• Nema rezultata za traženu pretragu

Transakcijsko bankarstvo

Privredna banka Zagreb nudi vam brojne proizvode i usluge transakcijskog bankarstva o kojima više informacija možete pronaći u nastavku
Transakcijsko bankarstvo

Transakcijsko bankarstvo

OBAVIJEST KLIJENTIMA

Poštovani/Poštovana, 
obavještavamo Vas da od 1. siječnja 2023. stupaju na snagu izmjene i dopune sljedeće dokumentacije Privredne banke Zagreb d.d. (dalje: Banka) u poslovanju s poslovnim subjektima:  

 • Opći uvjeti poslovanja Privedene banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače 
 • Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Cjenik) 
 • Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa 
 • Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privedene banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte 
 • Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za izdavanje i korištenje debitnih kartica za poslovne subjekte 
 • Opći uvjeti korištenja PBZ Digitalnog bankarstva za poslovne subjekte. 

Gore navedena dokumentacija mijenja se radi usklađivanja poslovnih procesa s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj što će se dogoditi 1. siječnja 2023. 
Kako bi Vam olakšali snalaženje u novim okolnostima pripremili smo, na poveznici, pregled najvažnijih promjena i  prilagodbi u poslovanju s transakcijskim računima.
 

Osnivački polog

Osnivački polog

Prilikom predaje zahtjeva za upis trgovačkog društva (udruge, zadruge, zaklade) u registar Trgovačkog suda (odnosno drugi odgovarajući registar sukladno vrsti poslovnog subjekta) osnivač je dužan, uz ostale dokumente za registraciju, nadležnom tijelu priložiti i Potvrdu o uplati osnivačkog pologa.

Uplatu osnivačkog pologa možete izvršiti u nekoj od naših poslovnica prema instrukcijama koje ćete dobiti od djelatnika na PBZ Sinergo desku, izdvojenom prostoru u podružnicama i poslovnicama Banke koji je namijenjen poslovanju s poslovnim subjektima (malim i srednjim poduzetnicima).

Uplata nerezidenta za osnivački polog/dokapitalizaciju u efektivnom stranom novcu na šalterima Banke nije moguća. Strani efektivni novac može se položiti na nerezidentni račun uplatitelja nakon čega se izvršava bezgotovinska uplata deviznog osnivačkog pologa/dokapitalizacije.

Korporativnim klijentima i financijskim institucijama pri uplati osnivačkog pologa punu podršku pruža stručni menadžer za odnose s klijentima.

Karakteristike

Dokumentacija koju treba tražiti u vezi s osnivanjem za potrebe izdavanja potvrde o uplati temeljnog kapitala/dokapitalizacije za registraciju kod Trgovačkog suda:

 • za društvo s ograničenom odgovornošću Izjava o osnivanju ili društveni ugovor (ako je više sudionika)
 • za dioničko društvo statut i izjava o upisu dionica (upisnica)
 • za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću obrasce Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (za jednog ili tri člana).

Nakon izvršene uplate osnivačkog pologa Banka izdaje Potvrdu o izvršenoj uplati.

Po upisu u registar Trgovačkog suda, odnosno druge nadležne institucije, poslovni subjekt može otvoriti transakcijski račun u Banci.

Osim uplate osnivačkog pologa, Banka Vam pruža i uslugu uplate sredstava za dodatno ulaganje (dokapitalizaciju), za koju izdaje odgovarajuću potvrdu.

Poslovni račun

Poslovni račun

Poslovni račun

Otvaranje transakcijskog računa u Privrednoj banci Zagreb d.d. prvi je korak u uspostavljanju vaše poslovne suradnje s Bankom.

Klijent u Banci može otvoriti transakcijski račun za redovno poslovanje, račune pod-organizacijskih dijelova, te račune za posebne namjene, ovisno o svojim poslovnim potrebama.

Osim usluge otvaranja i vođenja transakcijskog računa, za vas smo osigurali i obavljanje brzog, kvalitetnog i efikasnog platnog prometa uz bogatu ponudu bankarskih proizvoda i usluga za poslovne subjekte.

Obrasce za otvaranje transakcijskog računa možete pronaći na linku 

Kartično poslovanje

Kartično poslovanje

Trebate karticu za podizanje gotovine i plaćanje? Postanite korisnik VISA Business Classic međunarodne debitne kartice za poslovne subjekte.  

Vlasnik računa može podnijeti zahtjev za izdavanje kartice po svakom eurskom poslovnom računu za neograničen broj krajnjih korisnika kartice.  

Karakteristike VISA Business Classic debitne kartice za poslovne subjekte: 

 • najviša razina sigurnosti na uređajima koji podržavaju čip tehnologiju
 • plaćanje na prodajnim mjestima i podizanje gotovog novca na bankomatima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, s oznakom prihvata Visa kartica, uz autorizaciju PIN-om
 • beskontaktno plaćanje na prodajnim mjestima pri kojem je za kupnju do 40 eura dovoljno približiti karticu POS uređaju, dok je kupnju iznad 40 eura potrebno dodatno potvrditi PIN-om
 • uplata gotovog novca u kunama, na transakcijski račun putem uplatnog bankomata Banke, do maksimalno 4000 eura po transakcijskom računu
 • uplata kovanica na uređaju za uplatu kovanog novca s oznakom prihvata VISA
 • isplate na POS uređajima u zemlji i inozemstvu s oznakom prihvata VISA
 • uvid u stanje na transakcijskom računu (ako korisnik ima ovlaštenje).

Ispunite  i ovjerite Pristupnicu za VISA Business Classic debitnu karticu te je dostavite svom menadžeru za odnose s klijentima:

Pristupnica

Dodatne informacije potražite

 • na našem besplatnom info telefonu 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • na e-mail adresi: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
Depoziti

Depoziti

U vrijeme velikih i brzih promjena na financijskom tržištu, kao pouzdan i siguran partner, nudimo vam:

 • prije svega sigurnost depozita,
 • konkurentne uvjete deponiranja,
 • fleksibilne uvjete deponiranja,
 • raznovrsnost i prilagođenost depozita potrebama i poslovnim mogućnostima pravnih osoba.

Obratite nam se s povjerenjem!

Depoziti po viđenju

Svoja novčana sredstva u eurima, dolarima i švicarskim francima možete deponirati po viđenju, uz kamate na sredstva sukladno Odluci o kamatnim stopama Privredne banke Zagreb.

Oročeni depoziti

Svoja novčana sredstva u eurima, dolarima i švicarskim francima možete oročiti na određeno ili na neodređeno vrijeme uz otkazni rok, uz kamatnu stopu sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke, trenutnoj situaciji na tržištu, iznosu depozita, sveukupnom poslovnom odnosu i sl.

Dodatne informacije

Sve depozite s pravnim osobama ugovara Grupa poslova s poduzećima i investicijskog bankarstva ili Grupa poslova s malim i srednjim poduzećima.

Iznimno od toga depoziti s rokom dospijeća kraćim od 30 dana ugovaraju se sa Sektorom poslova riznice uz prethodno potpisan okvirni ugovor o zaključenju transakcija o novčanim polozima (depozitima). 

Osiguranje depozita posl. subjekata

Zakonom o osiguranju depozita uređuje se osiguranje depozita u kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. Prema istom, sve kreditne institucije registrirane u RH obvezne su biti članice sustava osiguranja depozita.

Informacije o zaštiti depozita

Online bankarstvo

Online bankarstvo

Naše usluge online bankarstva:

 • PBZCOM@NET  - Financijske poslove obavljajte povoljnije i brže uz pomoć usluge internetskog bankarstva. Uvjet je da imate računalo s pristupom internetu, a uz pomoć pametne kartice ili USB uređaja moći ćete pristupiti svom poslovnom računu. Ugovorite PBZCOM@NET uslugu kod svog menadžera za odnose s klijentima ili na PBZ Sinergo desku.
  Ispunite, ovjerite i potpišite Pristupnicu i Zahtjev.  
   
 •  PBZ Digitalno bankarstvo za poslovne subjekte - Potpuno online poslovanje s bankom s najsuvremenijim funkcionalnostima koje možete koristiti na dva načina, na mobilnom uređaju ili računalu. 
  Povezani dokumenti 
   
 • InBiz - Novi portal internetskog bankarstva Intesa Sanpaolo Grupe namijenjen poslovnim klijentima - dostupan je sada i u Hrvatskoj, Italiji kao i u 8 drugih Europskih zemalja. Ova usluga Intese Sanpaolo omogućuje upravljanje transakcijskim računima, financiranje uvozno - izvoznog poslovanja i faktoring, uz vrlo jednostavnu navigaciju kroz jedinstveni portal ISP Grupe. Posjetite InBiz web stranicu za više informacija.
   
 • PBZePlaće - Usluga je namijenjena klijentima kako bi na najsigurniji način isplaćivali plaće ili druga primanja svojih zaposlenika
 • PBZCOM-SMS - SMS porukom možete saznati svaku promjenu na vašem poslovnom računu. 
   
 • e-Ured - Ugovorite uslugu e-ured i na vašu e-mail adresu stizat će izvadak po poslovnom računu.
   
 • e-Račun - Pojednostavite i kontrolirajte svoje poslovanje elektronskim slanjem i primanjem računa.
Kontakti

informacije o uslugama