• Nema rezultata za traženu pretragu

Tržišta kapitala

Tržišta kapitala

PBZ je jedan od vodećih agenata i pokrovitelja izdanja državnih, municipalnih i korporativnih financijskih instrumenata na domaćem tržištu kapitala.

U razdoblju od 2000., sudjelovali smo u aranžiranju 246 izdanja dužničkih vrijednosnih financijskih instrumenata domaćih izdavatelja u ukupnom iznosu većem od 35 milijarde eura ili 88% iznosa ukupnih izdanja.

U proteklih 11 godina, PBZ je vodeći agent izdanja na tržištu vlasničkih financijskih instrumenata (IPO/SPO) te je u promatranom razdoblju uspješno proveo 12 izdanja ukupne vrijednosti više od 398 milijuna eura.

Usluge koje nudimo:

 • usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa i s time povezane usluge
 • usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

Financijski instrumenti na koje se odnose navedene usluge:

 • dužnički financijski instrumenti
  - kratkoročni (komercijalni zapisi) ili
  - dugoročni (obveznice)
 • vlasnički financijski instrumenti
  - dionice.
Komercijalni zapisi

Komercijalni zapisi

Komercijalni zapis je prenosivi, kratkoročni dužnički financijski instrument (dospijeća do 364 dana), izdan na ime, u nematerijaliziranom obliku. Omogućuje podmirenje kratkoročnih potreba izdavatelja, tako da izdavatelj, ovisno o situaciji na tržištu, izdaje tranše zapisa koje su unutar limita uspostavljenog programa. Komercijalni je zapis najčešće neosigurani financijski instrument.

Program izdavanja komercijalnih zapisa jest program financiranja kratkoročnih potreba poduzeća unutar kojeg je izdavatelju omogućeno izdavanje tranši komercijalnih zapisa različitih ročnosti, dospijeća i denominacije do maksimalnog ukupnog iznosa predviđenog programom.

Prednosti financiranja putem izdavanja komercijalnih zapisa za izdavatelja su:

 • financiranje po tržišno konkurentnoj stopi te smanjivanje troškova financiranja
 • prilagođavanje veličine izdanja, ročnosti i dinamike financiranja sukladno potrebama izdavatelja
 • spajanje ponude i potražnje odnosno strukturiranje takvog komercijalnog zapisa koji će najbolje odgovarati potrebama izdavatelja s jedne strane i potrebama ulagatelja s druge strane što ulagatelji u konačnici nagrađuju snižavanjem zahtijevanog prinosa na isti komercijalni zapis
 • izgrađivanje tržišnog ugleda izdavatelja te omogućavanje jednostavnije i učinkovitije provedbe izdanja vrijednosnih papira izdavatelja s duljim ili neograničenim rokom dospijeća u budućnosti
 • učinkovito upravljanje radnim kapitalom
 • oslobađanje kreditnih linija prema poslovnim bankama
 • širenje baze ulagatelja - značajniji ulagatelji u komercijalne zapise poduzeća su investicijski fondovi, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi, brokerske kuće, fizičke osobe i dr.
 • oslobađanje imovine od hipoteke - komercijalni zapis je najčešće neosigurani financijski instrument
 • nakon uspostave programa, izdavatelji mogu pribaviti novčana sredstva u vrlo kratkim rokovima bez opsežne papirologije

Rizici financiranja izdavanjem komercijalnih zapisa za izdavatelja su:
Rizici za izdavatelje financijskih instrumenata najvažnije su okolnosti na koje Klijent treba obratiti pozornost prilikom donošenja odluke o financiranju izdavanjem komercijalnih zapisa. Najznačajniji rizici su:

 • rizik promjene kamatnih stopa – rizik porasta ili pada tržišnih prinosa/kamatnih stopa u odnosu na prinos/kamatnu stopu koju izdavatelj plaća na izdane financijske instrumente (tzv. trošak financiranja)
 • reputacijski rizik – rizik nepovoljnog utjecaja pojedinog događaja ili aktivnosti poduzeća na ugled poduzeća (primjerice, neuspjeh novog izdavanja financijskog instrumenta, nemogućnosti isplate kamate i/ili glavnice financijskog instrumenta, nepoštivanje regulatornih obveza povezanih s izvješćivanjem dioničara i javnosti)

Napominjemo da ovo nisu svi, već samo najznačajniji rizici izdavanja komercijalnih zapisa.
 

Tržišta kapitala, Proizvodi korporativnog bankarstva, Privredna banka Zagreb, tržišni je lider u aranžiranju izdavanja tranši komercijalnih zapisa s udjelom od 60,3% u ukupnom iznosu aranžiranih tranši na primarnom tržištu komercijalnih zapisa.

