• Nema rezultata za traženu pretragu

Osiguranje korisnika kredita

Zaštita od rizika nemogućnosti plaćanja kredita.

Zašto će vam se svidjeti

Sigurnost

Financijska zaštita i sigurnost tijekom otplate kredita

Povoljni uvjeti

Visoka razina zaštite uz povoljne premije

Širina pokrića

Raznovrsna pokrića, ovisno o vrsti kredita i roku otplate

Ponuda osiguranja


Privredna banka Zagreb kao posrednik u osiguranju omogućuje ugovaranje osiguranja korisnika kredita u suradnji s Generali osiguranjem za:

 • stambene potrošačke kredite
 • nenamjenske kredite
 • brze gotovinske kredite 
 • kredite po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o.

Sigurnost i zaštita

Ugovarate kredit i bojite se da ga nećete moći vraćati? Ugovorite osiguranje korisnika kredita koje pruža sigurnost u slučaju pojave iznenadnih financijskih poteškoća.

 • sigurnost korisnika kredita i njegove obitelji
 • mirnija i sigurnija budućnost
 • povoljne premije osiguranja
 • jednostavno i brzo ugovaranje police u PBZ poslovnici

U slučaju neželjenih životnih situacija poput dugotrajnog bolovanja, nezaposlenosti (otkaza) ili radne nesposobnosti osiguratelj preuzima obvezu vraćanja mjesečnih aniuteta/rata kroz određeni period, zavisno o vrsti kredita.

 

Stambeni potrošački kredit

Stambeni potrošački kredit

Životno osiguranje korisnika stambenih potrošačkih kredita (CPI)

 

Karakteristike

Sklapanjem police životnog osiguranja korisnika stambenog potrošačkog kredita korisnici kredita ostvaruju zaštitu od nesposobnosti vraćanja kredita koja može nastati uslijed:

 • smrti
 • trajne potpune nesposobnosti za rad
 • privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • nezaposlenosti (uslijed otkaza)
 • teške bolesti

Proizvod je namijenjen isključivo korisnicima novoodobrenih stambenih kredita kojima se pruža mogućnost ugovaranja osiguranja korisnika kredita kao jednog od instrumenata osiguranja kredita.

Paketi

U ponudi su dva paketa s različitim kombinacijama pokrića:

 • A – obuhvaća smrt i trajnu potpunu nesposobnost za rad
 • C – obuhvaća smrt, trajnu potpunu nesposobnost za rad, bolovanje, teške bolesti i nezaposlenosti.

U slučaju smrti ili trajne potpune nesposobnosti za rad Generali osiguranje d.d. će isplatiti puni iznos nedospjele glavnice kredita utvrđen na datum nastupa osiguranog slučaja (maksimalni iznos glavnice 250.000 EUR).

U slučaju privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja) korisnika kredita, Generali osiguranje d.d. preuzima otplatu do 12 mjesečnih anuiteta/rata po jednom osiguranom slučaju, a najviše 36 anuiteta/rata sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja. Ako je osiguranik Samozaposlena osoba tada maksimalno 15 mjesečnih anuiteta/rata kredita po jednom osiguranom slučaju, ali najviše 45 mjesečnih anuiteta/rata ukupno za vrijeme trajanja osiguranja.

U slučaju nezaposlenosti korisnika kredita (uslijed otkaza), Generali osiguranje d.d. preuzima otplatu do 12 mjesečnih anuiteta/rata po jednom osiguranom slučaju, a najviše 36 anuiteta/rata sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja.

U slučaju teške bolesti korisnika kredita, Generali osiguranje d.d. preuzima otplatu do maksimalno 6 mjesečnih anuiteta/rata kredita po jednom osiguranom slučaju bez obzira na trajanje teške bolesti, a najviše za jedan osigurani slučaj za cijelo trajanje osiguranja.

Prednosti police životnog osiguranja korisnika stambenih potrošačkih kredita

 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica.


Trajanje osiguranja i premija

 • polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita
 • premija osiguranja se plaća u mjesečnim obrocima 
Nenamjenski kredit

Nenamjenski kredit

Životno osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI)

Karakteristike

Polica životnog osiguranja korisnika kredita pruža vam sigurnost prilikom ugovaranja nenamjenskoga kredita te olakšava otplatu ugovorenog kredita u slučaju:

 • smrti (kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti)
 • trajne potpune nesposobnosti za rad
 • privremene nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • nezaposlenosti (otkaza)
 • U slučaju nastupa osiguranog slučaja uslijed smrti ili trajne potpune nesposobnosti za rad osiguranika, Generali osiguranje isplatom ostatka duga po kreditu omogućuje zatvaranje kredita.
 • U slučaju privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) osiguratelj će platiti do 8 mjesečnih anuiteta po jednom štetnom događaju, max. 16 mjesečnih anuiteta za ukupno trajanje osiguranja. Ako je osiguranik samozaposlena osoba, tada maksimalno 12 mjesečnih anuiteta po jednom osiguranom slučaju, odnosno maksimalno 24 mjesečnih anuiteta ukupno.

U slučaju prestanka radnog odnosa (otkaza) tijekom trajanja otplate kredita, osiguratelj preuzima obavezu otplate kredita do najviše 9 mjesečnih anuiteta po jednom štetnom događaju, ali najviše za jedan osigurani slučaj nezaposlenosti osiguranika za cijelo trajanje osiguranja

Prednosti 

 • pokriće za slučaj smrti, trajne potpune nesposobnosti za rad i duljeg bolovanja osiguranika, korisnika kredita
 • pokriće za slučaj nezaposlenosti korisnika kredita
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj
 • povoljna premija osiguranja jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica

 

Trajanje osiguranja

Maksimalno trajanje osiguranja jednako je maksimalnom roku otplate nenamjenskog kredita - 120 mjeseci.

Gotovinski kredit uz karticu izdavatelja PBZ Carda

Gotovinski kredit uz karticu izdavatelja PBZ Carda

Osiguranje korisnika kredita po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o.

 

Karakteristike

Polica osiguranja korisnika kredita po Ugovoru o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o. osigurava obvezu osiguranika koja proizlazi iz Ugovora o gotovinskom kreditu s otplatom putem kartice izdavatelja PBZ Card d.o.o. u slučaju sljedećih rizika:

 • privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • prestanka radnog odnosa (otkaza).

U slučaju nastupa privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja), osiguratelj preuzima obvezu otplate kredita do najviše 9 mjesečnih anuiteta po jednom štetnom događaju, a najviše 18 za ukupno trajanje osiguranja.

Zbog prestanka radnog odnosa (otkaza) tijekom trajanja otplate kredita, osiguratelj preuzima obavezu otplate kredita do najviše 9 mjesečnih anuiteta po jednom štetnom događaju, pokriveno je višestruko ponavljanje slučaja nezaposlenosti. 

Trajanje

Polica se sklapa na vrijeme trajanja otplate kredita, dobrovoljno, prilikom realizacije kredita.

Prednosti 

 • pokriće za slučaj otkaza ili duljeg bolovanja osiguranika, odnosno korisnika kredita
 • dodatna sigurnost za korisnika kredita i njegovu obitelj u slučaju nepredvidivih događaja
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • povoljna premija osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja