• Nema rezultata za traženu pretragu

Depozitar

Depozitar

Višegodišnje iskustvo i stručan tim Privredne banka Zagreb garancija su pružanja učinkovite i pouzdane usluge depozitara za investicijske i mirovinske fondove.

U skladu s važećim zakonodavnim okvirom nudimo širok opseg usluga koje uključuju:

  • pohranu i/ili evidenciju zasebne imovine fonda;
  • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda;
  • kontrolne poslove, te
  • ostale poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Popis trećih strana s kojima Banka ima sklopljen ugovor o delegiranju

Tvrtka treće osobe

Adresa    

BIC

Clearstream Banking Luxembourg  

42 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg

CEDELULL

The Bank of New York Mellon (London Branch) 

One Canada Square London E14 5AL, England

IRVTGB2X; IRVTUS3NIBK

Intesa Sanpaolo S.p.A.               

Piazza San Carlo 156, Turin, Italija              

BCITITMM

Komercijalna banka AD Skopje  

Orce Nikolov 3 P.O. Box 563, 1000 Skopje, Makedonija

KOBSMK2X

Raiffeisenbank a.d. Beograd   

Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija

RZBSRSBG

SKB Banka d.d. Ljubljana  

Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija

SKBASI2X

     

Kontakt

Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb
Tel: + 385 1/ 63 60 769; 60748; 64542
Faks: 01/ 63 60 775
E-mail: depository_bank@pbz.hr

Kontakti

informacije o uslugama