• Nema rezultata za traženu pretragu

Strukturirano financiranje

Strukturirano financiranje

Strukturirano financiranje obuhvaća dva tima i dvije skupine poslova, i to: 

Sindicirano financiranje:
Usluge sindiciranog financiranja usmjerene su na strukturiranje financiranja, kako projektnog tako i korporativnog, na domaćem i/ili inozemnom tržištu kada je u pitanju financiranje od strane dvije ili više banaka. S obzirom na razvijenu IT platformu i podršku te snažan kapacitet i vidu visoko profiliranih stručnjaka u ovom segmentu poslovanja, PBZ godinama drži lidersku poziciju u poslovima pružanja agenture po sindiciranim/klupskim  kreditima kako za projektno tako i korporativno financiranje. Posljednjih nekoliko godina PBZ intenzivno širi svoje aktivnosti u ovom segmentu poslovanja i na zemlje u regiji, naročito one u kojima u prisutne članice Intesa Sanpaolo Grupe.

Aktivnosti:

 •  Pregovori s klijentima/investitorima oko uvjeta kredita; strukturiranje i aranžiranje klupskih/sindiciranih kredita
 •  Aktivnosti na tržištu oko zatvaranja financijske konstrukcije – pregovori s drugim bankama domaćim i/ili stranim, potencijalnim članicama kluba/sindikata
 •  Izrada dokumentacijskog paketa (ugovor o kreditu,  ugovori kojima se reguliraju instrumenti osiguranja, uknjiživanje instrumenata osiguranja u registrima FINA, Gruntovnica) usuglašavanje dokumentacije s  klijentom/investitorom te drugim   bankama
 •  Priprema za puštanje kredita, kontrola ispunjenja uvjeta za puštanje kredita
 •  Praćenje namjenskog korištenja kredita, praćenje rada projekta, koordinacija između klijenta i kluba banaka, praćenje  ispunjenja ugovorenih financijskih obveza te praćenje alokacije ja i distribucije  ostvarenog novčanog tijeka sukladno   ugovorima  

Projektno financiranje:
Usluge Projektnog financiranja usmjerene su na analizu i strukturiranje financiranja projekata (analiza bankabilnosti, analiza strukture investicije, modeliranje novčanih tokova, strukturiranje otplate, razvoj scenarija, itd.).
Fokus poslovnih aktivnosti trenutno je prije svega usmjeren na analizu i financiranje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije, uključujući vjetar, biomasu, bioplin, vodu i sl. te na projekte iz sektora turizma i maloprodaje.

 • Osmišljavanje i provođenje transakcija projektnog financiranja
 • Potpora klijentima prilikom formiranja optimalne financijske konstrukcije projekta
 • Priprema financijskih projekcija planiranih projekata
 • Provedba scenario analize i analize osjetljivosti
 • Identifikacija rizika vezanih uz pojedini projekt i predlaganje mjera za smanjenje istih
 • Organizacija i upravljanje postupcima dubinskog pregleda u svrhu provedbe transakcija

 

Kontakt

Strukturirano financiranje
Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb 
Tel: 01/6360 567
Faks: 01/ 63 60 743
E-mail: pkb-strukturirano@pbz.hr

 
Kontakti

informacije o uslugama