• Nema rezultata za traženu pretragu

Contacts - Large Corporate

Contacts

Poduzeća:
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Domaća velika poduzeća i institucionalni klijenti 
E-mail: domestic.corporate@pbz.hr 

Multinacionalni klijenti
E-mail: MNC@pbz.hr

Nerezidenti
E-mail: pbz.nonresidents@pbz.hr

Transakcijsko bankarstvo
E-mail: TB_client_support@pbz.hr
Tel: 01 / 63 64 222

 

Financijske institucije:
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Suradnja s banakama i nefinancijskim institucijama
E-mail: fi.relations@pbz.hr

Trade finance (garancije i dokumentarno poslovanje)
E-mail: trade.finance@pbz.hr

Export finance (financiranje izvoza)
E-mail: export.finance@pbz.hr

EU DESK i razvojne banke
E-mail: eu-desk@pbz.hr
Tel: +385 (0) 1 63 60 569


Investicijsko bankarstvo: 
Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb

Analize tržišta novca, kapitala, tržišnih instrumenata i klijenata

Email:research@pbz.hr

Brokerski poslovi
E-mail:brokeri@pbz.hr
Tel: 01 / 48 91 331

Financijsko savjetovanje
E-mail:fas@pbz.hr
Tel: 01 / 63 60 757

Strukturirano savjetovanje
E-mail:structured.finance@pbz.hr
Tel: 01 / 63 60 781

Tržišta kapitala
E-mail:capital.markets@pbz.hr
Tel: 01 / 63 60 761

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima
E-mail:custody@pbz.hr
Tel: 01 / 63 60 769

Reklamacije po poslovima s vrijednosnima papirima
reklamacije.vp@pbz.hr


Riznica & ALM:
Adresa: Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

Riznica
E-mail: treasury@pbz.hr
Tel: +385 1 48 91 301
Fax: +385 1 4610 466

Trgovanje devizama
E-mail: riznica.fx@pbz.hr
Tel: +385 1 / 48 91 302

Trgovanje efektivom
E-mail: riznica.efektiva@pbz.hr
Tel: +385 1 / 48 91 305

Trgovanje efektivom
E-mail: riznica.vrijednosnice@pbz.hr
Tel: +385 1 / 48 91 304

Novčano tržište
E-mail: MM.treasury@pbz.hr
Tel: +385 1 /48 91 303

Prodaja rizničnih proizvoda
E-mail: treasurysales@pbz.hr
Tel: +385 1 /48 91 301

Contacts

Information on Servces