Dosadašnje iskustvo PBZ-a (odabrani projekti/izdanja):

Komercijalni zapisi

Obveznice

Obveznice

Privredna banka Zagreb je lider na području primarnog tržišta kapitala. U ulozi agenta izdanja strukturirali smo i proveli većinu dosadašnjih izdanja državnih, municipalnih i korporativnih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

Neke od prednosti financiranja putem izdavanja obveznica za izdavatelja su:

 • prilagođavanje iznosa izdanja, načina otplate glavnice, ročnosti i dinamike financiranja sukladno potrebama izdavatelja
 • spajanje ponude i potražnje odnosno strukturiranje takve obveznice koja će najbolje odgovarati potrebama izdavatelja s jedne strane i potrebama ulagatelja s druge strane što ulagatelji u konačnici honoriraju snižavanjem zahtijevanog prinosa na obveznicu
 • troškovi financiranja su konkurentni tradicionalnim kreditnim linijama
 • smanjenje izloženosti prema pojedinoj poslovnoj banci (oslobađanje limita pojedinih banaka za druge plasmane izdavatelja)
 • fiksiranje kamatne stope u trenutku povoljne situacije na tržištu kapitala
 • diversifikacija izvora financiranja i širenja baze ulagatelja (mirovinski fondovi, investicijski fondovi, osiguravajuća društva, fizičke osobe, brokerske kuće, banke koje nisu poslovne banke izdavatelja)

Marketinške prednosti:

 • izlazak na tržište kapitala potvrđuje snagu, financijsku stabilnost i transparentnost izdavatelja
 • izdanje obveznica donosi medijsku prednost u odnosu na klasično financiranje direktnim kreditnim linijama, interes medija je vrlo velik, što dokazuju medijski izvrsno praćena izdanja dosadašnjih državnih, municipalnih i korporativnih obveznica

Rizici financiranja izdavanjem obveznica za izdavatelja

Rizici za izdavatelje financijskih instrumenata najvažnije su okolnosti na koje Klijent treba obratiti pozornost prilikom donošenja odluke o financiranju izdavanjem obveznica.

Najznačajniji rizici su:

 • rizik promjene kamatnih stopa – rizik porasta ili pada tržišnih prinosa/kamatnih stopa u odnosu na prinos/kamatnu stopu koju izdavatelj plaća na izdane financijske instrumente (tzv. trošak financiranja)
 • reputacijski rizik – rizik nepovoljnog utjecaja pojedinog događaja ili aktivnosti poduzeća na ugled poduzeća (primjerice, neuspjeha novog izdavanja financijskog instrumenta, nemogućnosti isplate kamate i/ili glavnice financijskog instrumenta, nepoštivanje regulatornih obveza u svezi s izvješćivanjem dioničara i javnosti)

Napominjemo da ovo nisu svi, već samo najznačajniji rizici izdavanja obveznica.

Dosadašnje iskustvo PBZ-a (odabrani projekti/izdanja za korporativne obveznice, municipalne obveznice, državne obveznice i euroobveznice): 

Obveznice

Dionice

Dionice

Privredna banka Zagreb pruža usluge strukturiranja i provedbe inicijalnih i sekundarnih izdanja dionica javnom ponudom (IPO & SPO) te usluge uvrštenja dionica u uređeno tržište Zagrebačke burze.

Navedene usluge PBZ je pružao sljedećim vodećim hrvatskim poduzećima: Meritus ulaganja, CIAK Grupa, Petrokemija, Jadran Crikvenica, Stanovi Jadran, Hrvatska poštanska banka, Luka Rijeka, Petrokemija, Granolio, Uljanik, Pliva, Croatia osiguranje, Villa Dubrovnik, Vis, Modra špilja, Helios Faros i Belišće.

Inicijalna javna ponuda dionica (IPO)

IPO (Initial Public Offering) predstavlja inicijalnu javnu ponudu dionica poduzeća kojom poduzeće prikuplja kapital potreban za daljnji razvoj poslovanja. Dionice poduzeća ponuđene javnosti odnosno ulagateljima se po prvi put uvrštavaju na burzu.
Za IPO se najčešće odlučuju velika javna poduzeća u postupku privatizacije ili privatna poduzeća koja žele osigurati kapital za daljnje širenje i razvoj poslovanja.

Provođenje inicijalne javne ponude dionica poduzeća doprinosi:

 • jačanju financijske pozicije poduzeća
 • povećanju transparentnosti poslovanja poduzeća što utječe na smanjenje troškova financiranja
 • širenju baze ulagatelja čime se smanjuje ovisnost poduzeća o bankama
 • uvrštenjem dionica na burzu omogućuje se izdavatelju dnevno praćenje kretanja cijene dionice, promatranje ocjenjivanja poslovnih rezultata poduzeća od strane tržišta što olakšava donošenje poslovnih odluka
 • izgradnji ugleda i pozitivne percepcije tržišta o poduzeću (marketinški efekt)
 • popratnim pozitivnim efektima na domaće tržište kapitala poput povećanja tržišne kapitalizacije burze, povećanje dubine tržišta dionica i njegove likvidnosti itd.

Sekundarna javna ponuda dionica (SPO)

Za razliku od inicijalne javne ponude, kod SPO (Secondary Public Offering) dionice izdaje poduzeće čije dionice već kotiraju na burzi. Razlikujemo dva tipa transakcije:

 • izdanje novih dionica čime poduzeće povećava svoj temeljni kapital s ciljem refinanciranja postojećih obveza ili prikupljanja sredstava za daljnji rast
 • prodaja već postojećih dionica od strane jednog ili više većih dioničara. Na taj način se broj dionica na tržištu kapitala ne povećava. Veći dioničari na ovaj način prodaju dionice kako ne bi direktnom prodajom na burzi znatno smanjili cijenu dionice  

Dosadašnje iskustvo PBZ-a (odabrani projekti/izdanja):

Dionice

Kontakt

Kontakt

Tržišta kapitala
Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb
Tel: 01/ 63 60 761; 60 765; 60 702; 64 476; 64 477
Faks: 01 / 63 60 743

E-mail: capital.markets@pbz.hr

 
Kontakti

informacije o uslugama