• Nema rezultata za traženu pretragu

EU Desk i razvojne banke

Obavijest

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama). Istom se uvodi naknada na depozite poslovnih subjekata u EUR za iznose iznad 1 milijun EUR (stanja na EUR a vista / transakcijskim računima). Predmetna izmjena se primjenjuje od 01.05.2021.g. za EUR račune financijskih institucija.
 
Visina navedene naknade utvrđena je u iznosu 0,50% godišnje, s mjesečnim obračunom zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem dnevnih stanja računa iznad navedenog iznosa. Dnevna stanja na računima ispod navedenog iznosa neće ulaziti u osnovicu za obračun. Obračunate naknade naplatit će se sukladno ugovorenim uvjetima, direktnim (izravnim) terećenjem transakcijskog računa u EUR, 10. dan nakon obračuna, a obavijest o obračunu naknade bit će dostavljena uobičajenim načinom komunikacije.
 
Banka uvodi navedenu naknadu s obzirom na troškove koje ista snosi s osnove držanja deviznih sredstava na računima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s ustaljenom praksom u zemljama članicama Eurozone. Tako je primjerice, Europska centralna banka (dalje u tekstu: ECB) uvela negativnu kamatnu stopu na depozite još u lipnju 2014. godine, te ona iznosi – 0,50% od rujna 2019. do danas.
 
S poštovanjem,
 
Privredna banka Zagreb d.d.

EU Desk i razvojne banke

Kao punopravna članica Europske unije, Hrvatska koristi sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), te sve programe i inicijative Unije. Sredstva iz fondova namijenjena su korisnicima koji promiču sektorske politike i ciljeve Europske unije kao što su jačanje ekonomske kohezije, poticanje zapošljavanja i smanjenje razlika među regijama. Korisnici mogu biti javne, privatne i nevladine organizacije, a prihvatljivost prijavitelja - potencijalnih korisnika, specificirana je u svakom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga te pratećim uputama.

EU Desk

Privredna banka Zagreb među prvima je prepoznala mogućnosti koje  malim i srednjim poduzetnicima , obrtnicima, poljoprivrednicima i svima ostalim  nude fondovi Europske unije te je  osnovala specijalizirani ured - EU Desk kako bi aktivno sudjelovala  u procesima značajnim hrvatskim gospodarstvenicima.

Što nudimo?

  • financiranje putem financijskih instrumenata za koja sredstva osiguravaju EU fondovi i poslovne banke, u omjeru 50:50, a iz kojih se financiraju investicijski projekti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednika, obrtnika;
  • financiranje i međufinanciranje EU projekata (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u pravilu zahtijevaju da prijavitelj (potencijalni korisnik) sudjeluje u financiranju projekta; iznosi sufinanciranja definiraju se u svakom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, a kreću se od 10-25% za npr. nevladine organizacije, do 50% za npr. malo i srednje poduzetništvo);
  • financiranje investicija uz podršku jamstvenih shema (portfeljna i pojedinačna jamstva) u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) i HAMAG BICRO-om;
  • pomoć pri provedbi projekta tj. izdavanje bankarskih garancija, pisma namjere, potvrde o stanju na računu potrebnih za dokazivanje da je osigurano financiranje projekta, savjete o provođenju javne nabave i sl.;
  • financiranje investicija/obrtnih sredstava po programima kreditiranja zaključenim s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), HBOR okvirnim linijama te programima osiguranja za izvoznike.

Za više informacija kontaktirajte eudesk@pbz.hr.

Kontakti

informacije o uslugama