• Nema rezultata za traženu pretragu

PBZ Educa krediti

Ulaganjem u obrazovanje ulažete u bolju budućnost.

Zašto će vam se svidjeti

Povoljni uvjeti

Iskoristite povoljne kamatne stope i brojne dodatne pogodnosti

Fleksibilnost

Sami izaberite datum, način i vrijeme početka otplate kredita

Dodatne pogodnosti

Iskoristite mogućnost korištenja počeka otplate kredita do 12 mjeseci

Iznos kredita

Najmanji iznos 0 HRK Najveći iznos 0 HRK

Rok otplate

0 - 0 -

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela (6M NRS1 za HRK/6M NRS1 za EUR). EKS i ukupan iznos za otplatu izračunati su na odabrani iznos kredita i rok otplate, bez interkalarne kamate i dodatnih troškova. 
Za više informacija pogledajte Opće informacije koje su dostupne na www.pbz.hr ili u poslovnici.
Izračun je informativan i nije obvezujući za Banku.

 • Mjesečni anuitet
  Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu
  HRK
  • Mjesečni anuitet uz promjenjivu kamatnu stopu - HRK
  • Iznos kredita - HRK
  • Ukupan iznos za otplatu - HRK
  • Rok otplate - -
  • Kamatna stopa Fiksna kamatna stopa - %
  • Promjenjiva kamatna stopa - %
  • EKS - %
  • EKS - %
  • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva - HRK
Realizirajte PBZ Educa kredit
Realizirajte PBZ Educa kredit
 • Za plaćanje školarine privatne srednje škole ili studija, kao i za troškove studiranja u zemlji i inozemstvu
 • Iznos kredita do 40.000 EUR/ 300.000 HRK
 • Za iznos kredita do 15.000 EUR / 120.000 HRK nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
 • Ugovaranje otplate u ratama omogućuje bržu otplatu kredita i manje troškove po kamati. Bez naknade za obradu zahtjeva.
Uskladite financijske obveze

Uskladite svoje financijske obveze

Saznajte zašto je važno pravovremeno izvršavanje financijskih obveza.
Korisnici kredita

Korisnici kredita

 • redovni ili izvanredni studenti dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu
 • korisnik kredita - student koji nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnog solidarnog dužnika
 • za plaćanje školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja korisnici moraju biti roditelji ili staratelji učenika za kojeg se plaća školarina
Namjena i iznos kredita

Namjena i iznos kredita

Namjena kredita

PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje školarine privatne srednje škole ili studija (dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog), kao i za troškove studiranja u zemlji i inozemstvu.

Iznos kredita

 • od 500 EUR / 3.500 HRK  do 40.000 EUR / 300.000 HRK, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju tečajne liste HNB važećoj na dan korištenja kredita, za plaćanje školarine ili troškova studiranja
 • za iznose kredita do 15.000 EUR / 120.000 HRK nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
Rok i način otplate kredita

Rok i način otplate kredita

Rok otplate

 • od 12 do 120 mjeseci
 • moguće je ugovaranje počeka otplate glavnice kredita u razdoblju do 12 mjeseci, koji je uključen u rok otplate kredita

Način otplate

 • kod kredita u EUR - u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste HNB-a važeće na dan plaćanja
 • mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta (korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze)

Rate ili anuiteti?

Otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati, a otplata uz postupno povećanje mjesečnih anuiteta ostavlja više slobodnog financijskog prostora za druge potrebe prilikom realizacije kredita za obrazovanje.

Ostale pogodnosti kredita

Ostale pogodnosti kredita

 • dodatna pogodnost kredita za plaćanje školarine - mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% za isplatu u gotovini na tekući račun u kunama studenta, uz poštivanje maksimalnog iznosa kredita do 40.000 EUR / 300.000 HRK
 • fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita - glavnica kredita se može početi otplaćivati tek po završetku studija (ukoliko razdoblje trajanja studija odgovara razdoblju korištenja kredita)
 • maksimalan rok korištenja kredita jednak je roku trajanja redovnog studija/privatnog srednjoškolskog programa, najduže 6 godina (osim za kredite za plaćanje školarine s jednokratnim korištenjem)
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja