu – Poduzeće ostvaruje uštede ukoliko kamatne stope u budućnosti padnu.

IRS omogućava iskorištavanje povoljnih uvjeta na spot tržištu i očekivanih povoljnih kretanja u budućnosti.

Primjer kamatnog swapa:
Poduzeće je uzelo kredit od 10 mio EUR na tri godine po EURIBOR 6 mjeseci + 50 bp. Bojeći se porasta kamatnih stopa poduzeće ulazi u swap transakciju u kojoj prima EURIBOR a plaća 4 % godišnje.Umjesto neizvjesnog EURIBOR-a poduzeće sada plaća 4 % + 0,5% godišnje.

Tržište vrijednosnica

Tržište vrijednosnica

Tržište vrijednosnica

Viškove svoje likvidnosti možete plasirati u dužničke vrijednosne papire.

Nudimo Vam ulaganja u:

  • Trezorske zapise Ministarstva Financija,
  • Državne obveznice, 
  • Korporativne obveznice, 
  • Municipalne obveznice, 
  • Komercijalne zapise te 
  • strane obveznice.

Privredna banka Zagreb nudi svojim klijentima izvrsne kotacije gore navedenih dužničkih vrijednosnih papira kao i svih ostalih domaćih izdanja uključujući i neka strana.

Prednosti ulaganja u vrijednosne papire:

Aktivnim vođenjem portfelja ostvarujete bolje prinose nego klasičnim metodama ulaganja. Banka je u svakom trenutku spremna otkupiti navedene vrijednosnice bez obzira je li klijent iste kupio od nas. Kod navedenih vrijednosnih papira uvijek je kotirana kupovna i prodajna cijena što znači da Vaša sredstva nikad nisu vezana (zajamčena likvidnost) utoliko što je riječ o vrijednosnicama prvoklasnih izdavatelja (HNB, Min Fin.).

REPO – Mogućnost financiranja uz zalog vrijednosnih papira po tržišnim uvjetima, brzo i jednostavno.

Kontakti

Kontakti

Kontakti

Ako imate potrebu za prezentacijom ili bilo kakvim oblikom suradnje javite se na kontakte.

DIREKCIJA PRODAJE

Tel: +385 1 4891-301 +385 1 4891-301
E-mail: treasurysales@pbz.hr

Lidija Bolotin
Mate Džajić
Katarina Stojević 
Kristina Ropuš

Ako vas zanimaju bilo kakve dodatne informacije molimo vas da se javite na kontakte.

Kontakti

informacije o uslugama