• Nema rezultata za traženu pretragu

Stambena štednja

preuzeta od PBZ stambene štedionice d.d.

PBZ stambena štedionica pripojena Privrednoj banci Zagreb

PBZ stambena štedionica d.d. je 16.6.2022. pripojena svojoj matičnoj banci Privrednoj banci Zagreb d.d.

Što pripajanje PBZ stambene štedionice znači za klijente?
Nakon pripajanja svi klijenti PBZ stambene štedionice postali su klijenti Privredne banke Zagreb i zadržali su svoja prava i obveze iz ugovora o stambenoj štednji i stambenog kredita.

Nakon pripajanja, a za vrijeme trajanja ugovora o stambenoj štednji, štediša zadržava pravo na:

  • ukamaćivanje štednog uloga po fiksnoj kamatnoj stopi sukladno važećem ugovoru o stambenoj štednji,
  • državna poticajna sredstva sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje,
  • prijenos sredstava stambene štednje s pripisanim državnim poticajnim sredstvima u drugu stambenu štedionicu.

O isteku ugovorenog roka štednje klijenti će biti obaviješteni od strane Banke najmanje 15 dana prije njegovog isteka. Obavijest o isteku roka štednje sadržavati će sve informacije o daljnjim aktivnostima i mogućnostima koje će biti na raspolaganju.

Prava i obveze iz ugovora o stambenom kreditu će se i nakon pripajanja ispunjavati na način kako je ugovoreno, a sve daljnje izmjene po postojećem ugovornom odnosu (npr. prijevremene otplate, izmjene sudionika i dr.) dogovarat će se s Bankom.

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja