• Nema rezultata za traženu pretragu

Erasmus Plus studentski krediti

Za plaćanje školarine ili troškova studiranja na inozemnim fakultetima uključenima u Program ERASMUS+

Erasmus Plus studentski krediti

Europski investicijski fond (EIF) i Privredna banka Zagreb potpisali su prvi Ugovor o garanciji u sklopu ERASMUS+ programa u Hrvatskoj namijenjen kreditiranju mobilnih studenata diplomskih studija (Master`s Degree).

Ovo financiranje koristi potporu Europske unije i jamstvenog programa utemeljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća kojom je osnovan "Erasmus+: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport".

Realizirajte Erasmus plus studentski kredit
Realizirajte Erasmus Plus studentski kredit
 • Program ERASMUS+ potiče međunarodnu razmjenu te je namijenjen studentima koji studiraju na inozemnim fakultetima uključenima u Program ERASMUS+
 • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 • Iskoristite mogućnost počeka otplate glavnice kredita do 12 mjeseci
 • Ugovaranje otplate u ratama omogućuje bržu otplatu kredita i manje troškove po kamati
Uskladite financijske obveze

Uskladite svoje financijske obveze

Saznajte zašto je važno pravovremeno izvršavanje financijskih obveza.
Korisnici kredita

Korisnici kredita

Studenti diplomskih studija (Master`s Degree), na visokoobrazovnim ustanovama uključenim u Erasmus+ Program, s time da se studij održava u državi različitoj od države prebivališta odnosno one u kojoj su stečeni uvjeti/kvalifikacije za upis na diplomski (Master`s Degree) studij.

Namjena i iznos kredita

Namjena i iznos kredita

 • plaćanje školarine diplomskih studija u inozemstvu, na obrazovnim ustanovama uključenim u Erasmus+ Program ili troškova studiranja u visini od:
  • EUR 500,00 do EUR 12.000,00 tj. HRK 3.500,00 do HRK 88.000,00 - za jednogodišnji poslijediplomski studij
  • EUR 500,00 do EUR 18.000,00 tj.HRK 3.500,00 do HRK 133.000,00 - za višegodišnji poslijediplomski studiji
 • za plaćanje školarine: namjenski za plaćanje školarine Master studija u inozemstvu. Ako je isplata u godišnjim tranšama, iznos godišnje tranše ne smije prelaziti iznos godišnje školarine, a ukupan iznos isplaćenih godišnjih tranši ne smije biti veći od ugovorenog iznosa odnosno najvišeg dopuštenog iznosa kredita
 • za plaćanje troškova studiranja: nenamjenski. Iznos mjesečne tranše može biti maksimalno do EUR 700,00 u kunskoj protuvrijednosti odnosno do HRK 5.000,00. Minimalni iznos tranše je EUR 50,00 odnosno HRK 350,00
 • ukupni iznos isplaćenih mjesečnih tranši ne smije biti veći od najvišeg dopuštenog iznosa kredita
Rok i način otplate kredita

Rok i način otplate kredita

Rok otplate

 • od 6 godina do 8 godina (od završetka studija). Rok otplate uključuje poček otplate glavnice kredita u trajanju 12 mjeseci
 • za vrijeme korištenja kredita, moguća je odgoda plaćanja kamate (kamata se obračunava) koja će se otplaćivati tijekom otplate kredita
 • za vrijeme otplate kredita moguće je ugovaranje moratorija u trajanju 12 mjeseci, s mogućnošću odgode plaćanja kamate (kamata se obračunava) koja će se otplaćivati u preostalom roku otplate kredita

Način otplate

 • krediti se mogu otplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama
 • ako korisnik kredita tijekom korištenja kredita izgubi status studenta kredit se prenosi u poček odnosno otplatu ovisno o izboru korisnika kredita

Rate ili anuiteti?

Otplata u ratama omogućava vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po kamati.

Korištenje kredita

Korištenje kredita

 • sredstva se isplaćuju na tekući račun korisnika kredita
 • kod kredita s namjenom plaćanja školarine korisnik kredita doznakom istovremeno dostavlja sredstva fakultetu
 • maksimalni rok korištenja kredita određuje se prema godinama trajanja studija
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja