• Nema rezultata za traženu pretragu

Trajni nalozi i SEPA izravna terećenja

Prepustite nam brigu o plaćanju vaših obveza.

Zašto će vam se svidjeti

Pouzdanost

Podmirenje vaših obveza na vrijeme, bez kašnjenja

Ušteda vremena

Bez čekanja u redovima

Ušteda novca

Niže naknade u odnosu na naknade pri plaćanju u poslovnici

Vaše obveze uvijek plaćene na vrijeme!
Vaše obveze uvijek plaćene na vrijeme!
Vaše obveze uvijek plaćene na vrijeme!
Brzo i jednostavno ugovaranje trajnog naloga PBZ digitalnim bankarstvom
Plaćajte svoje obveze bez kašnjenja ugovaranjem novog trajnog naloga
U svakom trenutku pratite nadolazeće rokove i troškove aktivnih trajnih naloga
Personalizirajte automatska plaćanja uređivanjem uvjeta, učestalosti i iznosa u bilo kojem trenutku

Štedite vrijeme


Više ne morate voditi računa o datumu plaćanja svojih obveza i nepotrebno gubiti vrijeme na duga čekanja u redovima.

Ugovorite trajni nalog ili dajte suglasnost za SEPA izravno terećenje, osigurajte sredstva na svom računu i rasteretite se brige o plaćanju režija i mjesečnih troškova.

Trajni nalog

Trajni nalog

  • ugovara se u fiksnom iznosu, s definiranim datumom terećenja transakcijskog računa te periodičnošću plaćanja (npr. prijenos na štednju, plaćanje kredita i  sl.)
  • izvršenje plaćanja je bez naknade za trajne naloge ugovorene u korist transakcijskog računa fizičkih osoba u Banci i transakcijskih računa pravnih osoba s kojima Banka ima zaključen ugovor o izvršenju trajnog naloga (navedene su u Naknadama Banke)
  • može se ugovoriti PBZ digitalnim bankarstvom ili u PBZ poslovnici
SEPA izravno terećenje

SEPA izravno terećenje

  • nova nacionalna platna usluga kod koje platnu transakciju inicira primatelj plaćanja i dostavlja Banci na izvršenje nalog za plaćanje na temelju suglasnosti vlasnika ili opunomoćenika tekućeg računa u eurima ili tekućeg računa u eurima i stranoj valuti te žiro računa u eurima ili žiro računa u eurima i stranoj valuti
  • informaciju o iznosu i predviđenom datumu izvršenja plaćanja korisniku šalje primatelj plaćanja, a Banka informacije o zaprimljenom nalogu za plaćanje korisniku dostavlja u PBZ poslovnici ili putem PBZ internetskog ili mobilnog bankarstva 
  • nakon dane suglasnosti korisnik može dodatno definirati posebne uvjete izvršenja u PBZ poslovnici: zabraniti terećenje svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja;  zabraniti terećenje svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja za jednog ili više primatelja plaćanja (Crna lista); naložiti terećenje svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja inicirana za jednog ili više primatelja  plaćanja (Bijela lista); ograničiti naplatu SDD naloga po određenoj Suglasnosti  na određeni iznos ili periodičnost (tjedno, mjesečno, kvartalno, godišnje) ili oboje; odbiti nalog SEPA izravnog terećenja prije njegovog izvršenja u bilo kojem trenutku

 

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja