• Nema rezultata za traženu pretragu

Obavijesti

Obavijest klijentima

Poštovani,

Privredna banka Zagreb d.d. pripremila je novi cjenik usluga transakcijskog bankarstva za poslovne subjekte koji je dostupan na web stranicama Banke (https://www.pbz.hr/velika-poduzeca/vel-poduz-opci-uvjeti-dokumenti.html ) i  stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine. 
Od najznačajnijih promjena izdvajamo:

 • Naknada za mjesečno održavanje računa iznosi €5 
 • Naknada za korištenje elektroničkog bankarstva po korisniku iznosi €5
 • Naplate (priljevi) iz drugih banaka  iznose €0,15 po transakciji
 • Interni elektronički nalozi za plaćanje iznose €,0,30 po nalogu
 • Izvadci u PDF i TXT formatu iznose €0,14 po stranici

Osim gore navedenih naknada korigirane su i naknade u poslovanju putem FINE u dijelu plaćanja i izvadaka, zatim naknade za izdavanje informacije o solventnosti  (BON-2), te naknade za podizanje gotovine na ATM i POS uređajima.  

Promjene u visini naknada cjenika usluga transakcijskog bankarstva za poslovne subjekte bile su nužne zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesima razvoja novih proizvoda, usklađivanja s regulatornim zahtjevima i izvršenja predmetnih transakcija. 

S poštovanjem
Privredna banka Zagreb d.d

Obavijest klijentima

Obavještavamo Vas da od 1. siječnja 2023. stupaju na snagu izmjene i dopune sljedeće dokumentacije Privredne banke Zagreb d.d. (dalje: Banka) u poslovanju s poslovnim subjektima: 

 • Opći uvjeti poslovanja Privedene banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače 
 • Naknade za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Cjenik) 
 • Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa 
 • Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privedene banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte 
 • Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za izdavanje i korištenje debitnih kartica za poslovne subjekte 
 • Opći uvjeti korištenja PBZ Digitalnog bankarstva za poslovne subjekte. 

Gore navedena dokumentacija mijenja se radi usklađivanja poslovnih procesa s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj što će se dogoditi 1. siječnja 2023. 
Kako bi Vam olakšali snalaženje u novim okolnostima pripremili smo, na poveznici, pregled najvažnijih promjena i  prilagodbi u poslovanju s transakcijskim računima.

Važne obavijesti

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama). Istom se naknada na depozite poslovnih subjekata u EUR za iznose iznad 0,5 milijun EUR spušta s 0,5% na 0,0%.  Predmetna izmjena se primjenjuje od 01.09.2022.g. 

S poštovanjem, 
Privredna banka Zagreb d.d.


Poštovani,

obavještavamo vas da od 15.srpnja 2022. godine na snagu stupa novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu i po poslovima s čekovima za poslovne subjekte dostupan na našim internetskim stranicama na sljedećem linku
https://www.pbz.hr/velika-poduzeca/vel-poduz-opci-uvjeti-dokumenti.html

Od značajnijih promjena izdvajamo sljedeće:
•    1.7.2.1 Izvadak – elektronički kanali – Izmjena visine naknade za Izvatke na elektroničkim kanalima sa 0,10 kn po stavci na 0,12 kn po stavci
•    1.8.1 Informacije o solventnosti i bonitetu – stavljaju se van snage točke: 1.8.1.2, 1.8.1.4, 1.8.1.5, 1.8.1.7  zbog prestanka pružanja usluga
•    1.10.2 mPBZCOM – promjena naziva u PBZm Token zbog prestanka pružanja usluge mPBZCOM
•    1.10.2 mPBZCOM – stavljaju se van snage točke: 1.10.2.1, 1.10.2.2, 1.10.2.5 zbog prestanka pružanja usluge mPBZCOM
•    1.8.2 PBZ Info servisi – stavljaju se van snage točke: 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3  zbog prestanka pružanja usluge PBZ Info servisa

Još jednom Vas podsjećamo da od 1.srpnja 2022. usluge mPBZCOM (mobilno bankarstvo) i PBZINFO servisi prestaju s radom te iste neće biti moguće ugovoriti.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

 


 

 

Obavještavamo vas da od 1. srpnja 2022. godine. neće više biti dostupna usluga PBZ Info servisa koja se sastoji od:

•    Glasovne informacije o stanju računa i transakcijama na poslovnom računu
•    Primanje izvadaka faksom o stanju računa i transakcijama u istom pozivu
•    Primanje izvadaka faksom o stanju na računu i transakcijama u povratnom pozivu
•    Primanje izvadaka faksom o stanju na računu i transakcijama – planirani proces

Kako se radi o zastarjelim kanalima komuniciranja o stanju i prometima po Vašim transakcijskim računima PBZ d.d. je donijela odluku o njihovom ukidanju. Međutim, izvatke i informacije o stanjima i prometima po svojim transakcijskim računima možete i dalje dobivati korištenjem naših standardnih elektroničkih kanala od kojih izdvajamo: 
•    Elektroničko bankarstvo za poslovne subjekte Com@net
•    Digitalno bankarstvo za poslovne subjekte
•    Elektronička pošta
Pozivamo Vas, ako već nemate ugovoren neki od gore ponuđenih kanala, da se javite svom menadžeru za odnose s klijentima, na mail com@pbz.hr.

S poštovanjem. 
Privredna banka Zagreb d.d.
 


Poštovani,

Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) izmijenila je Odluku o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, (dalje u tekstu: Odluka o naknadama), u dijelu obračuna naknade na depozite poslovnih subjekata u EUR. Predmetna izmjena, uz već ranije uveden obračun naknade na transakcijske račune velikih i srednjih poduzeća odnosi se na male poslovne subjekte čiji transakcijski računi i novi nenamjenski oročeni depoziti ročnosti kraće od 36 mjeseci prelaze 0,5 mln EUR, s primjenom od 1.6.2022. Odluka se ne odnosi na fizičke osobe.
Visina navedene naknade utvrđena je u iznosu 0,50% godišnje, s mjesečnim obračunom zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, temeljem dnevnih stanja računa iznad navedenog iznosa. Dnevna stanja na računima ispod navedenog iznosa neće ulaziti u osnovicu za obračun. Obračunate naknade naplatit će se direktnim (izravnim) terećenjem transakcijskog računa u EUR, 10. dan nakon obračuna, a obavijest o obračunu naknade bit će dostavljena uobičajenim načinom komunikacije. U slučaju da na EUR komponenti računa ne bude dostatno pokriće za naplatu, ista će se izvršiti terećenjem transakcijskog računa u HRK ili odgovarajućoj protuvrijednosti druge raspoložive valute.
Tarife naknada:

 • Naknada na depozite po viđenju u valuti EUR iznad 0,5 mln EUR - 0,5% godišnje,  mjesečni obračun i naplata
 • Naknada na nenamjenski oročene depozite u EUR ročnosti kraće od 36 mjeseci iznad 0,5 mln EUR - 0,5% godišnje,  mjesečni obračun i naplata

Banka uvodi navedenu naknadu s obzirom na troškove koje snosi s osnove držanja deviznih sredstava na računima u zemlji i inozemstvu, a u skladu s ustaljenom praksom u zemljama članicama Eurozone.
Navedene promjene, kao i ostale naknade vidljive na službenim stranicama Banke koje možete pogledati na linku

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest klijentima

Poštovani,

Od 15. siječnja 2022. stupa na snagu novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte.
Promjene se odnose na slijedeće naknade:

 • Naknada 1.1.2. Održavanje računa naplaćivat će se 35 kn mjesečno.
 • Ukida se tarifni stavak 1.2.1.2.1.2. Elektronički nalozi za uplatu plaća interni te se zamjenjuje tarifnim stavkom 1.2.1.2.1.1 Elektronički nalozi za plaćanje interni uz cijenu od 2 kn po nalogu.


S poštovanjem
Privredna banka Zagreb d.d.
 

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja