• Nema rezultata za traženu pretragu

Nebankovne financijske institucije

Obavijest

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama). Istom se uvodi naknada na depozite poslovnih subjekata u EUR za iznose iznad 1 milijun EUR (stanja na EUR a vista / transakcijskim računima). Predmetna izmjena se primjenjuje od 01.05.2021.g. za EUR račune financijskih institucija.
 
Visina navedene naknade utvrđena je u iznosu 0,50% godišnje, s mjesečnim obračunom zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem dnevnih stanja računa iznad navedenog iznosa. Dnevna stanja na računima ispod navedenog iznosa neće ulaziti u osnovicu za obračun. Obračunate naknade naplatit će se sukladno ugovorenim uvjetima, direktnim (izravnim) terećenjem transakcijskog računa u EUR, 10. dan nakon obračuna, a obavijest o obračunu naknade bit će dostavljena uobičajenim načinom komunikacije.
 
Banka uvodi navedenu naknadu s obzirom na troškove koje ista snosi s osnove držanja deviznih sredstava na računima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s ustaljenom praksom u zemljama članicama Eurozone. Tako je primjerice, Europska centralna banka (dalje u tekstu: ECB) uvela negativnu kamatnu stopu na depozite još u lipnju 2014. godine, te ona iznosi – 0,50% od rujna 2019. do danas.
 
S poštovanjem,
 
Privredna banka Zagreb d.d.

Nebankovne financijske institucije

Privredna banka Zagreb d.d. koristeći razgranatu mrežu podružnica u Hrvatskoj, sinergiju PBZ Grupe i Grupe Intesa Sanpaolo, kao i razvijenu korespondentsku mrežu, podrška je i partner svojim klijentima u svim područjima njihovog poslovanja.

  • Transakcijsko bankarstvo
  • Garancije i dokumentarno poslovanje (Trade Finance)
  • Izvozno financiranje (Export Finance)
  • Financiranje
  • Riznica
  • Investicijsko bankarstvo

Za upite i uspostavljanje poslovne suradnje molimo kontaktirati Financijske institucije na fi.relations@pbz.hr.


Transakcijsko bankarstvo
Privredna banka Zagreb nudi vam brojne proizvode i usluge transakcijskog bankarstva o kojima više informacija možete pronaći ovdje.

Financiranje
Privredna banka Zagreb d.d nudi vam, sukladno vašim potrebama, financiranje putem kredita ili organizaciju sindiciranog kreditiranja ako se radi o iznosima i uvjetima kreditiranja koji zahtijevaju sudjelovanje više banaka.

Dodatne informacije potražite kod menadžera za odnose s klijentima.

Riznica
Sektor poslova riznice je važan i jedan od vodećih sudionika na hrvatskom tržištu sa širokim spektrom financijskih rješenja za velike korporativne i institucionalne investitore. Sektor nudi sveobuhvatan spektar usluga koje obuhvaćaju transakcije na domaćim i međunarodnim tržištima novca, deviznim tržištima, tržištima kapitala te upravljanje likvidnošću banke. 

Više informacija o poslovima riznice pogledajte ovdje 

Investicijsko bankarstvo
Privredna banka Zagreb vodeća je banka u Republici Hrvatskoj u području investicijskog bankarstva. Dugogodišnjim znanjem i stečenim iskustvom naš je tim profesionalaca razvio niz proizvoda i usluga za domaće i inozemne klijente. Među najvažnijim uslugama prema tvrtkama su provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz/bez obveze otkupa, usluge skrbništva, usluge depozitne banke, usluge posredovanja u kupnji i prodaji vrijednosnih papira, strukturirano financiranje, financijsko savjetovanje i analize što je, uz tvrtke, namijenjeno i građanima.

Više informacija o poslovima investicijskog bankarstva pogledajte ovdje 

Kontakti

informacije o uslugama