• Nema rezultata za traženu pretragu

Depozitar

Depozitar

Višegodišnje iskustvo i stručan tim Privredne banka Zagreb garancija su pružanja učinkovite i pouzdane usluge depozitara za investicijske fondove.

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima nudimo širok opseg usluga koje uključuju:

 • pohranu i evidenciju zasebne imovine fonda
 • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda
 • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine svakog pojedinog fonda
 • osiguravanje da se izdavanje, otkup i isplata udjela obavlja u skladu s važećim propisima kao i da se prihodi fonda koriste u skladu sa istima
 • kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima
 • potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima
 • izvještavanje regulatora i društva za upravljanje o provedenom postupku utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda te o stanju na transakcijskom računu za poslovne namjene
 • izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima
 • izvještavanje društva za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu fonda te izvršavanje naloga društva koji iz toga proizlaze
 • prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa
 • ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara.

Popis trećih strana s kojima Banka ima sklopljen ugovor o delegiranju

Tvrtka treće osobe

Adresa    

BIC

Clearstream Banking Luxembourg  

42 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg

CEDELULL

The Bank of New York Mellon (London Branch) 

One Canada Square London E14 5AL, England

IRVTGB2X; IRVTUS3NIBK

Intesa Sanpaolo S.p.A.               

Piazza San Carlo 156, Turin, Italija              

BCITITMM

UniCredit Bank d.d.

Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

UNCRBA22

Komercijalna banka AD Skopje  

Orce Nikolov 3 P.O. Box 563, 1000 Skopje, Makedonija

KOBSMK2X

Raiffeisenbank a.d. Beograd   

Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija

RZBSRSBG

SKB Banka d.d. Ljubljana  

Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija

SKBASI2X

     

Kontakt

Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb
Tel: + 385 1/ 63 60 769; 60748; 64542
Faks: 01/ 63 60 775
E-mail: depository_bank@pbz.hr

Kontakti

informacije o uslugama