• Nema rezultata za traženu pretragu

Dionici u gospodarskom sustavu

Dionici

Dionici u gospodarskom sustavu

03/08/2022

 

Do sad smo razmotrili neke gospodarske subjekte i njihovu ulogu u državi, obitelji, trgovačka društva i banke čije se funkcije stalno isprepliću u gospodarskom i financijskom sustavu u kojem je država referentna točka unutar europskog okvira.

 

Dionici i rast nacionalnog sustava

Prvi gospodarski subjekt koji ćemo razmatrati su obitelji. Kao potrošači, članovi obitelji, zatim i čitavo stanovništvo države, potiču proizvodnju. Kupnjom proizvoda podržavaju trgovačka društva.

Drugi su gospodarski subjekt trgovačka društva koja proizvode potrošačku robu. Međusobno natjecanje društava u istom sektoru da bi privukli obitelji potrošača potiče inovacije, odnosno razvoj novih, konkurentnijih proizvoda i također potiče razvoj povezanih društava, primjerice onih koja se bave oglašavanjem.

Banke su treći gospodarski subjekt. Obitelji zaradu polažu u banku, potrošački projekti potiču obitelji da se obrate bankama radi dobivanja kredita ili hipoteke ili da ulože novac kako bi ostvarili dodatnu zaradu. Štedne dionice zatim banke dalje ulažu što pomaže društvima da unaprijede svoju proizvodnju i uvedu inovacije.

Svaki od navedenih subjekata plaća poreze koje država usmjerava u pružanje usluga, izravno, ili kroz trgovačka društva.

 

Gospodarstvo i rad – aktivnosti poduzeća, banaka i države stvaraju radna mjesta koja koriste obiteljima, uključujući mlade i žene, odnosno ranjive skupine koje danas zahtijevaju jednake prilike koje im omogućuju politike zapošljavanja.

 

Ljudi u središtu

Iz opisanoga možemo vidjeti da jedan element ujedinjuje obitelji, poduzeća i banke i stavlja ih u međuodnos unutar gospodarskog sustava određene države. Taj je element „ljudski kapital“, koji je i glavni pokretač rasta i razvoja svake države.

 

Obitelj: uloga žena i mladih

Unutar obitelji nalazimo dvije gospodarski ranjive skupine: žene i mlade.

Žene koje rade, ali primaju manju naknadu ili se nalaze na manje odgovornim položajima, i žene koje nisu u mogućnosti uskladiti posao i obitelj. U oba slučaja rješenje već postoji i primjenjuje se u „poštenim“ poduzećima koja primjenjuju politiku jednakih mogućnosti na svim razinama, što uključuje veću fleksibilnost radnog vremena i dodatne usluge poput vrtića na radnome mjestu.

Mladi su resurs budućnosti u koje je potrebno ulagati kao u ljudski kapital i kao u punopravne buduće gospodarske subjekte. To zahtijeva velika ulaganja u škole kao u glavne i odgovorne za obrazovanje i profesionalno usmjeravanje. Škole gdje je učenje usmjereno prije svega na kulturu i ovladavanje temeljnim vještinama za snalaženje u današnjem svijetu: digitalna pismenost, komunikacije, postavljanje i rješavanje problema, donošenje odluka, rad s drugima, empatija... Daljnji poticaj tada je osobna znatiželja: čitanje, istraživanje, surfanje internetom...

Poduzeće: čimbenici uspjeha

Prvi su pokretač uspjeha poduzeća kreativne, intelektualne i strateške vještine koje cijelom timu omogućuju da bude korak ispred konkurencije što se tiče inovacija i istraživanja. To znači da sve što uključuje ljudski kapital društva predstavlja čimbenik uspjeha.

 

Research & Development (R&D), odnosno istraživanje i razvoj sektor je koji uključuje ljude, resurse i financijska sredstva koja istraživanjima donose inovacije i napredak te omogućuju razvoj poduzeća uz veću konkurentnost unutar gospodarskog sustava. R&D podrazumijeva patente, robne marke, nove tehnologije, veće prihode i zaradu.

Dodatne informacije

Prema definiciji Ujedinjenih naroda, korporacijska održivost znači poduzeti sve što je potrebno za smanjenje negativnog utjecaja proizvodnih procesa na okoliš. Korporacijska održivost također znači omogućavanje etičke i održive potrošnje: tvrtka se također obvezuje osigurati da su njezini proizvodi ekološki prihvatljivi. Također znači i društvenu održivost, odnosno napredovanje zaposlenika kao pojedinca, poštovanje jednakih mogućnosti, održiviji izbori u poslovnome modelu, a sve to ima izravne ili neizravne veze s optimizacijom ljudskog kapitala.

 

Banke: ljudi i struka

Kao i sve druge struke, bankarstvo je evoluiralo tijekom godina. U današnje doba banke više ne poistovjećujemo s nekim važnim vlasnikom banke, čak ni s glavnim direktorom, dioničarima, rukovoditeljima...

Kao i svako drugo poduzeće, bankarstvo djeluje unutar određenog područja, u ovom slučaju to su ekonomija i financije, i nasljeđe je timova direktora, tehničara i zaposlenika koji surađuju sa stanovništvom.

Ljudi koji rade u banci glavna su poveznica s klijentima, s kojima je važno uspostaviti odnos temeljen na povjerenju. Osobno ili virtualno, savjetnik ima ulogu pružanja pomoći, rješavanja najzamršenijih problema, promicanja proizvoda i usluga... Kao savjetnik ili financijski posrednik, analizira financijsko stanje obitelji, poduzeća i drugih subjekata te im predlaže za njih najpovoljnije rješenje.

 

Dodatne informacije

Specijalizacija usluga iz trećeg sektora predstavlja novi pristup ideji banke. Nude manje rizična ulaganja od tradicionalnih te imaju nižu i stabilniju dobit. Podržavaju ekološki uzgoj, obnovljivu energiju, poštene trgovinske prakse... U praksi provode ideju „održivosti“ u području ekonomije i financija, omogućuju dobivanje kredita najslabijim subjektima, ne rade kompromise kad je riječ o ljudskim pravima i pravima radnika, prednost daju transparentnim postupcima, primjenjuju oblike upravljanja koji omogućuju sudjelovanje.

Država između dobiti i gubitka u kontekstu dobrobiti

Obitelji, poduzeća i banke pridonose razvoju države što se mjeri nizom pokazatelja. Svojim aktivnostima poduzeća pridonose BDP-u (bruto domaći proizvod). BDP predstavlja ono što zemlja proizvodi, njezino bogatstvo, i pokazatelj je stanja gospodarstva.

Mnogi smatraju da samo promatranjem BDP-a ne možemo odrediti gospodarske značajke određene države, stoga su se pojavili neki novi pokazatelji pomoću kojih mjerimo napredak poduzeća s društvenog i ekološkog gledišta: kvaliteta okoliša, financijska nejednakost, zdravlje i obrazovanje stanovništva, sigurnost itd.

 

Dodatne informacije

Pokazatelji koji se ne temelje isključivo na ekonomskim čimbenicima prvi su put isprobani 1970-ih u državi Butan koja je uz BPD pokušala utvrditi nacionalni bruto indeks sreće.

Danas je Italija prva europska zemlja koja je uključila 12 pokazatelja pravednog i održivog blagostanja (BES) u planirani ekonomski ciklus.

 

*Projekt financijske edukacije Intese Sanpaolo

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja